:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 494 slov
Počet zobrazení: 1 871
Tlačení: 149
Uložení: 159
OTÁZKA Č. 16 Zhodnoťte, aký je prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie.

- Využitím textov utvorte a prezentujte porovnanie filozofických názorov oboch mysliteľov.

„... rozum bez vedenia a podpory nie je uspôsobený a schopný prekonať nejasnosť vecí.“
(F. Bacon)
„... poznanie je moc.“
(F. Bacon)
„... namiesto veľkého počtu pravidiel, z ktorých sa skladá logika, mi postačia tieto štyri:
  Prvé. Žiadnu vec nemožno považovať za pravdivú, kým ju nespoznáme celkom, to znamená  tak jasne, že nezostane nijaká možnosť pochybovať o nej.
  Druhé. Rozdeliť každú ťažkú otázku na čo najväčší počet jednotlivých otázok tak, aby sa dali čo najlepšie riešiť.
  Tretie. Postupovať po poriadku, začínajúc od najjednoduchších predmetov a stúpať pomaly až po poznanie najzložitejších.
  A posledné. Robiť všade dôkladné prehľady, aby sme si boli celkom istí, že sme na nič nezabudli.“
  (R. Descartes)

- Rozlíšte, ktorý z uvedených úsudkov predstavuje indukciu a ktorý dedukciu:

1. Všetky guľôčky v tomto vrecku sú biele. Tieto guľôčky pochádzajú z tohto vrecka. Sú teda biele.  DEDUKCIA
2. Tieto guľôčky pochádzajú z tohto vrecúška. Sú biele. Všetky guľôčky v tomto vrecku sú teda biele. INDUKCIA
 
René Descartes :
-  prechod od stredoveku k novoveku
-  prírodovedec, matematik
-  bol z Francúzska no väčšinu života prežil v Holandsku
-  dielo : Rozprava o metóde → tzv. pochybovanie
-  myslím teda som
-  tvrdí, že aj zmysly nás môžu klamať pretože sú nedokonalé
-  gnozeológia = racionalista: považuje sa za zakladateľa
-  pokiaľ rozum nepovie, že je to pravda, neverte tomu, lebo len rozum vie povedať čo je pravda a čo nie
-  ontológia : rozdelil svet na dve substancie
-  1. substancia = myslenie človeka, je nerozpriestrateľná ( myšlienky, myslí )
-  2. substancia = hmota, zaberá priestor, nemyslí
-  obe substancie majú svoj pôvod v absolutnej substancii, ktorou je Boh
-  podľa neho má človek vrodené, že človek vie, že Boh je
-  substancia, ktorá je nehmotná a večná
-  filozofia : uznáva log. myslenie dedukciu ( všeobecný záver aplikujume na konkrétne veci )
-  nie empirizmom iba racionalizmom
-  analýza : jednu vec rozložím na menšie
-  ide od jednoduchému k zložitému
-  musí byť založená na racie
Francis Bacon :
-  anglický filozof, politik
-  dielo : Nové organom ( prečo sú vedy založené na nesprávnych metódach ? )
-  lebo sú založené na omyloch → pretože vznikajú vďaka rozumu
-  idola specus : „jaskyne“ každý človek je iný, špecifický
-  idola tribus : „ľudského druhu“  ľudský druh je už stvorený ako nedokonalý ( je vždy subjektívny )
-  idola fori : „trhu“ každý má iné vyjadrovacie schopnosti
-  idola theatri : „divadla“ všetko je vymyslené, fikcie, sú to len hry na pobavenie
-  všetky spolu tvoria NEGATÍVNU TEÓRIU
-  vytvoriť novú metódu : je založená na idukcii ( z konkrétnej veci, všeobecný záver )
-  základom sú zmysly = nazbierajú konkrétne veci = POZITÍVNA FILOZOFIA
-  ideálna spoločnosť : načrtol jej obraz
-  chcel vytvoriť obraz – nová Atlantída
-  ľudia žijú v mieri a každý robí to čo ho baví
-  každých 12 rokov vedci chodia po svete a vymieňajú si poznatky
-  rozišiel sa s filozofiou stredoveku
-  empíria : zmyslové poznanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Rene Descartes (Renatus Cartesius) Referát 610 5
Slovenčina Francis Bacon Referát 509 2
Slovenčina Roger Bacon a Raymondus Lullus Referát 459 0

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov

Diskusia: Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie

Pridať nový komentár
0.020