:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Podmienky nástupu osvietenstva

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 302 slov
Počet zobrazení: 1 452
Tlačení: 146
Uložení: 143
OTÁZKA Č. 20 Charakterizujte spoločenské podmienky nástupu osvietenstva a jeho hlavné znaky.

- Vymenujte predstaviteľov francúzskeho osvietenstva.
- Vysvetlite prínos F.M.A.Voltaira pre filozofiu.
- Vysvetlite Voltairovo chápanie filozofie.

„Filozof je milovníkom múdrosti, lepšie povedané pravdy. Všetci skutoční filozofi sa vyznačovali týmito vlastnosťami.“
 
„Ľudia, ktorí nerozmýšľajú sa pýtajú tých, čo rozmýšľajú, načo je filozofia. Ľudia, ktorí rozmýšľajú im odpovedajú: aby vyničila v Anglicku náboženskú zúrivosť, pre ktorú kráľ
Karol I. zahynul na popravisku, aby sa v Nemecku udržal náboženský zmier tým, že by sa zosmiešnili všetky teologické škriepky, aby sa napokon v Španielsku uhasili  ohavné plamene inkvizície.“
(F. M. A. Voltaire)

Osvietenstvo:
-  myšlienkové hnutie
-  vzniklo vo francúzsku v 18.stor.
-  z tade sa rozšírilo do celej EU aj do AM
-  pre filozofiu priaznivé obdobie
-  viera v osvietenský rozum
-  v živote človeka najdôležitejšie vzdelanie
-  filozofia : nie ontológia ani gnozeológia
-  ale praktický charakter = Etika
-  filozofia + humanitné vedy = spoločenské vedy
znaky :
-  racionalizmus
-  vzbura proti autoritám ( monarcha, cirkev )
-  problematika ľudských práv, dovtedy sa nik nezaoberal bolo to o povinnostiach = sloboda myslenia, vyjadrovania, právo na informácie
-  dominuje deizmus
-  skúmanie/ návrat k prírode = štúdium prírodných vied
-  myšlienka osvietenstva = ľudia sa dajú zmeniť k lepšiemu ale musia byť vzdelaní
-  základy pedagogiky a didaktiky
 
Voltaire:
-  filozofia a literatúra
-  vplyv Lockovej filozofie
-  deista
-  eklektik
-  k poznávaniu dochádza zmyslovou skúsenosťou
-  človek vďaka tomu, že je mysliaca bytosť je schopný vďaka vede, technike, kultúre viesť svoj osud k lepšej budúcnosti
-  kritik náboženstva a kresťanskej cirkvi ( zničte hanebnicu )
-  dielo : Filozofické listy
-  myšlienková tolerancia = je zbytočné a choré útočiť na niekoho len za to, že si myslí niečo iné
-  zmeny v spoločnosti – postupne nie radikálne a rýchlo
-  spravodlivosť je univerzálny hodnota, nadradená jednotlivým kultúram
-  inklinoval k parlamentnej republike
-  odporca absolutizmu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Filozofia francúzskeho osvietenstva - predstavitelia Referát 1 097 9

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.018