Podmienky nástupu osvietenstva

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 302 slov
Počet zobrazení: 2 864
Tlačení: 242
Uložení: 247
OTÁZKA Č. 20 Charakterizujte spoločenské podmienky nástupu osvietenstva a jeho hlavné znaky.

- Vymenujte predstaviteľov francúzskeho osvietenstva.
- Vysvetlite prínos F.M.A.Voltaira pre filozofiu.
- Vysvetlite Voltairovo chápanie filozofie.

„Filozof je milovníkom múdrosti, lepšie povedané pravdy. Všetci skutoční filozofi sa vyznačovali týmito vlastnosťami.“
 
„Ľudia, ktorí nerozmýšľajú sa pýtajú tých, čo rozmýšľajú, načo je filozofia. Ľudia, ktorí rozmýšľajú im odpovedajú: aby vyničila v Anglicku náboženskú zúrivosť, pre ktorú kráľ
Karol I. zahynul na popravisku, aby sa v Nemecku udržal náboženský zmier tým, že by sa zosmiešnili všetky teologické škriepky, aby sa napokon v Španielsku uhasili  ohavné plamene inkvizície.“
(F. M. A. Voltaire)

Osvietenstvo:
-  myšlienkové hnutie
-  vzniklo vo francúzsku v 18.stor.
-  z tade sa rozšírilo do celej EU aj do AM
-  pre filozofiu priaznivé obdobie
-  viera v osvietenský rozum
-  v živote človeka najdôležitejšie vzdelanie
-  filozofia : nie ontológia ani gnozeológia
-  ale praktický charakter = Etika
-  filozofia + humanitné vedy = spoločenské vedy
znaky :
-  racionalizmus
-  vzbura proti autoritám ( monarcha, cirkev )
-  problematika ľudských práv, dovtedy sa nik nezaoberal bolo to o povinnostiach = sloboda myslenia, vyjadrovania, právo na informácie
-  dominuje deizmus
-  skúmanie/ návrat k prírode = štúdium prírodných vied
-  myšlienka osvietenstva = ľudia sa dajú zmeniť k lepšiemu ale musia byť vzdelaní
-  základy pedagogiky a didaktiky
 
Voltaire:
-  filozofia a literatúra
-  vplyv Lockovej filozofie
-  deista
-  eklektik
-  k poznávaniu dochádza zmyslovou skúsenosťou
-  človek vďaka tomu, že je mysliaca bytosť je schopný vďaka vede, technike, kultúre viesť svoj osud k lepšej budúcnosti
-  kritik náboženstva a kresťanskej cirkvi ( zničte hanebnicu )
-  dielo : Filozofické listy
-  myšlienková tolerancia = je zbytočné a choré útočiť na niekoho len za to, že si myslí niečo iné
-  zmeny v spoločnosti – postupne nie radikálne a rýchlo
-  spravodlivosť je univerzálny hodnota, nadradená jednotlivým kultúram
-  inklinoval k parlamentnej republike
-  odporca absolutizmu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.051