Latinské príslovia

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 721 slov
Počet zobrazení: 10 453
Tlačení: 508
Uložení: 535
KUBÁNSKE PRÍSLOVIA
-  Keď slnko vychádza, vychádza pre všetkých.
-  Kto celú noc prespí, má vo dne právo na trocha pokoja.
 
KURDSKÉ PRÍSLOVIA
-  Buďte statoční, umriete len raz.
-  Kto chce mať pokoj, musí byť hluchý, slepý a nemý.
-  Radšej mladého s roztrhanou košeľou, ako starého s vyšívanou košeľou. /Radšej nech mám mladého muža a roztrhanú košeľu, ako parádnu košeľu a starého muža./
-  Ranený vták nespieva a prerezaný krk už nestone.
-  Zožltnuté lístie nešpatí krásne stromy.
 
LAOSKÉ PRÍSLOVIA
-  Kde plody dozrievajú, tam vtáci letia.
 
LAPONSKÉ PRÍSLOVIA
-  Nevieš, kto je naozaj tvoj priateľ alebo nepriateľ, pokiaľ sa neprelomí ľad.
 
LATINSKÉ PRÍSLOVIA
-  Aj po zlej úrode treba siať.
-  Bez činov ani pravda nezvíťazí.
-  Bez nebezpečenstva je hra chladná.
-  Bezpečná je vláda, ktorá kladie medze svojej moci.
-  Bez vody niet života.
-  Cez prekážky ku hviezdam.
-  Často sa pod kožou baránka skrýva zmýšľanie vlka.
-  Často zastaví kanca aj malý pes.
-  Časy sa menia a ľudia s nimi.
-  Čím je kto múdrejší, tým býva skromnejší.
-  Čo je prirodzené, nie je hanebné.
-  Čokoľvek robíš, rob rozvážne a hľaď na koniec.
-  Čo konáš pre nevďačníka, príde nazmar.
-  Daj si pozor na neštekajúcich psov a tichú vodu.
-  Dieťa sa žaluje, že dostalo bitku, ale nehovorí začo.
-  Dobrá povesť je druhý majetok.
-  Dobrá povesť má vlastný lesk aj v tme.
-  Dobrý priateľ je liek aj na dušu. /Dobrý priateľ je medicínou duše./
-  Dobrý protivník je najlepším spojencom.
-  Dobrý začiatok vedie k dobrému koncu.
-  Do tretice všetko dobré.
-  Drž sa novej cesty a chorého priateľa!
-  Hlúpeho poznáš podľa častého smiechu.
-  Iba múdrosťou na trhu nič nekúpiš.
-  Iný stav, iný mrav.
-  Istého priateľa poznáme v neistej situácii.
-  Jedni čítajú, aby si zapamätali, iní aby zabudli.
-  Je ťažké bolesť mať a byť trpezlivý.
-  Každá reč ide z úst, ale nie každá zo srdca.
-  Každé sklamanie je čohosi príčinou.
-  Kde je bohatstvo, tam je i trápenie.
-  Keď niekto robí pre druhého, robí pre seba.
-  Keď vychádza pýcha, zapadá šťastie.
-  Klamár musí mať dobrú pamäť.
-  Knihy sú nemí učitelia.
-  Kovaním sa kuje kováč.
-  Kto chce všetko, stratí aj to, čo už má.
-  Kto môže byť svoj, nech nepatrí inému.
-  Kto pracuje pre druhých, pracuje pre seba.
-  Kto premôže veľkých, často podľahne malým.
-  Kvapka nevyhĺbi kameň svojou silou, ale častým padaním.
-  Mierny v pokrmoch je sám sebe lekárom.
-  Minulosť je tu preto, aby bola poučením.
-  Myslí na vec, slová prídu samy.
-  Najhoršími radcami sú vášeň a hnev.
-  Najlepším liekom je dobre podané jedlo.
-  Najprv treba žiť, až potom filozofovať /..., len potom možno filozofovať./ /Najprv žiť, potom filozofovať./
-  Najprv zdravie, potom krása.
-  Napísané zostáva.
-  Na utíšenom mori je hocikto kormidelníkom.
-  Nebezpečenstvo sa nikdy nepremáha bez nebezpečenstva.
-  Nechaj tých, čo môžu, urobia to lepšie.
-  Nelietaj príliš vysoko, všimnú si toho.
-  Niektoré veci je lepšie chváliť mlčaním než slovami.
-  Nikoho osud nepostavil tak vysoko, aby si k nemu nedovolil to,čo si on dovolil k druhým.
-  O všetkom sa dá pochybovať.
-  Po obede si chvíľu odpočiň, po večeri bež na prechádzku.
-  Pravda sa nerodí v slovách, ale v činoch.
-  Pravdivou chválou myseľ rastie.
-  Priama cesta je najkratšia.
-  Priateľa napomeň súkromne, verejne ho pochváľ.
-  Priveľká obozretnosť neškodí.
-  Radosť z cudzieho nešťastia je neľudská radosť.
-  Rana sa zahojí, ale slovo nie.
-  Riecť pol pravdy je horšie ako mlčať.
-  Sám seba zbabelec nazýva opatrným a lakomec sporivým.
-  Sila bez rozumu hynie vlastnou ťarchou.
-  Skúsenosť je najlepšou učiteľkou.
-  Skutky hovoria.
-  Skutočného priateľa bezpečne poznáme v nebezpečenstve.
-  Smej sa, ak si múdry.
-  Spása vlasti je najvyšším zákonom.
-  Učme sa pre život a nie pre školu. / Non scholae, sed vitae discendum./
-  Vavríny až potom, najprv bolesť a slzy.
-  Veľké mesto – veľká samota.
-  Verný priateľ je medicínou duše.
-  Víno – mlieko starcov, mlieko – víno chlapcov.
-  Vo víne je pravda, vo vode zdravie.
-  Všetkého veľa škodí.
-  Výsledok potvrdzuje činy.
-  Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba.
-  Zákon nikoho nenúti robiť niečo zbytočné alebo neužitočné.
-  Zlato sa skúša v ohni, zmužilosť v prekážkach.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023