Základné filozofické disciplíny

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 24.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 288 slov
Počet zobrazení: 18 539
Tlačení: 1 242
Uložení: 1 295
- filozofia bola v minulosti kráľovskou vedeckou disciplínou
- zaoberala sa otázkami: etiky, estetiky, logiky, práva, histórie, antropológie...
§ tieto sa neskôr stali predmetom skúmania samostatných vied

- poznáme 3 hlavné filozofické disciplíny

1.
gnozeológia - teória poznania (gnozeo – poznanie) – novšie názvy – noetika, epistemológia
- hlavné gnozeologické otázky: Je svet dostupný poznaniu človeka? Aký spôsob poznania
prináša pravé poznatky?
- podľa odpovede môže byť filozof:
* racionalista – pravé poznanie získame len rozumom
* empirik – pravé poznanie získame len skúsenosťou
* empirik – senzualista – základné poznanie je zmyslová skúsenosť
* agnostik – svet je nepoznateľný
- zakladateľom gnozeológie bol v 17. storočí Descartes

2. ontológia
- teória bytia (onto – bytie, súcno, podstata)
- pojem „bytie“ 1. krát v dejinách filozofie charakterizoval Parmenides (6.-5. st. p. n. l.)
- pojem ontológia vznikol až v 17. storočí
- okrem bytia sa zaoberá aj kategóriami ako priestor, čas, nevyhnutnosť
- hlavná ontologická otázka: Aká je podstata sveta?
- podľa odpovede môže byť filozof:
* materialista – podstata sveta je hmotná
* idealista – podstata sveta je duchovná (myšlienka, idea)
- objektívny idealista – duchovná podstata reálne existuje, ale
neodmietajú materiálnu
- subjektívny idealista – podstata je duchovná a svet je taký, ako ho
vníma každý jednotlivec
- podľa toho, aký počet podstát filozof poznáva, môže byť:
* monista (M alebo I)
* dualista (M aj I)
* pluralista (viac ako 2 podstaty)
Ontológia a gnozelógia vždy určujú charakter filozofie

3. axiológia
- zakladatelia – novokantovci v 19. storočí (axia – hodnota)
- táto disciplína sa týka hodnôt, druhov hodnotenia, teórie hodnôt

ostatné disciplíny:
4. filozofická antropológia
- zaoberá sa človekom, jeho dejinami, zmyslom jeho života
5. filozofia dejín
- skúma dejiny vo vzájomných súvislostiach
- neskúma ich kronikársky
6. estetika
- zaoberá sa otázkami krásna, vkusu
7. etika
- skúma mravné konanie človeka
8. logika
-  náuka o správnom myslení
9. teória štátu
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018