Aurelius Augustinus (sv. Augustín)

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 02.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 303 slov
Počet zobrazení: 10 057
Tlačení: 574
Uložení: 617
Aurelius Augustinus (sv. Augustín)
Dielo:  Proti akademikom, O pravom náboženstve, O Trojici, O Božom štáte, Vyznania

Gnozeológia:
-  zbližuje sa s antickou tradíciou filozofie ako lásky k múdrosti, ktorá ho vedie k poznávaniu najvyššieho bytia – Boha. Zdrojom poznania je ľudské vnútro a pochybnosti, ktoré sa v ňom rodia :„Ak sa totiž mýlim, potom som ... Každý, kto si uvedomuje, že pochybuje, uvedomuje si niečo pravdivé a zároveň  nadobúda istotu toho, čo si uvedomuje.“
pravdu nemožno nájsť mimo človeka – epochálny objav„Nevychádzaj von, vráť sa späť do svojho vnútra! V ľudskom vnútri prebýva pravda.“
-  idey  nezávislé od zmyslovej skúsenosti pochádzajú z „iluminácie“: večné pravdy sú nám dané vďaka tomu, že vyžarujú  - iluminácia - z Boha
-  idey sú pravzory všetkého bytia v Božom duchu, stvorený svet je ich odrazom
-  človek pozostáva z tela a duše(ma nadradené postavenie); ľudského ducha rozčleňuje na pamäť, rozum a vôľu; táto trojica je obrazom Božskej Trojice, potvrdenie, že človek je odrazom Boha

-  v etike zdôrazňuje lásku, ktorú stotožňuje s vôľou; „Miluj – a konaj, čo chceš.“; láska k Bohu je najvyššou cnosťou a zárukou dobrého konania
Augustínova koncepcia dejín -O Božom štáte - dejiny chápe ako boj dvoch ríš; božia ríša bojuje s ríšou diabla; obidve sú založené na rozdielnom spôsobe lásky:  pozemský štát na sebaláske ,egoizme, nebeský štát sa zakladá na láske k Bohu. Na konci sveta vystúpi ako víťaz Boží štát. Na základe tejto koncepcie dejín odvodil aj svoje učenie o predestinácii (o predurčení) – sv. Augustín tvrdí, že všetci ľudia sú zaťažení dedičným hriechom, podľa svojej prirodzenosti hrešia a zomrú, lebo smrť je trestom za hriech. Nakoniec na konci sveta omilostení vytvoria Boží štát a pozemský štát zanikne. Cirkev ešte nie je Božím štátom, je jeho nedokonalým obrazom, pripravuje ho podľa Božej vôle, zhromažďuje tých, ktorí sú určení na spásu, mimo nej spásy niet. Zdroj viery nie je v Biblii, ale v cirkvi. Týmito argumentmi sv. Augustín zdôvodnil nevyhnutnosť jej existencie. Mal lineárne ponímanie dejín.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.067