Kam vietor, tam plášť Kde vietor, tam plášť

Kam vietor, tam plášť Kde vietor, tam plášť (význam)

- Človek, ktorý mení svoje vlastnosti podľa okolností

Čo je frazeologizmus?

Frazeologizmus je ustálené slovné spojenia, ktoré má obrazný a prenesený význam.

Pozri aj Frazeologizmy a ich rozdelenie

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/frazeologicky-slovnik/16507-kam-vietor-tam-plast-kde-vietor-tam-plast/