Prúd, napätie a odpor

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: 2marika222 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 31.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 235 slov
Počet zobrazení: 3 424
Tlačení: 210
Uložení: 201

Prúd, napätie a odpor

Sú to fyzikálne veličiny,ktoré charakterizujú vlastnosti elektrického obvodu.
Veľkosť elektrického prúdu,ktorý tečie obvodom,závisí od dvoch veličín:napätia a elektrického odporu.

Čo je napätie?

Napätie je fyzikálna veličina,ktorú meriame vo voltoch(V) a vyjadruje rozdiel elektrického potenciálu-to znamená rozdiel elektrickej energie medzi dvoma bodmi obvodu(podobne ako rozdiel potenciálnej energie medzi dvoma bodmi).Bez pripojeného napätia by sa elektróny nepohybovali a netiekol by elektrický prúd.Na batériách býva uvedená veľkosť ich napätia.Bežná batéria v aute má 12 voltov,vreckovej baterke stačí 1,5 voltu.

Elektrický odpor

Každý kúsok drôtu alebo akýkoľvek prvok obvodu do určitej miery brzdí tok prúdu,ktorý ním prechádza.Deje sa to zvyčajne následkom toho,že elektróny pohybujúce sa obvodom narážajú na ióny(nabité atómy)v látke,preto strácajú časť svojej energie a pohybujú sa pomalšie.Tento brzdiaci účinok nazývame elektrický odpor.Strata energie sa môže prejaviť vo forme tepla,zvuku alebo svetla.Odpor vodiča závisí aj od jeho tvaru-od dĺžky a priemeru.

Ohmov zákon

Ohmov zákon vyjadruje vzťah medzi napätím,prúdom a odporom v obvode.Zmena hodnôt napätia alebo odporu ovplyvní prúd v obvode.Odpor elektrického obvodu môžeme zmeniť napríklad tak,že do obvodu pridáme ďalší prvok,napríklad rezistor-súčiastku,ktorá kladie,elektrickému prúdu odpor.

Elektrické teplo a svetlo

Keď vodičom tečie elektrický prúd,vplyvom odporu sa časť elektrickej energie premieňa na teplo,prípadne na svetlo.Veľkosť odporu a množstvo vznikajúceho tepla môžeme zväčšiť tak,že použijeme dlhý odporový drôt.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014