Newtonove pohybové zákony

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: 2marika222 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 31.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 240 slov
Počet zobrazení: 1 893
Tlačení: 131
Uložení: 149

Newtonove pohybové zákony

Newtonove pohybové zákony vysvetľujú,ako pôsobia sily na telesá.
Keď na teleso pôsobí sila,bude sa pohybovať v súlade s tromi Newtonovými pohybovými zákonmi.

Nový smer fyziky

Sir Isaac Newton(1642-1727)publikoval svoje zákony pohybu roku 1687,čím určil smer vývoja fyziky minimálne na ďalšie dve storočia dopredu.Vysvetlil,že keď sú sily pôsobiace na teleso v rovnováhe,nedochádza k nijakej zmene jeho pohybového stavu.Keď sily v rovnováhe nie sú,v jednom smere bude pôsobiť výsledná sila,vplyvom ktorej dôjde k zmene veľkosti rýchlosti telesa alebo smeru,ktorým sa pohybuje.Newton tiež zdôraznil,že vzťah medzi telesami a pôsobiacimi silami je zložitý,čo je spôsobené predovšetkým účinkom trenia a odporu vzduchu.Objasnil,že pohyb by bol bez týchto vplyvov oveľa jednoduchší.Preto sa platnosť jeho zákonov prejavuje hlavne pri pohybe vesmírnych telies,napríklad planét alebo kozmických lodí.

Prvý pohybový zákon

Prvý pohybový zákon hovorí,že každé teleso zotrváva v pokoji,alebo sa pohybuje priamočiaro konštantnou rýchlosťou,pokiaľ naň nepôsobí vonkajšia sila.To znamená,že futbalová lopta stojí,kým do nej nekopneme,a potom sa pohybuje,až kým pôsobením inej sily nezastane.

Druhý pohybový zákon

Druhý pohybový zákon tvrdí,že keď na teleso pôsobí sila,bude sa pohybovať v smere tejto sily.Čím je pôsobiaca sila väčšia,tým väčšiu silu potrebujeme na udelenie daného zrýchlenia.

Tretí pohybový zákon

Tretí pohybový zákon hovorí,že sila pôsobiaca na teleso vždy vyvolá reakciu,ktorá je rovnako veľká a opačne orientovaná ako sila,ktorá ju vyvolala.

 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Newtonove zakony #Isaac Newton #newtonov zakon sily #Visledna sila #3,newtonov pohybovy zakon


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028