17. Elektrický prúd v polovodičoch

17. Elektrický prúd v polovodičoch

- ohriatím vlastných polovodičov sa elektróny v atómoch rozkmitajú, uvoľnia sa a vzniknú voľné elektróny a diery – tieto vznikajú vždy v pároch => generovanie páru voľných elektrónovdiera

- voľné elektróny sú nosičmi záporného náboja a diery sú nosičmi kladného náboja ( diery – prázdne miesto v atóme po elektrónoch)

- páry voľných elektrónov – diera sa môže aj rekombinovať => zanikajú (voľný elektrón obsadí dieru)

- ak takýto polovodič nie je v elektrickom poli, pohyb elektrónov a dier je chaotický, ak ho vložíme do elektrického pola, voľné elektróny sa začnú pohybovať proti smeru intenzity a diery v smere intenzity => vzniká elektrónový a dierový prúd a celkový prúd vo vlastných vodičoch je tvorený ich súčtom

I = I e + I d


Typu P Typu N

- usmernenie prúdu – prepúšťa prúd len jedným smerom

1) v priepustom smere – elektrické pole PN prechodu je zoslabené, elektrickým polom zdroja (PN sa zúži) => obvodom prechádza priepustný prúd (priepustný)

2) v závernom smere – elektrické pole PN prechodu je zosilnené, elektrickým polom zdroja (PN sa rozšíri) => obvodom prechádza len malý alebo žiadny prúd (záverný)


Priepustný smer Záverný smer

- skladá sa z troch častí – stredná – báza

- okrajové – emitor a kolektor

- môže byť zapojený so spoločnou bázou alebo spoločným emitorom

ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/fyzika/17413-17-elektricky-prud-v-polovodicoch/