Ochrana pred nebezpečným dotykom

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: rox85
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 632 slov
Počet zobrazení: 6 364
Tlačení: 476
Uložení: 470
Ochrana pred nebezpečným dotykom za normálnej prévádzky
- ochrana izoláciou – živé časti musia byť úplne pokryté izoláciou, možno ju zrušiť alebo zložiť, odstrániť len zničením. Izolácia musí byť schopná trvale vydržať mechanické, chemické, elektrické aj tepelné namáhanie. Nátery a imprenácia sa nepovažujú za primaranú ochranu izoláciou. Izoláciu nemožno zamiňať s pojmom – s odstrániteľným krytom.
- ochrana krytím – kryty sa označujú medzinárodna IP _ _ (čísla), prvé číslo znamená – ochrana pred cudzím vniknutím telies, druhé číslo znamená – ochrana pred vniknutím vody
- ochrana zábranami – účelom ochrany zábranou je zabrániť neúmyselnému dotyku so životu časťou, nechráni pred úmyselným dotykom zámerným odstánením zábranami. Ochrana zábranou sa vykonáva : a) v priestoroch prístupných laikom, neodnímateľným ohradením a uzamknutím (mreža, oplotenie)  

b) v priestoroch dostupných osobám elektrotechnickým vzdelaním – uzatvorením, zábrana môže byť odnímateľná
- ochrana polohou alebo umiestnením mimo dohas spočíva v umiestnení živých častí od miesta osluhy do takej vzdialenosti,a by ich človek s prázdnymi rukami nedosiahol. Pri používaní náradia musí byť vzdialenosť väčšia o veľkosť náradia.
- doplnková ochrana chráničom, chránič len dopĺňa niektorú z uvedených ochrán pred dotykom živých častí. Jeho funkcia je pri zlyhaní ostatných opatrení.

Ochrana v sieti TN (nulovaním)
Spočíva v odpojení chybnej časti zariadenia použitím ochranného vodiča, ktorý spojuje všetky neživé časti s nulovým bodom zdroja. Najpoužívanejšia sieť je TNC (vodič PEN spojený). Modernejšia sieť TNS(vodič PEN je rozdelený a nesmie sa spojiť v tej istej sieti). Používa sa aj TNCS – po rozdelení vodiča PEN sa rozdelené vodiče nesmú spojiť.
 
- všetky vodiče aj neutrálny musia vyhovovať podmienkam všeobecnej inštalácie, tzn. Vodič PEN nesmie mať menší prierez ako 10 mm pre meď a 16 mm pre Al(ak sa tieto prierezy nedajú dodržať, musí byť povinne rozdelený na samostatný PE a N, Za rozdelením sa už nesmie spojiť)
- Vodiče musia byť dimenzované tak, aby pri skrate medzi fázou a neživou časťou vznikol vypínací prúd väčší ako je vybavovací prúd najbližšej predradenej poistky.
- Nulovací vodič sa musí uzemňovať alebo spojiť s uzemňovacou sústavou okrem uzla ešte aj na ďalších miestach podľa normy.

4. Zemný odpor pracovného uzemnenia nulového bodu zdroja nemá presahovať 5Ω
   v špeciálnych prípadoch, ak to nedovoľujú pôdne podmienky sa povoľujú 15Ω
5. Celkový zemný odpor uzemnenia vodičov PEN odchádzajúcich z trafostanice nemá 
prekročiť 2Ω

- Nulovací vodič sa nesmie istiť, lebo by sa zariadenie trvale odpojilo od ochrany v sieti TN

Výhody ochrany v sieti TN:
- Celkový odpor poruchového obvodu je malý a vždy sa splní podmienka pretavenia poistky chybnej časti zariadenia
- Vodič PEN je stále k dispozícii, u nás platí povinnosť ho rozvádzať, lebo je nevyhnutný pre napojenie jednotázových spotrebičov a svetelných obvodov
 
Ochrana v sieti TT (ochrana zemnením)
Podstata spočíva v odpojení neživých častí od zdroja v stanovenom čase, neživá časť zariadenia je spojená ochranným vodičom so zemou, cez ktorú preteká aj spätný poruchový prúd smerom k uzlu transformátora, ktorý je tiež vodivo spojený so zemou. Zareaguje najbližšia predradená poistka. Na rozdiel od sieti TN, kedy je impedancia ochranného vodiča malá má v sieti TT prechodový odpor zemniča dôležitú úlohu.

Podmienky ochrany v sieti TT:
- zemný odpor zemnením chráneného spotrebiča musí vyhovovať nerovnici
Pre ističa a poistky je táto podmienka nesplniteľá, preto sa musia použiť prúdové chrániče. Pre prúdový chránič je I a max – I n (rozdielový vypínací prúd, prúdového chrániča)

- Ochranný uzemňovcí vodič PE sa musí bezpečne inštalovať a označiť
- Ochranný uzemňovací vodič musí byť dymenzovaný na pierez fázových vodičov. (lebo musí cez neho pretekať poruchový prúd)
- Ochrana v sieti TT má obmedzené použitie, možno ju použiť iba pri zariadeniach s vypínacím prúdom do 35 A. Preto, lebo pri väčších prúdoch sa nedá dodržať vyhovujúci zemný odpor uzemnenia, čo súvisí s merným odporom pôdy
- nebezpečná a zakázaná je kombinácia ochrán v sieti TN a TT v jednej sieti

Doplnková ochrana prúdovým chráničom - skladá sa zo súčtového prúdového transformátora, veľmi citlivého vybavovacieho relé a spínacieho mechanizmu s kontaktmi. Cez súčtový transformátor prechádzajú všetky vodiče pracovné. V prípade poruchy sa zväčší prúd, ktorý porovnáva súčtový transformátor, zmena prúdu vyvolá vznik indukovaného U v cievke, na princípe elektromagnetickej indukcie odpoja sa kontakty. Vybavovacie relé je v kľudnej polohe zopnuté, pri poruche sa rozpoja kontakty.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ektrickejsieti #transformator #spájanie cievok


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015