Greenpeace a história

Greenpeace  
Greenpeace je nezisková medzinárodná organizácia na ochranu životného prostredia  založená v roku 1971 vo Vancouveri v Kanade. Snaží sa upozorňovať na ekologické problémy a riešiť ich. Greenpeace je známa vedením kampaní napr.: za zastavenie vzdušných a podzemných jadrových pokusov, ukončenia lovu na veľryby a veľa iných. V posledných rokoch sa zamerala aj na globálne oteplenie, genetické inžinierstvo aj toxické látky. Greenpeace má pobočky v 41 krajinách na svete. Finančné prostriedky dostáva od približne 2,8 mil. darcov. Aby si mohla zachovať absolútnu nezávislosť, neprijíma dary od podnikov alebo vládnych inštitúcií.
Greenpeace na Slovensku má pobočku v Bratislave. Momentálne u nich pôsobí asi 400 dobrovoľníkov. Greenpeace vlastní 6 lodí.
 
HISTÓRIA:
V roku 1971 vykonávali Spojené štáty americké na malom ostrove menom Amchitka pri západnom pobreží Aljašky atmosférické testy atómových zbraní. Tento ostrov bol posledným útočiskom troch tisícov ohrozených morských vydier, domovom orla, sokola sťahovavého a ďalších divokých zvierat. Naviac sa nachádzal v epicentre najčastejších zemetrasení na svete. Dvanásť mužov odhodlaných atómovým testom zabrániť si prenajalo starú rybársku loď a vydali sa z kanadského Vancouveru, na ostrov. Aj napriek tomu, že sa im na prvý pokus nepodarilo testy zastaviť, ohlas verejnosti a médií na ich odvážnu plavbu bol obrovský. USA na základe tohoto tlaku po niekoľkých mesiacoch atómové testy pri brehoch Aljašky zastavili. Títo muži si zvolili názov, ktorý vyjadroval ich záujem o prírodu a túžbu zbaviť svet jadrovej hrozby - Greenpeace (zelený mier). Odvaha, nasadenie a nenásilná forma protestu tejto hŕstky ľudí sa neskôr stali príkladom, ktorý inšpiroval tisíce ľudí k ich nasledovaniu.
Dnes je organizácia Greenpeace známa najmä svojimi priamymi akciami, ktorými upozorňuje verejnosť na vážne ekologické problémy. Akcie sú však iba vrchol intenzívnej práce, ktorú často nie je až tak vidieť. Greenpeace dnes pracuje s uznávanými expertmi a laboratóriami, vedie vedecké výskumy a expedície a snaží sa riešiť ekologické problémy. Tiež spolupracuje s mnohými medzinárodnými inštitúciami vrátane OSN.
 
Európsky riaditeľ Greenpeace je Jorgo Riss. Slovenský riaditeľ je Juraj Rizman.
   
Jorgo Riss:
Narodil sa a vyrastal v Nemecku. Je tiež členom riadiaceho výboru ALTER-EU. ALTER-EU je koalícia viac ako 140 občianskych združení a odborových organizácií. Obhajuje pravidlá, ktoré udávajú povinnosti pre všetkých európskych lobistov a zverejňujú informácie o nespravodlivom lobizme(lobisti sú skupina ľudí,ktorí sa snažia niečo ovplivniť. Napríklad sú skupiny, ktoré presadzujú právo na potrat ale aj skupiny, ktoré tomu chú zabrániť. Skupiny, ktoré presadzujú vlastníctvo strelných zbraní a aj také, ktoré chú tomu zabrániť. Ľudia tieto skupiny podporujú podpismi,verejnými protestami a financiami). Jorgo Riss sídli v Bruseli, skadiaľ riadi Európsku politickú prácu Greenpeace od roku 2003. Práca Greenpeace je aktuálne sústredená na klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje energie, ochranu morského prostredia a environmentálne a zdraviu škodlivé riziko geneticky modifikovaných organizmov(GMO). S Greenpeace, Jorgo Riss odhalil a zastavil ilegálne zásielky nebezpečného odpadu z Európy do rozvojových krajín a podnietil reformy politiky chemického priemyslu v Európskej Únii. Pred presťahovaním do Bruselu, Jorgo Riss pracoval s Greenpeace v Amsterdame a Paríži, ako novinár v Berlíne a ako akademik v Londýnskej škole ekonomiky. Teraz reprezentuje Európske, neštátne organizácie týkajúce sa životného prostredia v Európskom spoločenstve spojených skupín a je spoluzakladateľ a ako som už hovorila, tiež člen riadiaceho výboru ALTER-EU čo vlastne znamená Aliancia pre lobistickú transparenciu(priehľadnosť) a morálne usmernenie v Európskej Únii.

Juraj Rizma:
Juraj začal Greenpeace pomáhať ako dobrovoľník v roku 1993. Po skončení gymnázia pracoval vo viacerých mimovládnych organizáciách a slovenských médiách. Má ukončené dve nadstavbové štúdiá zamerané na životné prostredie a environmentálnu politiku. Od roku 2002 pracoval Juraj v Greenpeace ako hovorca a fotograf.  Od septembra 2008 je riaditeľom našej slovenskej kancelárie.
Ako fotograf sa Juraj tématicky venuje problematike životného prostredia. Doposiaľ boli jeho práce publikované v 10 krajinách v Európe. Usporiadal viacero spoločných i samostatných výstav a jeho fotografie boli použité v 11-tich knihách.
 
Množstvo zlata nad Detvou nie je veľké, tvrdí Greenpeace
18.9.2008 Greenpeace
 
BRATISLAVA. Organizácia Greenpeace upozorňuje, že výsledky geologického prieskumu prítomnosti zlata v lokalite Biely vrch, nad mestom Detva, ktorý publikovala spoločnosť Emed Mining z Cypru, vôbec nie sú také optimistické, ako uvádza investor. Podľa environmentalistov ide o nízke hodnoty, pri ktorých je možné zlato ťažiť iba vybudovaním povrchovej bane a za použitia kontroverznej metódy tzv. kyanidového lúhovania.
Povrchovou ťažbou vzniká v krajine kráter, mnohokrát aj s kilometrovými rozmermi. Problémom zostáva aj odpad z ťažby kyanidom, ktorý sa uskladňuje v podobe trvalo zavodňovaného kalu, kde hrozí pretrhnutie hrádzí a kontaminácia okolia nebezpečnými chemikáliami.
Investori zo zahraničia vnímajú Slovensko podľa ochranárov ako krajinu s veľkými možnosťami na ťažbu zlata. Banské spoločnosti mali k 1. januáru 2008 registrované povolenia na prieskum zásob zlata v 38 oblastiach Slovenska. Ťažobná spoločnosť Emed Mining sa zaoberá prieskumom ložísk prírodných zdrojov, akými sú hlavne meď a zlato.
Petícia proti ťažbe uránu úspešne pokračuje
19.9.2008
Greenpeace

Petičnú akciu proti plánovanej ťažbe uránu do dnešného dňa podporilo vyše 85 000 občanov SR. Banské spoločnosti mali k 1. januáru 2008 registrované povolenia na prieskum zásob uránu  v 13 oblastiach Slovenskej republiky. Prieskumné územia sú lokalizované vo všetkých častiach Slovenska – od Nového mesta nad Váhom až po Zemplínsku oblasť. Celková rozloha uránových prieskumných území už dnes v SR presahuje 300 km2. Miestni obyvatelia však so skúmaním územia nesúhlasia. Okrem individuálnych občanov sa k protestom proti plánovaným banským aktivitám pridali aj viaceré mestá a obce. Svoju nevôľu k zámerom zahraničných ťažiarskych spoločností vyjadrilo už približne 20 miest a obcí formou prijatia nesúhlasného uznesenia príslušného zastupiteľstva.

Dostavba Mochoviec prejde posúdením vplyvu na životné prostredie 23.9.2008 Greenpeace
Organizácie Greenpeace a Za Matku Zem privítali oficiálne stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, podľa ktorého dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce prejde posúdením vplyvu na životné prostredie. Ochranárom to potvrdila kancelária pre styk s verejnosťou MŽP informáciou zaslanou na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Environmentalisti považujú informáciu o plánovanom procese EIA za svoje čiastočné víťazstvo.Vďaka procesu EIA,  sa budú môcť občania SR prvýkrát od začiatku výstavby jadrovej elektrárne v osemdesiatych rokoch vyjadriť k takejto stavbe,“ povedal Mgr. Pavol Široký z organizácie Za Matku Zem. Podľa environmentalistov je však nevyhnutné, aby bola stavba dočasne pozastavená, boli sprístupnené technické a bezpečnostné dokumenty na nezávislé posúdenie a prebehlo aj cezhraničné pripomienkovanie, podľa štandardov garantovaných konvenciou ESPOO.
 
Finančná kríza nesmie zabrzdiť znižovanie emisií skleníkových plynov
14.10.2008  Greenpeace
Návrhy niektorých európskych ministrov zodpovedných za priemysel a energetiku odložiť schválenie klimaticko energetického-balíčka z dôvodu finančnej krízy, predstavuje vážnu globálnu hrozbu.
Organizácia Greenpeace upozorňuje, že odporúčania vedcov pre klimatickú zmenu jasne varujú pred oddialením prijatia opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. Vyhlásenia vedcov hovoria, že ak sa chceme vyhnúť klimatickému chaosu, musia globálne emisie skleníkových plynov začať klesať najneskôr v roku 2015. Ako ukázala správa ignorovanie  problému klimatických zmien by malo fatálne dopady na svetovú ekonomiku. Škody spôsobené v dôsledku klimatických zmien odhaduje správa na „päť percent globálneho HDP natrvalo. Ak vezmeme do úvahy širšie spektrum rizík a dôsledkov, odhady škôd by sa mohli zvýšiť až na dvadsať percent (svetového) HDP, alebo aj viac“ . Pritom podľa jeho názoru sa dajú náklady na znižovanie emisií skleníkových plynov odhadnúť na zhruba jedno percento globálneho HDP ročne. Celkové dopady klimatických zmien na svetovú ekonomiku sa podľa Sterna prejavia naplno v druhej polovici 21. storočia.
Finančná kríza slúži ako zámienka na oddialenie investícií do zvýšenia svojej energetickej. Predstavitelia európskych štátov by v týchto dňoch mali ukázať dostatok zodpovednosti a nepodľahnúť nátlaku zo strany priemyslu. Nedostatok pitnej vody a zníženie poľnohospodárskych výnosov v husto obývaných oblastiach, čo je len časť dôsledkov klimatických zmien, predstavuje ďaleko väčšie globálne riziko ako krachujúce banky.
 
Schválená stratégia energetickú bezpečnosť nezvýši
16.10.2008  Greenpeace
Nová energetická stratégia je postavená na využívaní fosílnych palív a jadrovej energetiky, čo neprispieva k energetickej bezpečnosti Slovenska.
Stratégia energetickej bezpečnosti schválená na zasadnutí vlády SR neprináša potrebný recept na zníženie dovozu energetických surovín. Dokument sa sústreďuje predovšetkým na dostatočné zaistenie fosílnych palív zo zahraničia. Významnú prioritu dáva rozvoju jadrovej energetiky, ktorá rovnako závisí od dovozu jadrového paliva z mimoslovenských zdrojov. Zároveň prináša dokument správy o novoinštalovaných uhoľných elektrárňach, čo je spiatočný krok v porovnaní so súčasnými európskymi trendami. Aj keď možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie dokument pomerne detailne rozoberá, neprináša žiadne konkrétne plány na zlepšenie ich využívania.
 
Dokument počíta s novoinštalovaným výkonom v uhoľných elektrárňach. Spracovateľ pritom nepočíta s predpísaným obmedzením emisií skleníkových plynov z veľkých zdrojov, ktoré požaduje pripravovaná európska legislatíva. Pozitívne je iba odmietnutie projektu uhoľnej elektrárne v Trebišove. Výrazná priorita je prisúdená rozvoju jadrových elektrární, ale bez rozoberania rizík tejto orientácie. Riešenie nedostatku zásobovania elektrickou energiou je postavené na dokončení 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/fyzika/5673-greenpeace-a-historia/