Zóny pre každého študenta

Filmová kamera

Filmová kamera
Využíva nedokonalosť nášho oka. vnem na našom oku ostáva desatinu sekundy. Preto sa sníma a neskôr premietne 24 snímok za sekundu, čím vzniká dojem plynulého obrazu.
 
5.1 Kompresia a expanzia procesov v čase:
Premenné javy, ktoré prebiehajú príliš pomaly na to, aby sme ich mohli vnímať, možno zaznamenať a analyzovať pomocou kompresie. Vysoké kompresné pomery možno dosiahnuť snímaním videokamerou. Vo veľkých časových intervaloch je exponovaný iba jeden obraz. Pritom kamera býva vybavená elektromagnetickým spúšťacím zariadením regulujúcim dĺžku expozície. Časová expanzia umožňuje zviditeľnenie veľmi rýchlych , inak nepozorovateľných procesov.
 
5.2 Delenie kamier :
Kamery s nespojitým posunom filmového pásu.:
 Zaznamenaný film môže byť značne dlhý.
Musí sa počítať s istou dobou rozbehu
Kamery so spojitým posunom filmového pásu.:
 dosahuje frekvenciu  10000ot/min
 Frekvencia však nie je celý čas rovnaká.
Bubnové kamery:
 dosahuje frekvenciu 100000ot/min. Je tu možnosť pracovať s impulzným osvetlením.
Kamery s rotujúcim zrkadlom:
 Zaznamenávajú obraz na stojaci filmový pás dosahujú snímaciu rýchlosť10000000ot/min .jedinou pohyblivou časťou je zrkadlo poháňané turbínou.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/fyzika/7934-filmova-kamera/