Fyzikálne vlastnosti snehu

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 362 slov
Počet zobrazení: 3 972
Tlačení: 365
Uložení: 377
Modifikácie ľadu
Pre šesť druhov ľadu nikto nevymyslel osobitné názvy. Nazývame ich ľadom jedna, ľadom dva,...., ľadom sedem. Prečo sedem, keď je iba šesť modifikácií? Ľad štyri totiž nebol  ešte ani pri opakovaných pokusoch objavený. Ak pri teplote približne 0°C stláčame vodu, vznikne pri tlaku asi 2.108 Pa ľad päť a pri tlaku 6 . 108 Pa ľad šesť.  Ľady dva a tri sú stabilné a pri teplotách nižších ako 0°C.  Ľad sedem – horúci ľad – vzniká pri stlačení vriacej vody tlakom asi 2 . 109 Pa.  Všetky ľady, okrem obyčajného, sú ťažšie ako voda. Ľad získaný pri normálnych vonkajších podmienkach sa správa normálne

Fyzikálne vlastnosti snehu

Teplota vrstvy snehu v blízkosti pôdy má väčšinou teplotu blízku nule, pri povrchu snehovej pokrývky je teplota blízka teplote vzduchu. Pri oteplení a premočení v jarných mesiacoch sa v celom profile pohybuje teplota okolo nuly. Sneh je dobrý tepelný izolátor, dvakrát lepší ako ihličnaté drevo.

Špecifická váha – uvádza sa váha jedného kubického metra snehu v kilogramoch. Zvyšuje sa tvrdosťou a vlhkosťou snehu.


Sneh

Špecifická váha [kg/m3]

páperový sneh

10 – 50

vetrom ubitý

100 – 200

pevný suchý

200 – 400

pevný vlhký

400 – 600

firn

300 – 800

ľad

800 – 900

voda

1000

Z týchto hodnôt je možné zrátať, že doska z vetrom ubitého snehu so šírkou 10 m, s dĺžkou 10 m a výškou 10 cm, má objem 10 m³ a váhu 1-2 tony. Z toho je zrejmé, že nebezpečenstvo malých dosiek nie je dobré podceňovať.
Tieto údaje sú dôležité tiež na výpočet nárazového tlaku lavíny. Plasticita snehovej pokrývky je tým väčšia, čím je sneh voľnejší a má vyššiu teplotu. So zvyšujúcou sa plasticitou dochádza k vyrovnávaní vnútorného napätia pokrývky.
 
Zvláštne druhy snehu

Povrchová srieň
Vzniká sublimáciou vodnej pary na silno podchladenom povrchu snehovej pokrývky alebo nejakého predmetu, zväčša za chladných, bezveterných a jasných nocí. Pri zasnežení predstavuje nebezpečnú klzkú vrstvu pre nad ňou ležiace nové vrstvy snehu. pozri obr. č 5.

Krúpy

Guľaté amorfné tvary, ktoré nevznikli kryštalizáciou, ale namŕzaním vodných kvapiek na snehové kryštály v atmosfére. Na lavíny nemajú podstatný vplyv.

Námraza

Vzniká za veterného počasia z drobných podchladených kvapiek na náveternej strane veľmi chladných predmetov ako na obr. č. 6.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ako vzniká námraza #námraza čo je to #Prečo vzniká sneženie #meine hobby #Sneh


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017