Austrália a Oceánia

Prírodné vedy » Geografia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 961 slov
Počet zobrazení: 5 173
Tlačení: 291
Uložení: 228

Austrália a Oceánia

Austrálsky zväz

Rozloha: 7,7 mil. km2 Počet obyv.: 19 miliónov Hl. mesto: Canberra
Austrálsky zväz - federatívny štát, nezávislý člen Britského spoločenstva (Commonwealthu)
- vládne britský panovník, zastupovaný generálnym guvernérom
štáty: Nový južný Wales, Victoria, Queensland, Južná Austrália, Západná Austrália, Tasmánia
teritóriá: Severné teritórium, Teritórium hlavného mesta
PRÍRODNÉ POMERY
- zahŕňa austrálsky kontinent + ostrov Tasmánia, Veľká útesová bariéra (rozloha 25 tisíc km2 , dĺžka
2000km, tvorená 3000 koralovými útesmi – tvorené drobučkými polypmi, príbuznými medúzam)
- Yorský polostrov, Arnhémska zem - Indický, Tichý oceán - Timorské, Arafurské, Koralové,
Tasmanovo more, Veľký austrálsky, Carpentársky záliv - Bassov prieliv (od Tasmánie), Torresov
prieliv (od Novej Guinei)
- Veľké predelové pohorie, Austrálske Alpy, Západoaustrálska plošina, Stredoaustrálska plošina
- (Veľká artézska panva), Nullaborská nížina, Veľká piesočná púšť, Veľká Viktóriina púšť,
Gibsonova, Simpsonova púšť
- Murray + Darling, Eyrovo, Torrensovo, Fromovo, Mackayovo jazero (slané), (54% územia
bezodtokové oblasti, rieky bohaté na vodu len v období dažďov)
- podnebie: tropické – vlhké (sever Austrálie – Yorský pol., Arnhémska zem), suché (stred Austrálie
– okolo obratníka Kozor. – púštne oblasti), subtropické – juh Austrálie + Tasmánia, chladné
Veľké predelové pohorie
- vegetačné pásma: tropické lesy, vysokohorské, subtropické rastlinstvo, savany (suché, vlhké),
púšte
- typické rastlinstvo - eukalypty, akácie
- živočíšstvo: vtákopysk, ježura, koaly, kengury, vačice, pštrosy, dingo

Kurz austrálsky dolár (AUD) - Austrália

SOCIOEKONOMICKÉ POMERY

Obyvateľstvo:
- pôvodné (domorodé) obyvateľstvo – Aboriginéri (vlastné zvyky, kultúra)
- prisťahovalci európskeho pôvodu (90% Briti) – kolonizovali kontinent koncom 18. stor. (náleziská
zlata, využívali kontinent ako trestaneckú zem, osídľovali len pobrežné oblasti)

HOSPODÁRSKA CHARAKTERISTIKA

Priemysel:
Austrália je hospodársky vyspelá krajina, ale pretrvávajú v nej znaky rozvojových štátov, keďže
vyváža najmä suroviny a poľnohospodárske výrobky. Rozhodujúcu zložku národného hospodárstva
tvorí spracovateľský priemysel. Jeho rozmach nastal počas 2. svetovej vojny a trvá dodnes. Veľké
ložiská nerastných surovín, zdroje energie a prílev zahraničného kapitálu umožnili vznik moderných
odvetví. Ťažobný priemysel sa stal základňou pre rozvoj energetiky, hutníctva, strojárstva, chémie a
priemyslu stavených látok. Najvýznamnejšia oblasť priemyselnej produkcie sa otvorila v
juhovýchodnej časti krajiny (Nový Južný Wales a Victoria). Najdôležitejšie a najrozvinutejšie
odvetvie reprezentuje strojársky priemysel. Zásluhou zahraničného kapitálu sa rozvinulo dopravné
strojárstvo, elektrotechnika a výroba strojárskeho spotrebného tovaru. V energetickom priemysle majú
prevahu tepelné elektrárne v oblastiach ťažby čierneho uhlia a hnedého uhlia (Queensland a Nový
Južný Wales). Hutníctvo čiernej metalurgie sa viaže na ložiská uhlia a železnej rudy (Nový Južný
Wales a Západná Austrália). Aj hutníctvo neželezných kovov (nadväzuje na ťažbu zlata, bauxitu, meď,
nikel) využíva rozsiahle domáce zdroje a buduje sa na juhovýchode a juhozápade Austrálie a na
Tasmánii. Potravinársky priemysel je po strojárskom svojím objemom výroby druhé najväčšie
odvetvie. Nadväzuje na domáce poľnohospodárske produkty. V porovnaní s predchádzajúcimi
odvetviami je najrovnomernejšie rozmiestnený. Prevláda spracovanie mäsa a mlieka, cukrovarníctvo, pivovarníctvo, spracovanie obilnín a i. Objavené ložiská ropy a zemného plynu prispeli k rozvoju petrochémie a výroby plastických látok. Textilný a kožiarsky priemysel využívajú domáce suroviny.
Domácu spotrebu pokrýva len vlnárstvo.

Wechselkurs Australischer Dollar (AUD) - Australien

Poľnohospodárstvo:

Poľnohospodárstvo je najstaršie odvetvie národného hospodárstva Austrálie a do päťdesiatych rokov
20. storočia bolo hlavným hospodárskym odvetvím. Patrí k najrentabilnejším na svete, hoci má
prevažne extenzívny charakter živočíšnej výroby, nízke hektárové výnosy a malú úžitkovosť
hospodárskych zvierat. Spôsobujú to nízke náklady na jednotku produkcie. Poľnohospodárstvo
využíva mechanizáciu a chemizáciu. Rastlinnú výrobu obmedzujú klimatické podmienky. Nedostatok
vlahy pôsobí aj na znižovanie stavu hospodárskych zvierat. Z celkovej rozlohy štátu pripadá na ornú
pôdu 6,4%. Väčšina pôdy je v rukách štátu, ktorý ju prenajíma.
V teplejších oblastiach Nového Južného Walesu sa pestuje bavlník, cukrová trstina, ananásy,
banánovníky, podzemnica olejná, avokádo, austrálske orechy. V povodí rieky Murray sa darí ovociu
(broskyne, marhule, citrusové plody). Pšenica a jačmeň sa pestuje v južných častiach Austrálie.
Zo živočíšnej výroby má dominantné postavenie chov oviec (ovčia vlna – export) – Západná
Austrália, Queensland, Nový Južný Wales a Viktória. Chov hovädzieho dobytka je sústredený na
farmách vo vnútrozemí a severných častiach Austrálie.
Cestovný ruch Austrálie:
1. Letná rekreácia – prímorské oblasti (Nový Južný Wales, Tasmánia, Západná Austrália)
2. Zimná rekreácia – Austrálske Alpy
3. Mestá – Sydney (Opera House, Harbour Bridge, Sydney Tower), Melbourne (Australian Open,
Melbournská Národná galéria Viktórie), Perth (Kráľovský park, Umelecká galéria Západnej
Austrálie), Canberra (sídlo vlády a parlamentu, Pomník lode kapitána Cooka)
4. Atraktivity zapísané v UNESCO – Veľký bariérový útes, NP Kakadu (Severné teritórium),
NP Uluru (Severné Teritórium - kultúrne a náboženské miesto Aboriginérov), Tasmánska divočina
Úloha: Charakterizujte pojem Commonwealth

OCEÁNIA

zahŕňa množstvo ostrovov a súostroví v Tichom oceáne
delenie Oceánie:
A. podľa vzniku: 1. kontinentálne (Papua – Nová Guinea, Nový Zéland)
2. sopečné (Šalamúnove ostrovy)
3. koralové (Tuvalu)
B. podľa fyzickogeografických a etnických pomerov
Melanézia, Mikronézia, Polynézia, Nový Zéland
1. Melanézia
- ostrovný oblúk okolo severu a severovýchodu Austrálie
- patria sem : Fidži , Papua – Nová Guinea, Šalamúnove ostrovy, Vanuatu, Nová Kaledónia,
Norfolk
2. Mikronézia
- ostrovný oblúk severne až severovýchodne od Melanézie
- patria sem: Mikronézia, Severné Mariány, Marshallove ostrovy, Nauru, Tuvalu, Guam, Wake,
Palauské ostrovy, Kiribati
3. Polynézia
- skupina ostrovov východne od Melanézie a Mikronézie
- patria sem: Tonga, Samoa, Americká Samoa, Havajské ostrovy, Cookove ostrovy, Francúzska
Polynézia, Veľkonočný ostrov, Pitcairnove ostrovy, Walisove ostrovy, Tokelau
začlenenie niektorých ostrovov je sporné, jedná sa o ostrovy na hranici medzi jednotlivými oblasťami (napr. Kiribati,
Tuvalu, Norfolk)
4. Nový Zéland
- fyzickogeograficky a etnicky je súčasťou Polynézie, z ekonomickogeografického hľadiska je
vyčleňovaný ako samostatná oblasť Oceánie s hospodárskou charakteristikou príbuznou
Austrálskemu zväzu

Socioekonomický prehľad Oceánie

Obyvateľstvo: 10 miliónov
- domorodé obyvateľstvo, prisťahovalci (Holanďania, Briti, Francúzi, Číňania) – žijú v mestách
Priemysel:
- slabo rozvinutý (nedostatočný domáci kapitál, nedostatok kvalifikovaných síl, slabá infraštruktúra)
- ťažba: zlato, striebro, farebné kovy (meď, nikel, chróm, železo....), drevo – vývoz do Austrálie,
Japonska
Poľnohospodárstvo: tropické plodiny (káva, kakao, kaučuk, palma kokosová, cukr. trstina, korenie...)
- väčšina ostrovov sú využívané na CR, vojenské základne USA, pokusy pre atómové zbrane

Otázky a úlohy:

1. Pomocou atlasu charakterizujte prírodné pomery Austrálie.
2. Charakterizujte kolonizáciu Austrálie.
3. Pokúste sa vyhľadať informácie o súčasnom živote Aboriginérov v Austrálii.
4. Vyhľadajte na mape jednotlivé regióny Oceánie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Geografia - učebné materiályOdporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.038