Čo môžeme vidieť na glóbuse

Prírodné vedy » Geografia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.06.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 319 slov
Počet zobrazení: 7 408
Tlačení: 538
Uložení: 578

Čo môžeme vidieť na glóbuse

Glóbus:
- je zmenšený model Zeme
 
- zemská os pretína Zem v severnom a južnom póle
 
ROVNOBEŽKY:
- sú myslené kružnice
- smerujú od Z na V

- Najdlhšia rovnobežka je ROVNÍK = rozdeľuje Zem na S a J pologuľu
 
- najkratšie rovnobežky sú S a J pól
- ďalšie dôležité rovnobežky = Obratník Raka
                                          = Obratní Kozorožca
                                         = Severná polárna kružnica
                                         = Južná polárna kružnica

- rovnobežky sú označené stupňami:  - rovník 0°
                                                       - severný pól 90°
                                                       - južný pól 90°
- od rovníka k S. pólu = 90 rovnobežiek
- od rovníka k J. pólu = 90 rovnobežiek
 
Poludníky: 
 - poludníky sú myslené polkružnice
- spájajúce S a J pól

- v rovnakom čase je na nich poludnie
- sú rovnako dlhé
- najdôležitejší je HLAVNÝ ( NULTÝ) poludník
- oproti Nultému leží 180 -ty poludník
- NULTÝ a 180- ty poludník spolu rozdeľujú Zem na Z a V pologuľu
- od hlavného poludníka na V = 180 poludníkov
- od hlavného poludníka na Z = 180 poludníkov

 
Určovanie geografickej polohy: 
- hlavné svetové strany:
sever (S) 
juh (J)
Východ (V)
Západ (Z)

- vedľajšie svetové strany:
severovýchod (SV)
severozápad (SZ)
juhovýchod (JV)
juhozápad (JZ)
 
- rovnobežky + poludníky = geografická sieť
- pomocou geografickej siete môžeme určiť polohu, ktoréhokoľvek miesta na Zemi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019