Rozmanité krajiny Zeme

Prírodné vedy » Geografia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.06.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 400 slov
Počet zobrazení: 13 110
Tlačení: 503
Uložení: 428

Rozmanité krajiny Zeme

PODNEBIE - je dlhodobý stav ovzdušia na určitom mieste

- vyčleňujeme 3 veľké podnebné pásma:
1. TEPLÉ
2. MIERNE
3. STUDENÉ
 
- medzipásma (prechodné pásma):  SUBTROPICKÉ A SUBPOLÁRNE
- tieto podnebné pásma sa odlišujú množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, teplotou a rozdelením zrážok
 
- od ROVNÍKA smerom k  PÓLOM sa nemení len podnebie, ale aj rastlinstvo a živočíšstvo
- jednotlivé typy krajiny sú od ROVNÍKA smerom  k PÓLOM usporiadané nasledovne: 

1. Dažďový les
2. Savana
3. Púšte a polopúšte
4. Subtropické rastlinstvo
5. Stepi
6. Lesy mierneho podnebného pásma
7. Tundry
8. Polárke krajiny

- KRAJINY TEPLÉHO PODNEBNÉHO PÁSMA

​1. Dažďový les
- oblasť rovníka
- dostatok tepla a zrážok
- druhový pestrosť rastlín a živočíchov
- pôdy majú červenú farbu
- ďalej od rovníka prechádzajú do TROPICKÝCH OPADAVÝCH LESOV

- článok o Amazonskom dažďovom pralese
- http://www.futpy.com/sk/POI/%5Blocation-country_name_N%5D/amazonsky-dazdovy-prales

2. Savany
- trávnaté krajiny s roztrúsenými stomami
- rozprestierajú sa na S a J od dažďových lesov
- striedajú sa obdobia dažďov a sucha
- Bylinožravce: antilopy, pakone, zebry, byvoli, žirafy, slony, hroch, nosorožec...
- mäsožravce : levy, hyeny, leopardy,   
 
3. Púšte a polopúšte
- oblasti Obratníkov
- OÁZA = miesto, kde sa vyskytuje na púšti voda
- rastliny a živočíchy prispôsobené suchu

- SUBTROPICKÉ KRAJINY
- na rozhraní teplého a mierneho podnebného pásma (p.p)
-mierne daždivé zimy
- horúce letá
-vyskytujú sa tu: SUBTROPICKÉ TVRDOLISTÉ VŽDYZELENÉ LESY
- rastliny si počas sucha uschovávajú vody v listoch (tvrdé, dužinaté, hrubé listy)

- KRAJINY MIERNEHO PODNEBNÉHO PÁSMA

-striedanie 4 ročných období
- rozdielne teploty v zime a v lete
1. Púšte mierneho pásma
- v miernom pásme s nedostatkom zrážok
- horúce letá, veľmi studené zimy
-rastú tu trávy a byliny
 
2. Stepi
- trávnaté porasty
-najúrodnejšie pôdy = černozeme a hnedozeme
- typické sú : bizóny, kone, zajace, prepelice...
- používane názvy : Pampy, Prérie, Puzsta

3. Listnaté a zmiešané lesy mierneho pásma
- dostatok zrážok
-v zime listy opadajú
- v minuloti vyrubané a využívané ako pasienky
- žijú tu: rys, jelene, srny, diviak líška..

4. Boreálne ihličnaté lesy ( TAJGA)
- najrozsiahlejšie lesy
- studené zimy
- pôdy neúrodné
 
- KRAJINY STUDENÉHO PODNEBNÉHO PÁSMA

- nedostatok slnečného žiarenia
- nízka teplota
- rastlinstvo a živočíšstvo prispôsobené
 
1. Tundry
 - dlhé studené zimy, krátke letá
- nedostatok zrážok
- rastú tu: zakrpatená vŕba, breza, kríky, byliny
- žijú tu: polárny zajac, polárna líška, sob,  pižmon

2. Polárne krajiny
- chladné podnebie
- striedanie polárneho dňa a noci
-pokryté snehom a ľadom
- machy, lišajníky, medveď ľadový, velryby, mrože, tulene..

- VYSOKÉ POHORIA
- s rastúcou nadmorskou výškou sa mení teplota, i množstvo zrážok
- v pohoriach = výškové stupne
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015