Britské ostrovy

Prírodné vedy » Geografia

Autor: ergo
Typ práce: Referát
Dátum: 14.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 789 slov
Počet zobrazení: 6 037
Tlačení: 644
Uložení: 603
Praktické!

Oficiální název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Rozloha: 245 000 km2
Obyvatelstvo: 59 milionů
Hlavní město: Londýn
Politický systém: konstituční monarchie ( královna Alžběta II. )
Měna: 1 libra sterlingů = 100 pencí
Jazyky: angličtina, gaelština, waleština

Wisselkoers britse pond (GBP) - Verenigd Koninkrijk

IRSKÁ REPUBLIKA 

Oficiální název: Republika Irsko
Rozloha: 70 000 km2
Obyvatelstvo: 3, 9 milionů
Hlavní město: Dublin
Politický systém: parlamentní republika
Měna: 1 irská libra ( punt ) = 100 pencí ( pighne )
Jazyky: angličtina, irština ( irská gaelština )
 
Přírodní poměry:
Britské ostrovy leží na severozápad od evropského kontinentu a jsou od něj odděleny kanálem La Mance a Doverskou nížinou. Jsou obklopeny rozsáhlými mělčinami, které jsou proslulé velkým množstvím ryb. V prostoru severního moře se u britských ostrovů nacházejí i zdroje ropy a zemních plynů. Pobřeží ostrovů je silně členité. Většina údolí tak pokračuje i pod hladinou moře.

Západ a sever ostrova velká Británie je převážně hornatý. Pohoří nejsou zalesněná, vrcholy hor většinou nepřesahují 1000 m. n. m. Ostrov, na kterém se Velká Británie rozkládá, můžeme rozdělit do dvou hlavních oblastí: Nížina a Vysočina. Nížina zahrnuje nové skalnaté útvary střední, jižní a východní Anglie, zatímco Vysočinu tvoří Skotsko, Wales, Penniny a jezerní okrsek s převážně velmi starými skalními formacemi a kopcovitými oblastmi.

Velkou Británii obklopují menší ostrovy:  Wight, Scilly, Man, Anglesey, Hebridy, Orkneje, Shetlandy a Normanské ostrovy. Na severu a východě jsou ostrovy oblévány Severním mořem, na západě Irským mořem a Atlantickým oceánem. Nejvyšší horou britských ostrovů je Ben Nevis (1343 m ) v oblasti Skotské vysočiny. Nejvyšší horou Walesu je Snowdon ( 1085 m).

Skotsko známé svými jezery, mořská jezera protínají téměř celé západní pobřeží, nejdelší z těchto jezer je Loch Fyne, které proniká až 40 mil do vnitrozemí, nejznámějším jezerem je Loch Ness na severu Skotska, které je proslulé Lochneskou příšerou, je to jedno ze vzájemně propojených jezer v oblasti Great Glen. Největším jezerem velké británie je Lough Neagh v severním Irskem. Významné britské přístavy najdeme na velkých britských řekách : Londýn na Temži. Liverpool na Persey, řeky Clyde, Forth, a Tay tvoří významná ústí, na kterých leží přední města Skotska: Glasgow, Edinburgh a Dundee.Řeky na ostrovech jsou krátké, ale mají dostatek vody, vyrovnané stavy a nezamrzají. Jsou propojeny, zejména v Anglii, četnými kanály.

Ostrov irsko tvoří poměrně plochá pánev, jejíž okraje lemují plošiny a vrchoviny. V oceánském podnebí se vytvořila hustá říční síť s množstvím jezer, močálů a rašelinišť. Irsko je označováno podle rozsáhlé zeleně ´zelený ostrov´.
 
Klima:
Britské klima je mírné a je ovlivňované podnebím východního Atlantiku. Podnebí je zde velmi vlhké, většinu roku zde prší. V zimě teploty klesají pod bod mrazu jen občas. Je to vlivem teplého Golfského proudu. Teploty se v jednotlivých oblastech země příliš neliší.
 
Obyvatelstvo:
Více než 80 % obyvatelstva tvoří Angličané. Obyvatelé keltského původu žijí především v Irsku, ve Walesu a Skotsku. I když si udržují vědomí odlišnosti, téměř všichni hovoří  anglicky. Žije zde ale i velké procento přistěhovalců z bývalých britských kolonií v Africe, z indického subkontinentu, z karibské oblasti atd. Osídlení je nerovnoměrné, k nejhustěji osídleným oblastem patří průmyslové kraje střední Anglie, Londýnská pánev a střední Skotsko.
 
Náboženství:
Největší zastoupení s téměř 65 % mají křesťané ( 55 % protestanti, 10 % římští katolíci ), dále pak muslimové 2 %, židovská, hinduistická a sikhská menšina.
 
Průmysl:
Průmysl je zde velmi důležitým ekonomickým odvětvím: Textilní, těžba uhlí, rud, hutnictví, strojírenství v dnešních dobách ale silnější pozici získávají moderní průmyslová odvětví jako např. elektrotechnika, elektronika, informatika, petrochemie. Dnes připadá více než polovina průmyslové produkce na region Londýna a jižní Anglie.
 
Doprava:
Doprava má k dispozici hustou železniční síť, spojenou s francií podmořským tunelem. Převažuje však doprava silniční – silnice jsou v dobrém stavu, námořní doprava – se světovými přístavy Portsmouth, Southampton, Plymouth a Bristol.
 
Zemědělství:
Je vysoce produktivní, ale není samozásobitelské. Británie patří mezi největší dovozce potravin na světě. Půdy jsou většinou chudé, a proto se velké plochy využívají jako pastviny. Chov užitkových zvířat a pěstování pšenice, ječmene, brambor, cukrovky, ovoce a zeleniny, ryb. Vývoz: průmyslové výrobky, stroje a dopravní zařízení, chemické výrobky, letadla, elektronika, surová ropa a ropné výrobky, potraviny, nápoje, tabákové výrobky, železo, textil…..atd.
 
Politický systém:
Spojené království je konstituční monarchií, v čele státu stojí královna Alžběta II. Dvoukomorový parlament, dvě strany – konzervativci x labouristé. Ve Skotsku a Waelsu byly 1999 zřízeny regionální parlamenty. Severní Irsko je problémem, neustálé nepokoje mezi protestantskými unionisty a katolíky, z nichž část požaduje připojení k Irské republice. Násilností se dopouští katolická IRA a protestantští extrémisté. 

Irská republika:

Zaujímá 5/6 irského ostrova, nezávislost získala v roce 1937. V zemi je silný vliv katolického náboženství. Zemědělská půda zaujímá 80% rozlohy země, avšak většinu tvoří louky a pastviny, převládá pastevectví a chov skotu, ovcí, chov koní. Zemědělské produkty tvoří podstatnou složku vývozu: maso, mléčné výrobky, alkohol. Po svém začlenění do Evropského společenství zaznamenalo Irsko značný hospodářský vzestup. Rozvoj průmyslu – elektronika atd. a sektoru služeb.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#britske ostrovy #brské otrovy #Bristol #hebridy


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017