Maďarsko - Maďarská republika

Prírodné vedy » Geografia

Autor: ergo
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 243 slov
Počet zobrazení: 5 809
Tlačení: 548
Uložení: 520
Praktické!
Hlavní město: Budapešť – politické, hospodářské a kulturní centrum
Státní zřízení: Republika v čele s prezidentem

Přírodní podmínky
- leží v Panonské pánvi, která je Zadunajským středohořím (Bakoňský les, Vértes, Gerees Pilis) rozdělena na Velkou a Malou uherskou nížinu, na severu je pohoří Mátra s nejvyšším vrcholem Kékes 1015 m. n .m., na jihu pohoří Mecsek, rostlinstvo – horových a listnatých lesů (buk, dub, akát) je silně ovlivněno člověkem

- Vodstvo: Osu tvoří Dunaj, na východě – Tisa s přítoky Bodrog a Slaná, z Rumunska přitéká Kriš a Maruše, jihozápadní hranice je tvořena zčásti Drávou, největší jezero – Balaton (tektonický původ), velké množství termálních pramenů

Podnebí
- mírné, vnitrozemské – horká suchá léta, chladné zimy

Nerostné bohatství
- bauxit, nedostačující zdroje energie surovin - hnědé uhlí, ropa, zemní plyn

Obyvatelstvo
- 97,8% Maďarů, menšiny Romů, Němců a Slováků, úřední jazyk – maďarština, 63% žije ve městech

Hospodářství
- Průmyslové – zemědělský stát, přechází na tržní ekonomiku

Průmysl
- Strojírenství – hlavní odvětví (elektrotechnické výrobny, výroba obráběcích strojů a autobusů)
- Těžební – těžba bauxitu, hnědého uhlí a ropy, hutnictví hliníku, chemický průmysl – výroba hnojiva polymerů, farmaceutický průmysl – přední výrobce léčiv, oděvní průmysl, potravinářský (masné výrobky, papriky)

Zemědělství
- 54% obdělávaná půda, 13% louky a pastviny
- rostlinná výroba – obilniny (kukuřice, pšenice), cukrová řepa, brambory, slunečnice, tabák, zelenina, ovoce, vinná réva
- významný dovozce ovoce a zeleniny (papriky) a vína
- živočišná výroba – chov prasat a drůbeže

Doprava
- Rozvinutá dopravní síť, největší podíl mají železnice, říční doprava – přístavy – Budapešť, Gyor
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014