Britské ostrovy – prírodné pomery

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.01.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 721 slov
Počet zobrazení: 814
Tlačení: 47
Uložení: 44

Britské ostrovy

-určte polohu Britských ostrovov

-poukážte na prírodné pomery a ich vplyv na rozvoj hospodárstva

-zhodnoťte urbanizáciu, zamestnanosť, národnostnú a jazykovú štruktúru obyvateľstva

- vyberte najznámejšie miesta cestovného ruchu

Britské ostrovy sú najrozsiahlejším európskym súostrovím. Tvoria ich dve väčšie ostrovy Veľká Británia a Írsko, okrem nich je tu ešte mnoho menších ostrovov napr. Hebridy, Orkneje, Shetlandy... Britské ostrovy sú súčasťou dvoch samostatných štátov Spojeného kráľovstva (konštitučná monarchia), a Írska. (republika na čele s prezidentom) VB je najväčším ostrovom Európy, od pevninskej Európy ju oddeľuje Lamanšský prieliv. Východné brehy obmýva Severné more a západné brehy obmýva Atlantický oceán a Írske, Keltské more. Na ostrove sa nachádzajú krajiny Anglicko, Škótsko, Wales a súčasťou Spojeného kráľovstva je aj Severné Írsko. Prírodné pomery oboch krajín (VB a Írska) majú podobné črty, súčasný charakter však získali až po ústupe ľadovca v štvrtohorách. Reliéf je na väčšine územia mierne zvlnený až kopcovitý a na juhovýchode Anglicka rovinatý. Najrozsiahlejším a najvyšším pohorím sú Grampiány s najvyšším vrchom Ben Nevis (1343 m n.m.) Podnebie: Región patrí do miernej klimatickej oblasti. Podnebie je výrazne ovplyvnené oceánom, významný je vplyv Golfského prúdu. Typické sú malé výkyvy teplôt, časté hmly a výdatné zrážky, región patrí k najdaždivejším v Európe. Rieky sú splavné a pospájané prieplavmi, tvoria súvislé vodné cesty. K najdlhším patrí Temža a Severn. Najviac jazier vzniklo pri ústupe ľadovca, k mnohým z nich sa viažu legendy napr. k jazeru Loch Ness. Z bohatých lesov sa zachovali iba nepatrné zvyšky. Obyvateľstvo: V Spojenom kráľovstve žije asi 12krát viac obyvateľov ako na Slovesnku. Írsko á menej obyvateľov ako Slovensko. V Spojenom kráľovstve sú najpočetnejšími obyvateľmi Angličania, potom Škóti, WalesaniaÍri. V krajine žije veľmi veľa cudzincov. Urbanizácia je veľmi vysoká, asi 90% obyvateľstva žije v mestách. Najviac obyvateľov žije v priemyselných oblastiach a v strednom a juhovýchodnom Anglicku. Niektoré mestá tam tvoria konurbácie napr. Manchester- Liverpool, ale aj Londýn a jeho okolie. Úradným jazykom je angličtina a v Írsku aj írčina. Nábožesnká skupina oboch krajín je rozdielna. Kým v Írsku prevládajú katolíci, v Spojenomkráľovstve sú to protestanti, aj keď v dôsledku prisťahovalectva tu nájdeme aj moslimov a hinduistov. Vzdelanostná úroveň obyvateľstva je veľmi vysoká až 97% obyvateľov je gramotných. Univerzity ako Oxford a Cambridge patria k najlepším na svete. História: keďže Spojené kráľovstvo patrilo k najväčším koloniálnym mocnostiam, mnoho jeho obyvateľov sa usadilo v kolóniách, v USA, Austrálii a na Novom Zélande. To je tiež dôvod, prečo je angličtina svetovým jazykom. Hospodárstvo: Poľnohospodárstvo zamestnáva len 2% pracujúcich obyvateľov, pestuje sa tu hlavne pšenica, jačmeň, zemiaky, chmeľ, cukrová repa a krmoviny. Prevláda však živočíšna výroba: chovoviec, dobytka, rybolov, rozšírený je aj chov športových koní. VB sa považuje za kolísku priemyselnej revolúcie. Priemyselná výroba bola už v minulosti jednou z najrozvinutejších na Zemi. Okrem nerastného bohatstva zo Severného mora sa využívali aj suroviny prichádzajúce z kolónií. Tradičnými odvetviami sú ťažobný ( Hnedé uhlie, ropa – British Petrol, zemný plyn), hutnícky ( železo a neželezné kovy) a potravinársky priemysel (TESCO). Po druhej svetovej vojne zaznamenali vzostup strojársky (výroba automobilov, lodí a lietadiel), elektrotechnický a chemický priemysel. Britské značky automobilov sú Jaguar, Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley... Zahraničný obchod bol v minulosti prepojený s kolóniami, v súčasnosti sú najdôležitejšími obchodnými partnermi štáty Európskej kolónie a USA. Doprava: je veľmi dobre rozvinutá, či už ide o cestnú, námornú alebo leteckú dopravu. Nachádza sa tu vyše 140 letísk pričom asi 20 je medzinárodných. Najväčšieletisko, počtom cestujúcich, má Londýn. Najdôležitejšie prístavy sú v Liverpoole, v meste Playmont a Dover. Významné dopravné spojenie medzi Anglickom a Francúzskom predstavuje Eurotunel, kt. sa nachádza pod Lamanšským prieplavom. Severné Írsko: je hospodársky najmenej rozvinutou oblasťou štátu. Od r. 1996 oblasť trpela sociálnymi, národnostnými, ale hlavne náboženskými nepokojmi, pretože Íri sú katolíci a tu žijúci Angličania zasa protestanti. V r. 1998 sa Írsko vzdalo nárokov na Severné Írsko. Občasné nepokoje však pretrvávajú naďalej.

Írsko:  je najmenej zalesnenou európskou krajinou, lesy pokrývajú len 1% územia. Pre nekonečné sýtozelené pastviny a lúky sa nazýva aj Zelený ostrov. Obyvateľstvo je takmer jednotné, pestujú sa tu zemiaky, ľan a menej náročné plodiny. Prevláda chov oviec a dobytka, takisto rybolov. Priemysel: strojársky, elektrotechnický a potravinársky. Hlavným mestom a prístavom zároveň je Dublin. Typickými symbolmi sú škriatkovia, víly, elfovia a štvorlístok.

Cestovný ruch: Veľká Británia ročne priláka priemerne 25 miliónov turistov. Až 21% územia patrí k chráneným oblastiam, pozornosť si zasluhujú národné parky Northumberland, Snowdonia, a škótske vysočiny Highlands. Potom svetoznáme jazero Loch Ness, Stonehenge. Najviac navštevované sú veľké metropoly ako Londýn, Liverpool, Manchester, Glasgow. Hlavné mesto ponúka veľké množstvo atrakcií a pamiatok ako sú Big Ben, Buckinghamský palác, Westminsterské opátstvo, Londýnske oko, bývalá hvezdáreň Greenwich a iné. V Írsku je centrom turizmu hlavné mesto Dublin a morské pobrežie, kde nájdeme mnohé idylické dedinky. Britské ostrovy sú bohaté tiež na kultúrno-historické pamiatky ako sú historické náleziská, stredoveké pevnosti, kláštory a katedrály.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#najvacsie mesta anglicku #anglicko konstitucna monarchia #geografia irsko

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013