Geografie, její předmět a funkce

Prírodné vedy » Geografia

Autor: ergo
Typ práce: Referát
Dátum: 14.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 335 slov
Počet zobrazení: 4 412
Tlačení: 549
Uložení: 666
Praktické!
Geografie= popisování Země, slovo z řečtiny, patří k nejstarším vědám.
Eratosthenés- otec geografie, žil na přelomu 3. a 2. století př.n.l. v egyptské Alexandrii jako kustod alexandrijské knihovny. Dával dohromady vše, co se týkalo Země a soubor svých poznatků se pojmenoval Geografika.
Už v antice lidé věděli, že je Země kulatá, přišel na to Aristoteles ve 4. stol.př.n.l. zjistili, že Země je v centru vesmíru (geocentrismus). Až v 16. stol. zjistil Koperník, že v centru vesmíru je Slunce (heliocentrismus).
První věrohodný cestopis ze 13. stol: Milion od Marca Pola. Součástí cestopisů bývaly zjednodušené mapky, obrázky, plánky. Nejstarší plnohodnotná mapa je již z 2500 př.n.l., na které je zobrazeno povodí Eufratu.

První mapy světa (Evropa, severní Afrika, západ Asie) je od Hekatoise a Anaximandra. Klaudius Ptolemaios (Řek,2 stol.př.n.l)- jeho mapy se používaly až do cest Kryštofa Kolumba.

Poměrně dlouho fungovala geografie jako popisná věda, převažovaly v ní popisy přírodních krajin (reliéfu, klimatu, vodstva, půdy, fauny, flóry). Ze sociálních jevů si všímala obyvatelstva (rasy, jazyky, etnika, sídla, způsob života) a politického uspořádání, méně hospodářství. Nelze ji zařadit ani do přírodních či humanitních věd, neboť se zabývá jak jevy přírodními tak jevy společenskými a jejich vzájemným působením. Od konce 18.stol. přestává být geografie popisná, ale vysvětlující (explikativní). Od popisu přechází k vysvětlování přírodních a společenských jevů, jejich vzájemných vztahů, příčin a následků. Změnilo se také i její zaměření. Dříve se geografie zabývala popisem neznámých oblastí , nyní se zaměřuje na složku sociální (např. sociální geografie, geografie člověka, humánní geografie).
Geografie- dělí se na disciplíny podle předmětu jejich zkoumání. Samostatně se vyčleňuje geografie planetární a kartografii.

Disciplíny geografie:
1) Fyzická geografie- geomorfologie, klimatologie, hydrogeografie, pedogeografie, biogeografie.
2) Sociální (humánní) geografie- geografie obyvatelstva a sídel, ekonomická a politická geografie.
3) Geografie obecná- zabývá se celosvětovými jevy, např. úbytek pralesů, globální oteplování.
4) Geografie regionální- zabývá se problematikou určitého území, studuje menší územní jednotky.
5) Geografie empirická- shromažďuje fakta a přímá pozorování krajiny.
6) Geografie teoretická- vytváří hypotézy a teorie.
7) Aplikovaná geografie- podílí se na řešení současných problémů.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#geografia - definícia #definícia geografie #fyzická geografia #geografia definícia


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015