2. zadanie – Kartografia, Vodstvo Slovenska

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 640 slov
Počet zobrazení: 280
Tlačení: 22
Uložení: 23

2. zadanie

1.) Kartografia 

Definujte pojmy: geografickú sieť, mapa, legenda, generalizácia mapy.

Obsah mapy :spôsoby vyjadrovania výškopisu a polohopisu.

K pojmom výškopis a polohopis priraďte pojmy, ktoré s nimi súvisia

výškopis – pojmy...................................................

polohopis – pojmy..................................................

Pojmy: rieka, kóta, izohypsy, vrstevnica, cesta, sídlo, izobaty

(všeobecné pomôcky : všeobecnozemepisná mapa sveta)

Geografická sieť- systém rovnobežiek a systém poludníkov

Mapa- kartografické dielo, zmenšený skreslený obraz Zeme do roviny

Legenda- vysvetlivky k mape

generalizácia mapy- zovšeobecňovanie, zjednodušovanie obsahu povrchu mapy

Obsah mapy: a) Topografický 1. Polohopis- horizontálne- čiary- rieky, cesty, body- mestá, plochy- jazerá

  1. Výškopis- vertikálne: vrstevnice/izohypsy- myslené čiary, spájajúce miesta s rovnakou kladnou nadmorskou výškou hĺbnice-/izobaty- so zápornou nadmorskou výškou kóta- číslo, kt. udáva výšku zemepisného bodu nad výškou mora hypsometria- metóda farebných odtieňov
  2. b) Tematický- tematické body, čiary, plochy, znaky

Kartogram- farebné rozlíšenie, šrafovanie- napr. hustota zaľudnenia, populačný rast Kartodiagram- stĺpčeková metóda, kruhový diagram- obyvateľstvo- vek, rasové zloženie, náboženstvo

Tematické mapy: Fyzicko- geografické mapy, Socio-ekonomické mapy, mapa ŽP

Všeobecno- geografické mapy- Fyzickogeografické, Politické

Polohopis: rieka, cesta, sídlo

Výškopis: kóta, izohypsy, vrstevnica, izobaty

2.) Rozčleňte Európu na základe národnostného a náboženského zloženia a uveďte regióny v EÚ, kde sú alebo v nedávnej minulosti boli najväčšie konflikty.

(všeobecné pomôcky : politicko administratívna  mapa Európy)

Náboženstvo

kresťanstvo - PoľskoLitva, Írsko, San Marino, Malta, Vatikán

Protestanti: ČeskoFrancúzskoEstónsko, severské krajiny

Česko- najateistickejšia krajina Europy

Albánsko- islam( kosovskí Albánci- islam)

Schizma- rozdelenie cirkvi na: a) rímski katolíci-Rím, pápež-Poľsko, Írsko, Taliansko, Vatikán, Bavorsko

  1. b) grécko-katolíci- Konštantinopol, patriarcha – Grécko

-protestant/evanjelici- Švédsko, Fínsko, Dánsko

-luteráni- Severné Nemecko

- kalvíni- Švajčiarsko, Maďarsko, juh Slovenska

- anglikáni- GB

-pravoslávni- východné Slovensko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko

Konflikty

Turecko- Grécko: spor o Cyprus ( sever Turci, juh- Gréci, hl.m. Nikózia

Španielsko- Baskicko chce autonómiu, ETA- teroristická baskická organizácia

Veľká Británia- Severné Írsko sa chce pripojiť k Írsku, IRA- írska republikánska armáda

Francúzsko, Nemecko, Benelux –problémy s prisťahovalcami- Turci, Alžírci--- islam

Balkánsky polostrov- sud s pušným prachom

Chorvátsko - časť Slavónia sa chce odtrhnúť ( Chorvátsko- katolíci, Srbi- pravoslávni)

Bosna- Bosniaci, Srbi, Chorváti, - Sarajevo, majú 3 prezidentov

- rozdelená na 2 časti: Republika Srbská, Federácia Bosny a Hercegoviny

Srbsko- Belehrad, 2006- oddelili sa od Čiernej Hory, ČH- najmladší štát Európy

- Vojvodina- Nový Sad ( slovenské dediny)

- Kosovo- Priština- odtrhlo sa, ale štáty to neuznávajú

- najchudobnejšia časť Srbska, žijú tma kosovskí Albánci- moslimovia

Macedónsko- Grécko neuznáva názov štátu, chcú premenovanie

3.) Vodstvo Slovenska

Zostavte poradie (pomocou tabuliek) 5 najrozľahlejších, najhlbších a najvyššie položených jazier Slovenska. Lokalizujte na mape najznámejšie jazerá a rozlíšte ich podľa pôvodu.

Na mape zaznačte najvýznamnejšie slovenské vodné nádrže, utvorte kategórie ich využitia

Pomôcky: slepá mapa Slovenska

Geologická mapa Slovenska

Tabuľka – Najväčšie jazerá Slovenska

Tabuľka – Najväčšie jazerá Slovenska

 

Jazero

Rozloha (km2)

max. hĺbka (m)

nadmorská výška (m.n.m)

1.

VEĽKÉ HINCOVO PLESO

0,2008

53

1 946

2.

ŠTRBSKÉ PLESO

0,1976

20

1 346

3.

MORSKÉ OKO

0,1300

26

606

4.

NIŽ. TEMNOSMREČINSKÉ PLESO

0,1200

38

1 674

5.

VYŠ. BIELOVODSKÉ ŽABIE PLESO

0,0956

24

1 697

6.

POPRADSKÉ PLESO

0,0688

18

1 494

7.

VYŠ.TEMNOSMREČINSKÉ PLESO

0,0555

19

1 716

8.

NIŽNÉ TERIANSKE PLESO

0,0547

44

1 941

9.

VYŠNÉ WAHLENBERGOVO PLESO

0,0518

21

2 147

10.

KRIVÁNSKE ZELENÉ PLESO

0,0516

23

2 017

11.

NIŽ.BIELOVODSKÉ ŽABIE PLESO

0,0465

20

1 674

12.

IZRA

0,0370

8

434

13.

BATIZOVSKÉ PLESO

0,0348

11

1 879

14.

CAPIE PLESO

0,0305

18

2 072

15.

VEĽKÉ ŽABIE PLESO

0,0265

7

1 919

16.

MALÉ HINCOVO PLESO

0,0222

7

1 923

17.

SKALNATÉ PLESO

0,0123

2

1 754

18.

JAŠTERIČIE JAZERO

0,0122

1

588

Zdroj: Zemepisný atlas Slovenská republika, 2003

jazero- vzniknuté prírodne

vodná nádrž- antropogénny vplyv

Jazerá: a) Plesá- ľadovcové jazerá

VT: Skalnaté, Popradské, Štrbské, Veľké Hincovo- najhlbšie, najväčšie, Malé Hincovo, Modré- najvyššie položené, Zelené, Žabie, Capie, Dlhé, Okrúhle, Krivánske, Zbojnícke, Velické

NT: Vrbické- zahradenie morénou

  1. b) Sopečné – zosuvom pôdy sopečnou činnosťou, prehradením doliny

- Morské oko, Vinianske jazero, Veľká Izra

  1. c) Flyšové – vo flyšových pohoriach

- Jezerské jazero ( Spišská Magura)

  1. d) Krasové- upchatie krasovej jamy, hromadenie podzemnej vody

- Jašteričie jazero- Slovenský kras ( max. 1m hĺbka)

Umelé vodné nádrže: 1. rybníky – chov a lov rýb, nemajú takú tradíciu ako v Čechách

- Senné rybníky- východ, pod Šíravou, Jakubovské rybníky- Záhorie-pod Malackami

  1. Tajchy- Štiavnické jazerá, Počúvadlo, Evičkino jazero- všetko v BŠ
  2. Klauzy- Slovenský raj- Biely potok, na splav dreva po Hornáde , dnes chov rýb
  3. Vodné nádrže: Váh- Vážska Kaskáda- Č. Váh, Liptovská Mara, Vodné dielo ZA- Hričov, Nosice, Slňava, Kráľová, Oravská priehrada,...... Nová Bystrica

Dunaj- Gabčíkovo- Nagymaros

Laborec- Zemplínska Šírava

Hornád- Ružín

Hnilec- Palcmanská Maša

Ondava- Domaša

Hron- Veľké Kormaľovce -LV, chladenie Mochoviec

Funkcia vodných nádrží- výroba el. energie, regulácia vodných tokov, zdroj pitnej vody a úžitkovej vody, rekreácia, rybolov

Cirocha, Slatina, Málinec- zásobovanie pitnou vodou

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#slepa mapa slovenska vodstvo #Vosdtvo slovenska

Vypracované maturitné otázky z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.040