5. zadanie – Litosféra, Biosféra Slovenska

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 448 slov
Počet zobrazení: 263
Tlačení: 17
Uložení: 18

5. zadanie

a) Litosféra - popíš stavbu, mocnosť a zloženie Zeme (Bulenov model)

Charakterizuj pevninskú a oceánsku litosféru. 

Na základe obrázkov charakterizuj tektonickú činnosť.

Mohorovičičova diskontinuita- hranica medzi kôrou a plášťom

Astenosféra- pohybujú sa v nej litosferické dosky, plastická vrstva v hĺbke 100km

Dosky- pohybujú sa veľmi pomaly, súvisia s endogénnymi silami, pohyby spôsobujú teplotné výkyvy

Kôra: a) pevninská- základ pevniny, siaha do hľbky max. 80 km, priemerne 30-40km, vývojovo staršia, zloženie: usadené horniny

žula

čadič

 1. b) Oceánska- základ oceánu, hlbka 5 km, vývojovo mladšia,

zloženie: usadené horniny

striedanie čadiča a usadených hornín

čadič

Tektonická činnosť: vrásová: jemné horniny- íl, pieskovec, antiklinála, synklinála

Zlomová Hrasť, Priekopová prepadlina- tvrdé horniny- žula, rula, sopečné- čadič, andezit

Hrasťou vznikajú pohoria

priekopová prepadlina- Východoafrická –vznik jazier

b) Priraďte obyvateľstvo Európy k jednotlivým jazykovým rodinám a jazykovým skupinám.

Porovnajte obyvateľov severnej a južnej Európy z hľadiska príslušnosti k jazykovým rodinám, spôsobu života, temperamentu. Štáty vymenujte a ukážte na mape, rozhodnite, aký vplyv zohráva prírodné prostredie na život obyvateľov.

(všeobecné pomôcky : všeobecnozemepisná mapa Európy )

Severná Európa- Prevláda protestantská cirkev

 • žije hl. na juhu kvôli prírodným podmienkam
 • Málo manželstiev, veľa mimomanželských detí
 • Menej temperamentu
 • Typické pracovné nasadenie
 • Vyspelejšie štáty, vysoká životná úroveň, dobre prepracovaná sociálna starostlivosť.
 • Vysoké dane, málo nezamestnaných

južná Európa- Prevláda rímskokatolícka cirkev

 • žije hl. pri pobreží
 • Rodina, dodržiavanie tradícií
 • Viac temperamentu, radosti zo života
 • (veľa slnečných dní)
 • Typické siesty
 • Nižšia životná úroveň

 Indoeurópska rodina

 • Germánska skupinaŠvédiDániNóriIslanďania, Faerčania, Angličania, Holanďania, Flámi, Nemci
 • Pobaltská skupina: Litovci, Lotyši
 • Románska skupina: Španieli, Portugalci, Taliani, Rumuni, Moladavania, Francúzi, Provensálci, Katalánci, rétorománske dialekty, Valóni
 • Slovanská skupina:
 • južná vetva- Srbi, Slovinci, Chorváti, Macedónci, Bulhari
 • východná- Rusi, Ukrajinci, Bielorusi,
 • západná: Slováci, Česi, Poliaci
 • Helénska skupina: Gréci
 • Keltská- Íri, Škóti, Waleshania, Bretoni

Samostatná - Albánci , Turci, Baskovia

Uralská rodina 

 • Ugrofíni: Fíni, Estónci, Laponci , Maďari

3.) Biosféra Slovenska

Podľa mapy charakterizujte rozčlenenie rastlinstva a živočíšstva podľa nadmorskej výšky, určite súvislosti s podnebím a pôdami.

Načrtnite si základnú schému vertikálneho členenia biosféry na Slovensku.

Vysvetlite súvislosť medzi hornou hranicou lesa a geografickou šírkou na príklade Tatier a Kilimandžára.

Zhodnoťte, ako človek ovplyvňuje (ovplyvňoval) svojou činnosťou biosféru Slovenska.

Zakreslite do slepej mapy národné parky a chránené krajinné oblasti SR.

(všeobecné pomôcky :slepá mapy SR )

vegetačné pásmo- pásmo listnatých a zmiešaných lesov

Podnebné- Mierne kontinentálne prechodné

Vertikálne členenie: vegetačné pásma= výškové stupne, závisia od nadmorskej výšky

do 500m- Dubový stupeň- najviac odlesnený- duby, hraby

do 1300- bukový- bučiny, jedľo-bučiny

do 1600- smrekový- smrečiny, borovica, smrekovec

------ Horná hranica lesa- myslená čiara, nad ktorou les nerastie

do 1800- kosodrevina

nad 1800- vysokohorský/ alpínsky- horské lúky, plazivé kríčky, chránené byliny

Lužné lesy- neovplyvňuje ich nadmorská výška- nachádzajú sa pri riekach

Endemit- rastlina alebo živočích, ktorý rastie/žije len na určitom území

Tatry- kamzík, motýľ tatranský, prvosienka dlhokvetá

Relikt- rastlina/ živočích kt. pochádza z doby, keď na SR bola ešte iná klíma, z doby ľadovej

- machy, lišajníky, svišť tatranský, snežienka, plesnivec

Národné parky: Malá Fatra, veľká Fatra, Muránska Planina, Slovenský Kras, Pieniny, Poloniny, Nízke Tatry, TANAP, Slovenský Raj

Unesco- jaskyne Krasu, Karpatské pralesy

CHKO- Záhorie, Kysuce, Štiavnicke vrchy, Latorica, Cerova vrchovina, Malé Karpaty, Strážovské vrchy, poľana, Východné Karpaty, Horná Orava, Biele Karpaty, Ponitrie, Dunajské Luhy, Vihorlat, Horná Nitra

Diplom rady Európy- Dobročský prales, poloniny

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#endemit a relikt #vypracované maturitné témy z geografie biosfera #vegetačné stupne slovenska #litosfera

Vypracované maturitné otázky z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012