6. zadanie – Georeliéf, Prírodné pomery Japonska

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 478 slov
Počet zobrazení: 188
Tlačení: 18
Uložení: 19

6. zadanie

a) Georeliéf – exogénne procesy 

Vysvetlite vzájomné pôsobenie vonkajších činiteľov a ich vplyv na georeliéf. Zamerajte sa na fluviálne a antropogénne procesy. Uveďte formy, ktoré vytvárajú. 

Fluviálne procesy

Marínne procesy- morské, pôsobením vody vznikajú kalové prúdy, kt. vytvárajú podmorské kaňony v tvare V

- Abrázia-obrusovanie brehov morským príbojom-pláže, útesy

Svahové: plošná erózia- nesústredné, plošné stekanie vody, Ron- nesústredený odtok povrchovej vody

stružková e.- voda sa sústredí do kanálikov- stružiek

výmoľový- prehlbovanie stružiek- výmoľ- do 2m, strž- veľmi hlboké výmole

bahenné prúdy- vo vyšších nadmorských výškach, odnos materiálu

Riečne: vodný tok -sústredený tok povrchovej vody

koryto- miesto, kadiaľ preteká tok, jeho spodná časť sa nazýva žľab

dolina- zníženina vytvorená riekou, tvar V, viaceré vytvárajú sieť- Zádielska dolina

Horný tok- prameň

stredný tok- hlavný rok

dolný tok- ústie

Splaveniny- hrubozrnný materiál unášaný riekou po dne

Naplaveniny- jemnozrnný materiál unášaný a rozptýlený v rieke

Transport- prenos materiálu

Nivy- ploché roviny na dne riečnych dolín pozdĺž korýt, sú zaplavované riečnymi záplavami

Koryto- priame, rozvetvené, zákruta, meander

Agradačný val- vyvýšeniny pri riečnych tokoch

Terasa- vzniká zarezaním toku do vlastnej nivy, štrk, štrkopiesok

Divočenie rieky- meniaci sa tok

Obtočník- vzniká meandrovaním, môže byť aj skalný hríb- Devín

- Horseshoe bend- rieka Colorado

Kaňony, tiesňavy, rokliny- Grand Canyon, Piecky, Suchá Belá

Náplavový kužeľ- roky ukladá naplaveniny- Žitný ostrov

Delta- Níl, Dunaj, Volga

Estuár- lievikovité ústie- jediný hlavný tok, Labe, Darling, Murray

Meander- kľukatenie rieky

Krasové procesy: škrapy, závity, stalagmit, stalaktit, stalagnát, brčká

Antropogénne procesy: stavby, diaľnice, lomy, kameňolomy, bane, štrkoviská

haldy, hlušiny- odpad v kopci- Hliník n/Hronom, Krompachy, Žiar n/Hronom

b) CR –Slovensko - Na základe prírodných podmienok analyzujte potenciál Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja z hľadiska cestovného ruchu. Vymenujte najznámejšie strediská cestovného ruchu v tejto časti Slovenska.

(všeobecné pomôcky : všeobecnozemepisná mapa SR, administratívna mapa SR

Hrady: Červený Kameň, Trenčiansky, Nitriansky

zrúcaniny: Beckov, Čachtice, Branč, Tematín, Devín, Pajštún

Zámky: Bojnice, Smolenice, Topoľčianky

Historické oblasti: Brhlovce- kamenné obydlia v sopečnom tufe, Brezová pod bradlom- Mohyla Štefánika, Moravany n/Váhom, Veľké Leváre- habánske domy, Slov. Grob- husacina, Nitra- ľudové a poľnohosp. múzeum, Modra- víno, keramika, gerulata v Rusovciach

Skanzeny: Hornonitriansky banský skanzen, Skanzen pri Bojniciach, Plavecký Peter, Veľké Leváre

Návrhy na UNESCO- Limes Romanus- okolie Dunaja, Komárno- protiturecká pevnosť

Kúpele: Piešťany, Smrdáky, Trenčianske Teplice, Bojnice

Letná rekreácia: Senecké jazerá, Zlaté Piesky, Košariská, Podhájska, Veľký Meder, Patince, Štúrovo

Zimná rekreácia: menšie predpoklady= nižšie pohoria

Malé Karpaty- Pezinská baba, Považský Inovec- Bezovec, Kalnica, Strážovské vrchy- Čičmany, Mojchér

c) Prírodné pomery Japonska

Rozhodnite, či Japonsko leží severnejšie alebo južnejšie ako Slovensko.

Porovnajte približnú zemepisnú šírku najsevernejšieho a najjužnejšieho miesta obidvoch štátov.

Určite približné šírkové rozpätie územia Japonska – v stupňoch zemepisnej šírky a v kilometroch. 

Aké sú dôsledky rozľahlosti územia v poludníkovom smere pre podnebie?

Je poloha územia celkove viac výhodná či nevýhodná?

Akými katastrofickými javmi, ohrozujúcimi život a hospodársku činnosť obyvateľstva sa prejavuje pôsobenie endogénnych síl a aké opatrenia sa proti nim uskutočňujú?

všeobecné pomôcky: Fyzickogeografická mapa sveta

Fyzickogeografická mapa Slovenska

Fyzickogeografická mapa Japonska

Slovensko: 48-49* sev. šírky – leží severnejšie ako Japonsko

najsev. bod- Oravská polhora- 49*37‘

najjužnejší- Patince-48*44‘

šírkové rozpätie 1*53‘

-vplýva Golfský prúd a západné vetry, mierne prechodné podnebie

povrch- Gerlachovský štít- 2655- jadrové pohorie

Japonsko.: 45-24* s.š.- šírkové rozpätie 21*

sever- mierne oceánske, juh subtropické- monzúny, teplý prúd Kurošijo

povrch- Fuji- 3776- sopečné pohorie

Ohňový kruh- seizmická činnosť- subdukcia dosiek

+ úrodná pôda

- seizmická činnosť, tsunami, zemetrasenia

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované maturitné otázky z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.046