9. zadanie – Obyvateľstvo, Mexiko, Lesohospodárstvo Slovenska

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 444 slov
Počet zobrazení: 175
Tlačení: 13
Uložení: 15

9. zadanie

a) Obyvateľstvo - definuj uvedené pojmy a charakterizuj ich ako ukazovatele dynamiky obyvateľstva: natalita, mortalita, prirodzený pohyb obyvateľstva, demografický cyklus, migrácia, emigrácia a imigrácia a ich faktory.

Natalita =pôrodnosť , počet narodených detí za obdobie na 1000 obyv., v promile, ovplyvňuje ju: životná úroveň. zdravotné podmienky, náboženstvo, vzdelanie, postavenie ženy v spoločnosti, kultúra

Mortalita= úmrtnosť, počet zomrelých za obdobie na 1000 obyv., v promile, ovplyvňuje ju: zdravotníctvo, vojny, epidémie, choroby, životný štýl, prírodné katastrofy, genocídy

novorodenecká- do 6 týždňov

dojčenská- vyspelé krajiny- do 1 roku, menej vyspelé- do 3 rokov

Prirodzený pohyb- jeden z hlavných pohybov, natalita, mortalita

Demografický cyklus- 2 fázy: Deštrukčná- chlapi sú vo vojne, žiadna natalita

Kompenzačná- stúpa natalita

Migrácia- zmena trvalého pobytu: Emigrácia- odchod do zahraničia, Imigrácia- príchod zo zahraničia

Reemigrácia- návrat do rodnej krajiny

Príčiny sťahovania: práca, škola, náboženské nepokoje, politické, rasové, etnické, prírodné katastrofy, životná úroveň, životné podmienky

b) Mexiko - na príklade Mexika uveď ako súvisia prírodné podmienky s jeho zameraním sa v priemysle a poľnohospodárstve. Charakterizuj postavenie Mexika v rámci latinskoamerického regiónu.

(všeobecné pomôcky: mapa Strednej Ameriky, Mexika)

hlavné mesto Mexiko - Mexico City

-bývalá španielska kolónia--- španielčina

- prišlo o územie Kalifornie, Arizony, Nového Mexika v prospech USA

- ríša Aztékov- Tenochtitlán- hlm

- Mexická plošina, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, - sopky, pohoria, Popocatepetl, Citlatepetl

-horúce a vlhké podnebie, klíma pohorí- mierna

-nedostatok úrodnej pôdy

RV- kukurica, káva, agáva, strukoviny ŽV- dobytok

Acapulco- najznámejšia pláž, Cancun

vodstvo- Rio Grande

zemetrasenie, sopečná činnosť

veľká zadlženosť , mexickí ilegálni prisťahovalci strašia USA

-ťažba ropy a zemného plynu z Mexického zálivu , striebro, síra ,zinok, zlato, meď

- železiarstvo, oceliarstvo- Monterrey , dominuje chemický, strojársky (montážne závody Ford a VW), potravinársky a textilný priemysel

- prístavy- Tampico, Veracruz

- NAFTA- hospodárska organizácia, USAKanada, Mexico

  • Najvyspelejší priemyselno- pľnh. štát strednej Am
  • Líder Latinskej Am.
  • Viac ako ½ zahraničných investícií od USA
  • 4/5 mexickej ropy putuje do USA

Maquiladoras

okolo 2000 tovární pri americkej hranici, v oblasti Tijuana

Vlastnia ich zahraničné firmy (hlavne americké), nízke výrobné náklady, lacná pracovná sila Hispáncov

Strojársky priemysel- výroba aut. súčiastok, elektronika, obuvnícky priemysel

+ Zdroj príjmov, oživenie ekonomiky, ktorá závisela od ťažby ropy

c) Lesohospodárstvo Slovenska

Zhodnoťte zalesnenosť územia SR a porovnajte ju s ostatnými štátmi Európy.

Zhodnoťte zásahy človeka do prirodzenej vegetácie v minulosti a na modelových príkladoch (lužné lesy, miestna krajina) poukážte na dôsledky v súčasnosti.

Uveďte oblasti, kde sú lesy najviac postihnuté činnosťou človeka a charakterizujte jej negatívne dôsledky pre súčasnosť a budúcnosť.

(všeobecné pomôcky: Mapa Slovenska – lesy

Fyzickogeografická mapa Slovenska)

Na území Slovenska dosiahla výmera lesných pozemkov k 31.12.1996 hodnotu 1987,9 tis. ha. Predstavuje to 40,6% podiel rozlohy štátu, čím sa radíme medzi popredné krajiny Európy. V Európe má vyššiu lesnatosť len Fínsko (77%), Švédsko (69%) a v strednej Európe Rakúsko (46%). Samotná pôda určená na pestovanie lesných drevín (porastová pôda) tvorila 1923,7 tis. ha, čo v relatívnom vyjadrení predstavuje 96,7% z celkovej plochy lesných pozemkov.

Lesné porasty (lesy) Slovenska tvoria ihličnaté (41,7%) a listnaté dreviny (58,3%).

Činitele: lykožrút, kalamity, nelegálny výrub- Vianoce, požiare

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované maturitné otázky z geografie

Diskusia: 9. zadanie – Obyvateľstvo, Mexiko, Lesohospodárstvo Slovenska

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014