17. zadanie – Antarktída, Arktída

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 863 slov
Počet zobrazení: 230
Tlačení: 19
Uložení: 29

17. zadanie

a) Definujte vymedzenie polárnych oblastí (Arktída, Antarktída). Určite ich hospodársky význam, využitie a charakterizujte podnebie, flóru a faunu

(všeobecné pomôcky : mapa Arktídy a Antarktídy )

- arktické klimatické pásmo- arktický studený vzduch počas celého roka

-200 mm zrážok ročne

- permafrost- trvalo zamrznutá pôda

- tundra

 • územia nachádzajúce sa okolo pólov na severnej a južnej pologuli
 • sú chladné, väčšinu pokrýva ľad, vegetácia a fauna je pomerne chudobná
 • prísun tepelnej energie je malý a počas roka nerovnomerný

Antarktída

 • názov – anti arctos – oproti Arktíde
 • rozloha 2x Arktída, väčšia ako Európa, Austrália
 • je vymedzená antarktickou oceánskou konvergenciou – zóna, kde sa stretávajú studené vody z polárnej oblasti s teplými a slanšími vodami od rovníka 50 a 60 j.z.š.
 • povrch: stred vypĺňa pevnina, pokrýva ľadovcom s priemernou hrúbkou 2 km, max. 4700 m
 • podnebie: chladné, výskyt silných vetrov so silou uragánu, najnižšia teplota –89,2 C, zrážky najmenej zo všetkých kontinentov, menej ako 100 mm
 • ľadová pokrývka obsahuje 80% zásob sladkej vody na Zemi
 • okrajové časti Antarktídy lemujú tzv.šelfové ľadovce (Weddelovo a Rossovo more), počas letných mesiacov dochádza k odlamovaniu ľadovcových krýh – tzv. telenie ľadovca
 • fauna a flóra je veľmi chudobná, najodolnejšie – machy a lišajníky, v moriach planktón (základ potravového reťazca tejto oblasti), zo Ž najmä kôrovce, tulene, tučniaky, veľryby
 • človek objavil a dosiahol tento svetadiel ako posledný, J pól – Roald Amundsen 1912
 • tento kontinent sa využíva len na vedecké účely (Antarktická dohoda)
 • bránou na Antarktídu je chilské mesto Punta Arenas
 • napriek zásobám NS je ťažba a iné hospodárske využitie vylúčené

Arktída

 • severná polárna oblasť
 • názov pochádza z gréckeho pomenovania súhvezdia Veľký medveď
 • povrch tvorí zamrznutá voda Severného ľadového oceánu
 • z klimatického hľadiska je vymedzená júlovou izotermou 10 C (najteplejší mesiac)
 • z astronomického hľadiska je to severná polárna kružnica
 • z botanického hľadiska najsevernejšia hranica rozšírenia lesa (rozhranie tajgy a tundry)
 • okrem SĽO patria k Arktíde aj 3 sektory: európsky (Špicbergy, Nová Zem, S Škandinávie, polostrov Kola, S výbežky Východoeurópskej nížiny), ázijský (Severná Zem, Novosibírske ostrovy, Wrangelov ostrov, S Sibír), americký (Grónsko, S Kanady, S Aljašky)
 • podnebie: studené, teploty –40 do _50 C, málo zrážok 100-300 mm, v zime zamŕzajú okrajové moria, časť je ovplyvnená Golfským prúdom – nezamŕzajú
 • ľadové kryhy sa neustále pohybujú – driftujú
 • R a Ž je chudobné – machy, lišajníky, zakrpatené kry, ľadové medvede, polárna zver
 • Ako prví sa do týchto oblastí dostali Vikingovia v 9 st., ako prvý dosiahol Robert Peary
 • Osídlenie je riedke len na pevnine Škandinávie a Ruska – Eskimáci, Laponci...
 • Význam: rybolov, doprava (Severná morská cesta)

b) Amerika - porovnajte vplyv prírodných podmienok na spôsob života a orientáciu a úroveň hospodárstva v štátoch Andskej a Laplatskej Ameriky. Najvýznamnejšie štáty vymenujte a zaznačte na mape.

(všeobecné pomôcky : slepá mapa Južnej Ameriky )

Spoločné znaky poľnohospodárskych plodín:

 • Štáty sa nachádzajú vo viacerých klimatických pásmach, ovplyvňuje to nadmorská výška
 • Málo úrodné pôdy- preto budujú terasy
 • do 1000m ekvatoriálne podnebie: kakaovník, kávovník, banány, cukrová trstina
 • do 2000m- subtropické pásmo: bavlník, tabak, kukurica
 • do 3000m- mierne podnebie: obilie, zemiaky

Panamerická diaľnica- od Aljašky až po Ohňovú zem

Brazília

 • BRIC- Brazília, Rusko, India a Čína
 • Považujú sa za rýchlo rastúce hospodárske veľmoci.
 • Amazónska nížina – najväčší potenciál produkcie biomasy na svete
 • Objavy ropy v pobrežných vodách Brazílie môžu Brazíliu posunúť medzi ropné veľmoci.
 • NS: železná ruda, cín, mangán, bauxit, diamanty
 • RV: káva, pomaranče, sója, cukrová trstina

z dažďového pralesa výrub chinínovníka (kôra do liekov)

 • ŽV: hovädzí dobytok

Hospodársky trojuholník: Sao Paulo

 • Rio de Janeiro
 • Belo Horizonte
 • Najväčší prístav vo vnútrozemí je Manaus ,na pobreží Santos

Argentína- Buenos Aires

Argentínsky trojuholník: Buenos Aires- najeurópskejšie mesto J. AM.

 • Cordoba
 • Rosario
 • Okolie mesta Mendoza- vinárska oblasť
 • Najväčší producent obilia –svetová veľmoc (Laplatská nížina) a najväčší vývozca hovädzieho dobytka v Latinskej Amerike.
 • Sever- subtropické pásmo: tabak, bavlna, citrusy
 • Juh- mierne podnebie: pampy- stepi: obilie
 • NS: striebro- Argentum, ropa, zemný plyn- SZ a juh (prístav Comodoro
 • uhlie- Patagónia
 • Hydroelektráreň Yacyretá na dolnom toku rieky Paraná

Venezuela- Caracas

 • Ropa- jazero Maracaibo, v delte rieky Orinoco
 • Prístav Maracaibo- vývoz ropy
 • RV: káva, kukurica, ryža
 • Socialistický model riadenia s vyvlastňovaním súkromných zahraničných spoločností nepridáva reputácií krajiny v zahraničí.
Kolumbia - Bogota
 • Pobrežie- černosi
 • Andy- mestici
 • Vnútrozemie- indiáni
 • NS: zlato- SZ, uhlie- S, ropa, farebné kovy
 • Po Brazílii je druhý najväčší exportér kávy na svete
 • Hlavný exportér kokaínu na svete
 • RV: káva, banány

Chile: Santiago de Chile, Meď, mangánová a železná ruda, zlato, striebro

Peru: Lima, Rybolov

 • Guano – dnes nahradili syntetické výrobky

Ekvádor- hlm Quito

 • textilný priemysel
 • výroba keramiky a indiánskych suvenírov

Rozvoju hospodárstva bránia: časté zosuny pôdy, zemetrasenia, hustá riečna sieť s častými záplavami

Uruguaj: Hl. mesto Montevideo je jediné priemyselné centrum

 • najmenej NS
 • nedostatok dreva sa rieši výsadbou eukaliptových a borovicových plantáží.

Bolívia: La Paz, vnútrozemský a najizolovanejší štát

 • politické nepokoje- ľavicová vláda
 • export koky, ktorá sa po spracovaní dostáva cez Kolumbiu do sveta.
 • Potomkovia Inkov

Paraguaj: Asuncion, Vnútrozemský a druhý najizolovanejší štát

 • V tieni veľkých susedov: Brazílie a Argentíny
 • Veľké regionálne a sociálne kontrasty
 • Prevládajú latifundie: minimum majiteľov vlastní väčšinu pľnh. pôdy
 • Asunción- jediné hospodárske centrum
 • Mesto Ciudad del Este (pri vodopádoch Iguazu)- jedno z najväčších obchodných centier J.AM a bezcolná zóna

Guyanská oblasť- Guyana- Georgetown, Fr. Guayana- Cayenne, Surinam- Paramaibo

 • NS: bauxit
 • RV: cukrová trstina, ryža
 • Surinam vďaka Holandsku a USA je vyššia životná úroveň
 • monotónne zamerané hospodárstvo- hutnícky priemysel
 • veľké zásoby tropického lesa

c) Slovensko - na obrysovej mapke SR zaznačte nasledovné rieky : Dunaj, Váh, Hron, Bodrog, Dunajec, Myjava, Ipeľ, Poprad, Ondava, Topľa, Orava. Pomocou riek rozčleňte územie Slovenska podľa príslušnosti k úmoriam európskych morí.

 • Charakterizujte režim odtoku slovenských riek.
 • (konkrétne pomôcky: obrysová mapa SR)
 • Pomôcky: Fyzickogeografická mapa Slovenska

• Obrysová mapa Slovenska

 • Grafy – režimy odtokov slovenských riek
 • Grafy – režimy odtokov slovenských riek

 

 • Režim odtoku slovenských riek: a) Vysokohorský typ- horské potoky, vo vysokých pohoriach

- Dunaj, maximum- máj, jún, júl, minimum- zima

 1. b) Stredohorský typ- tečú cez stredne vysoké pohoria

- max- marec, min- zima- január, december

 1. c) vrchovino- nížinný typ- Južné Slovensko

- dolný tok Váhu, Hronu, Nitra, Bodrog, Ipeľ, Ondava, Žitava

- max- jar- február, marec, min- leto- júl, august, september- zavlažovanie

Umorie- oblasť, z ktorej všetky riek odvádzajú vodu do toho istého mora

Baltské more- Poprad, Dunajec

Čierne more- Duna

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#graf režimu odtoku rieky #amazonska nizina #najväčšie ostrovy antarktídy #Názvy riek na Arktíde

Vypracované maturitné otázky z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014