18. zadanie – Geopolitika, Humánna geografia, Hydrosféra

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 454 slov
Počet zobrazení: 209
Tlačení: 18
Uložení: 19

18. zadanie

a) Geopolitika - uveďte, ktoré základné politické systémy a typy vlád vo svete poznáte, stručne charakterizujte ich hlavné črty a vymenujte príklady krajín s danými systémami.

(všeobecné pomôcky : mapa politického rozdelenia sveta)

Politické systémy: a) Parlamentná demokracia- existuje viac pol. strán, občan si slobodne volí z viacerých strán- Slovensko, GB, Francúzsko, Poľsko, Austrália

 1. b) Diktatúra- režim s vládou 1 strany- Kuba, Laos, Severná Kórea, Čína, VietnamSýria

Komunizmus- na čele predstavitelia komunistickej strany- Kuba, Vietnam, Severná Kórea

Teokracia- na čele duchovný vodca- Irán, Afganistan- mulláhovia, Vatikán

Junta- vojenská vláda- armáda prevzala vedenie štátu- Mjanmarsko, Sudán

Typy vlád: 1.) Republika a) prezidentská- hlava štátu a predseda vlády je prezident- USA, Francúzsko

 1. b) Parlamentná- prezident reprezentuje krajinu- premiér- SR, ČR, Maďarsko

kancelár- Rakúsko, Nemecko

2.) Monarchia- na čele je kráľ, vláda sa dedí z rodičov na potomkov

 1. a) Konštitučná- GB, Belgicko, Dánsko, Švédsko, Španielsko, Holandsko, Nórsko, Japonsko, Thajsko, Kambodža, Malajzia, Monako, Andorra
 2. b) Absolutistická- Emirát- SAE, BahrajnKuvajtKatar

Sultanát- Brunej, Omán

Kráľovstvo- Saudská Arábia, Bhután

Štátoprávne usporiadanie: 1. Unitárne štáty- centralizácia štátnej moci, existuje jeden právny poriadok zastrešovaný ústavou

 1. Federatívne usporiadanie- každé územie má vlastnú samosprávu , spoločne sa riadi obrana, zahraničná politika, menová, colná politika, dane- USA, Nemecko, Rakúsko, Austrália
 2. Konfederácia- Švajčiarsko-relatívne samostatné kantony, voľnejšie vzťahy
 3. Závislé územia- kolonie: Gronsko, Faery- Dánsko

Falklandy- GB, Veľkonočné ostrovy- Chile, Cookove ostrovy- Nový Zéland

Fr. Polynézia, Nová Kaledonia, Martinik- Francúzsko

Norfolk, Vianočný ostrov- Austrália

b) Humánna geografia – Slovensko- pomocou mapy porovnajte západoslovenský a východoslovenský región z hľadiska prirodzeného prírastku obyvateľstva. Posúďte vplyv náboženstva a moderného štýlu života v Európe na rozdiely medzi regiónmi.

( všeobecné pomôcky : mapa okresov podľa prirodzeného prírastku obyvateľstva )

Prirodzený prírastok- rozdiel medzi natalitou a mortalitou

do 1980- najväčší PP, po 2001- prirodzený úbytok

- viac žien, ženy priemerný vek- 77, muži 69- majú ťažšiu práci

Náboženské rozdelenie: Rímskokatolícke- 70%, Evanjelické 7%, gréckokatolícke 4%

Vysoký PP- sever a východ Slovenska- Námestovo, Kežmarok, Sabinov

úbytok- Medzilaborce, Bratislava III, Krupina, NZ, ZM, LV, Myjava, Bratislava I.

západ- rozvinutejší, ľudia menej nábožensky založení- antikoncepcia

východ- rómske osady- veľa detí, náboženstvo väčšia tradícia

c, Hydrosféra – Analyzujte grafy režimov odtoku riek. 

 • Ku grafom režimu odtoku riek priraď názov rieky, uveď v ktorej klimatickej oblasti majú rieky podobný režim. A v ktorom období hrozí na rieke najväčšie nebezpečenstvo povodní.
 • Charakterizujte vplyv režimu riek na život a činnosť ľudí.

(konkrétna pomôcka: graf – režim odtoku riek)

a) Snehovo- dažďový režim kanadských a sibírskych riek

- minimum v zimných mesiacoch, tečú zo S na J, v miernom pásme je horný tok, všetko zamrznuté

-Jar- stredný tok- subarktické podnebie- povodne, lebo pôda je na severe ešte zamrznutá

- leto- maximum- topenie snehu a ľadu

- Ob, Jenisej, Lena, Angara, Irtyš, Mackenzie

 1. b) Dažďovo- oceánsky režim západoeurópskych riek

-mierne oceánske podnebie

-v zime viac zrážok ako v lete-maximum v zime

-minimum v lete- august

-Temža, Severn, Seina, Loire

 1. c) Rovníkový režim odtoku

- žiadne výrazné maximum a minimum

-ekvatoriálne podnebie, nemenné počasie

-veľmi veľa prítokov

-Amazonka, Kongo, Orinocco

 1. d) Vysokohorský snehovo- dažďový režim

-nemý výrazné maximum a minimum

-menšie max v apríli- ľadovce v Alpách sa topia v apríli

-minimá v zime

-Dunaj

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#graf režimu odtoku rieky

Vypracované maturitné otázky z geografie

Diskusia: 18. zadanie – Geopolitika, Humánna geografia, Hydrosféra

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019