29. zadanie – Ázia povrch, Národnostné zloženie obyvateľstva SR

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 394 slov
Počet zobrazení: 244
Tlačení: 16
Uložení: 18

29. zadanie

a) Ázia – povrch 

Porovnajte zastúpenie povrchových celkov v jednotlivých oblastiach, zdôvodnite ich rozloženie z hľadiska vývoja reliéfu. Do obrysovej mapy zakreslite pojmy a stručne ich charakterizujte (Pamír, Himaláje, Tan-Šan, Dekánska plošina, Mezopotámska nížina, Aralské jazero, Bajkal, Amur, Jenisej, Eufrat, Iravádí, Kurily, Celebes, Sachalin)

(všeobecné pomôcky: slepá mapa Ázie)

- najväčší, najhornatejší svetadiel, s najvyššou nadmorskou výškou

- Najstaršie geologické časti: Sibírsky štít, Čínska tabuľa, Arabský štít, Indický štít

Subdukcia- Tichooceánska pod Euroázijskú- Ohňový kruh

Narážanie- Indická na Eurázijskú- Himaláje

Vrásnenie- Alpsko- Himalájske

Kaukaz, iránska vysočina, Hindukuš, Pamír, Ťanšan, Altaj, Sajany, Kunlun, Karakoram, Himaláje

8 tisícovky- Everest, K2, Anapurna, Kančenčunga ( 14)

Na mape: Pamír, Himaláje, Ťan- Šan, Dekanská plošina, Mezopotámska nížina, Aralské jazero, Bajkal, Amur, Jenisej, Eufrat, Iravádí, Kurily, Celebes- Sulawesi, Schalin

b) Poľnohospodárstvo 

Určite význam prírodných a socio-ekonomických činiteľov pri vzniku poľnohospodárskych závodov. Stručne charakterizujte typy poľnohospodárskej krajiny.

 (všeobecné pomôcky: mapa poľnohospodárstva sveta)

  1. a) Primárna sféra- získavanie plodín
  2. b) sekundárna- spracovanie

Činitele: 1. Prírodné- podnebné pásmo, vegetačné, úrodnosť pôdy, typ reliéfu, geologické podložie, priepustnosť pôdy, voda

  1. Socio- ekonomické- zásah človeka- pesticídy, hnojenie, zavlažovanie, vlastníctvo pôdy, mechanika technika využívaná človekom, pracovná sila, trhové požiadavky, doprava

Rastlinná výroba: Potraviny- ryža, obilie, zemiaky, kukurica, strukoviny

Pochutiny - tabak, kakao, káva, koka

Tech.plodiny- bavlník, repka, slnečnica, chmeľ, olivy, ľan

Krmoviny- kukurica

ovocie, zelenina

Živočíšna výroba - výživa obyvateľstva, spracovanie kože, ťažná pracovná sila

Typy závodov: 1) Samozásobiteľský- najprv si vypestujú pre seba, až potom predávajú- rozvojové kr.

2) Trhový - rozvinuté krajiny, dôležitý dopyt

3) Intenzívny- vyspelé krajiny, na malej ploche čo najviac- Holandsko

4) Extenzívny- rozvojové kr., veľké plochy pôdy, neinvestujú tak veľa do nej, koľko bude, toľko bude

Typy krajiny: 1) Oračinová- 60% orná pôda, 40% sídla- ŽV

2) trávnato-lúčna-pasienková krajina- RV<ŽV, pahorkatiny až podhorské oblasti

3) Zmiešané kultúry- z každej krajiny niečo

4) trvalé kultúry- viacročné plodiny- vinohrady, ovocné stromy, jahody, maliny, chmeľ, olivy, figy, banány, kakao, káva

5) Prímestská krajina- novodobá, skleníky, hydinárne

c) Humánna geografia Slovenska - charakterizujte národnostné zloženie obyvateľstva SR. Na mape vyznačte regióny obývané menšinovým obyvateľstvom a charakterizujte hustotu zaľudnenia jednotlivých krajov SR. Vysvetlite príčiny rozdielov v hustote zaľudnenia.

(všeobecné pomôcky: mapa hustoty zaľudnenia v SR, všeobecnozemepisná Mapa )

Majorita= väčšina, minorita = menšina

85% Slovákov, 10% Maďarov, 2%Romov- je ich viac, ale hlásia sa k Slovákom, 1% Česi, Moravania, 0,5%- Rusíni, Ukrajinci, 0,2%- Nemci, 0,2%- Poliaci

- na juhu sú väčšie okresy kvôli sčítaniu obyvateľov, aby tam nebolo viac Maďarov ako Slovákov

Hustota zaľudnenia- 110 obyv/km2

najväčšia- Svit, Prešov, Humenné, Prievidza, BA, ZA, KE, NR, TT, Kysucké n. mesto

najnižšia- V. Tatry, Tisovec, Dobšiná, Poltár, Sobrance, Krupina, Snina, Medzilaborce, Turčianske Teplice

BA - 1200 obyv/ km2

Kraje: Bratislavský 300

Trenčiansky

Trnavský

Košický

Nitriansky

Žilinský

Prešovský

Banskobystrický 70 o/km2

- Najmenšie kraje majú najväčšiu hustotu zaľudnenia

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované maturitné otázky z geografie

Diskusia: 29. zadanie – Ázia povrch, Národnostné zloženie obyvateľstva SR

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024