30. zadanie – Austrália, Cestovný ruch, Strojársky priemysel v SR

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 361 slov
Počet zobrazení: 383
Tlačení: 28
Uložení: 25

30. zadanie

a) Austrália - fyzickogeografická charakteristika Austrálie 

Zhodnoťte polohu Austrálie voči jednotlivým svetadielom, oceánom,

Zhodnoťte vplyv klimatických činiteľov na podnebie a vegetačné oblasti.

Vysvetlite, ako na podnebie pôsobia morské prúdy a vetry.

Vodstvo Austrálie: Lokalizujte na mape rieky, jazerá. 

Vysvetlite pojmy: kreek, artézska studňa.

(všeobecné pomôcky: Fyzickogeografická mapa Austrálie, Austrália – podnebné pásma)

  1. a) Západo austrálska plošina

púšte: Veľká piesočná, Gibsonova, Simpsonova, Veľká Viktoriina, Tanami

pohoria: McDonelove, Musgravove vrchy, Ayers rock= Uluru

creeky- občasné toky riek

  1. b) Stredoaustrálska panva

- veľká artézska panva, Barklyho tabuľa, nížina riek Murray a Darling

artézska studňa- miskovité uloženie vrstiev, striedanie priepustných a nepriepustných hornín, vysoký podzemný tlak

  1. c) Veľké predelové vrchy- Austrálske Alpy- Kosciuszko- nižší ako Gerlach, Veľká koralová bariéra

Podnebie- step= buš

Prúdy- Západoaustrálsky, Východoaustrálsky

willy willy- hurikány na východe

b) Cestovný ruch - porovnajte predpoklady miest prímorských a horských oblasti a na príklade Španielska a Francúzska analyzujte cestovný ruch sídla, formy v CR ich pozitíva a negatíva.

(všeobecné pomôcky: všeobecnozemepisná mapa Európy)

Francúzsko: Paríž- Eiffelova veža, Louvre, moulin Rouge, Invalidovňa, Víťazný oblúk, Versailles, Notre Damme, Champs Elysées, Centre Pompidou, Pantheon, La Defánce, Disneyland

Francúzska riviéra- Azúrové pobrežie- Cannes, St. Tropez, Nice, St. Maximo

zámky na Loire, Avignon- pápežský palác, pútnické miesto Lurdy, Korzika, kúpele Vichy

Španielsko Madrid- El Escorial, Prado,

Barcelona- Sagrada Familia, Olympijský štadion, Plaza real, kláštor Monnserat, býčie zápasy

pútnické miesto Santiago

Baleáry, Kanáry

Costa Brava, Costa del Sol, Costa Blanca

francúzske lyžiarske strediská: Chamonix, Grenoble, Alberville

španielske- Pyreneje, Sierra Nevada

Formy CR: a) rekreácia

  1. b) agroturistika- rekreácia na vidieku
  2. c) turisticko- športový
  3. d) kúoeľno- liečebný
  4. e) výletný

c) Charakterizujte strojársky priemysel v SR. 

Vysvetlite jeho historický vývoj, orientáciu a lokalizáciu počas obdobia od druhej svetovej vojny až po súčasnosť. 

Na základe lokalizácie automobilového priemyslu v SR rozhodnite, či existujú regionálne rozdiely v smerovaní zahraničných investícií na Slovensko. Ak áno, uveďte prečo je tomu tak a navrhnite možnosti riešenia tohto problému. 

 (všeobecné pomôcky : všeobecnozemepisná mapa SR, priemyselná mapa SR)

2SV- 89- všetky priemyselné podniky vlastnil štát, štátny sektor

- dominantné odvetvie- ťažké strojárstvo- traktory, zbrane

- RVHP- V4

- centralizmus, obchodné vzťahy len v rámci komunistických krajín

Stredné považie- Dubnica, ZA, Martin

89- dnes- štátni, súkromní, zahraniční investori

- dominuje automobilové odvetvie: ZA- Kia, TT- Citroen, Peugeot, BA- VW

- trhové hospodárstvo, zmiešaná ekonomika

- uvoľnenie obchodu, V4, EU

Whirlpool- Matovce pri Poprade

ZM- práčky

KN- lode

Kollárovo- motocykle

Poprad- vagóny

Snina- poľnohosp. nástroje

Stará Turá- zdravot. technika

Bánovce- džípy

Tlmače- krby, kachle

Kremnica- mincovňa

Krompachy- kovové súčiastky

Myjava- vodoinštalačný materiál

Martin- motory, turbíny

Elektrotech- TT, Galanta- Samsung, Stropkov- telefony, Nižná na Orave- Orava, NR- Sony, Námestovo- LG, Phillips

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 1)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#27. zadanie – Svetový Oceán, Pôdy typy na Slovensku #hospodarstvo australie

Vypracované maturitné otázky z geografie

Diskusia: 30. zadanie – Austrália, Cestovný ruch, Strojársky priemysel v SR

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026