Prevencia proti kyslým dažďom

Prírodné vedy » Geografia

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 03.12.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 699 slov
Počet zobrazení: 647
Tlačení: 53
Uložení: 43

Prevencia proti kyslým dažďom

Technické riešenia:

V USA, množstvo uhoľných elektrární používa odsírovanie spalín, aby sa odstránili plyny obsahujúce síru. Príkladom odsírovania je mokrá pračka, ktorá sa bežne používa v USA a ostatných krajinách. Mokrá pračka je v podstate reakčná veža s ventilátorom, ktorý odťahuje horúce spaliny z elektrárne do veže. Vápno alebo vápenec vo forme suspenzie je rozstrekovaný vo veži, mieša sa so spalinami a reaguje s prítomným oxidom siričitým. Uhličitan vápenatý z vápenca sa mení na neutrálny síran vápenatý, ktorý sa mechanicky odstraňuje z pračky. To znamená, že pračka mení znečisťujúcu síru na priemyselne použiteľný síran.

V niektorých oblastiach je síran predávaný chemickým spoločnostiam ako sadra, ak je síran vápenatý dostatočne čistý. V iných oblastiach sa ukladá na skládky.

Obnoviteľné zdroje energie:

Jedným z riešení sú obnoviteľné zdroje energie. V súčasnosti existuje riešenie environmentálnych , sociálnych i ekonomicko-politických problémov vychádzajúcich zo súčasného spôsobu využívania energie. Prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom a presmerovanie investícií týmto smerom je práve takýmto riešením. Technológie využívajúce obnoviteľné energetické zdroje sú vo všeobecnosti čistejšie, menej riskantné a hlavne založené na neobmedzenom palivovom zdroji – Slnku. S výnimkou geotermálnej energie majú všetky obnoviteľné zdroje – slnečná, veterná, vodná energia alebo biomasa svoj pôvod v aktivite slnka. Geotermálna energia má svoj pôvod v horúcom jadre Zeme, avšak na svoj prakticky nevyčerpateľný potenciál sa zaraďuje medzi obnoviteľné zdroje energie.

Obnoviteľné zdroje sú z pohľadu národných ekonomík domácimi zdrojmi, ktoré majú potenciál nahrádzať a v budúcnosti úplne vytesniť fosílne palivá. Tieto zdroje už v súčasnosti ponúkajú možnosť významne diverzifikovať energetické zdroje v každej krajine. Ich rozvoj je tiež považovaný za dôležitý nástroj na ochranu národnej ekonomiky pred budúcimi šokmi z nárastu cien dovážaných palív a nákladov na likvidáciu environmentálnych škôd.

Medzinárodné zmluvy:

Bolo uzavretých množstvo medzinárodných zmlúv o atmosférickom znečistení a jeho prenosu na veľké vzdialenosti, napr. Protokol o obmedzení emisií síry (Sulphur Emissions Reduction Protocol) a Dohoda o cezhraničnom znečistení vzduchu (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution).

Obchod s emisiami:

Obchod s emisiami je umiernená forma obmedzovania emisií. Každému súčasnému producentovi emisií je pridelená licencia na produkciu určitého množstva emisií, ktorá sa stáva súčasťou jej základného kapitálu. Ak prevádzkovateľ nainštaluje zariadenie na obmedzenie tvorby emisií, môže predať časť svojej licencie. Výsledkom je, že prevádzkovatelia majú skutočné ekonomické podnety na inštaláciu zariadení na obmedzenie znečistenia. Ak sa vytvoria fondy na nákup a následnú likvidáciu licencií, konečným výsledkom je postupne sa znižujúce a rovnomernejšie rozdelené zdroje emisií. Súčasne nie je žiadny prevádzkovateľ nútený minúť prostriedky bez toho, aby sa mu investície vrátili vo forme predaja licencie.

Individuálne šetrenie energiou a zdrojmi :

V domácnosti

· Používaj úspornú hlavicu na sprchu.

· Zapínaj umývačku riadu len keď je plná.

· Per len v plne naloženej pračke.

· Ak používaš automatickú umývačku riadu, nechaj riad uschnúť voľne na vzduchu.

· Suš časť bielizne, alebo všetku bielizeň, zavesenú (nie v sušičke).

· Zakúp si energeticky úsporné elektrické spotrebiče.

· Nepoužívaj klimatizáciu.

· Vypínaj svetlo v prázdnych miestnostiach a keď odchádzaš z domova.

· Zváž použitie kompaktných žiariviek (tzv. „úsporných žiaroviek“) namiesto žiaroviek, najmä väčších príkonov.

· Vypni ohrievač vody ak odchádzaš z domova na dlhšiu dobu.

· Nainštaluj dodatočnú izoláciu na ohrievač vody a teplovodné potrubie.

· Izoluj pivnicu tepelne aj voči vlhkosti.

· Izoluj okná a dvere.

· Zníž teplotu kúrenia v noci a pri odchode z domova.

· Ak máš kotol s núteným obehom vzduchu, vyčisti alebo vymeň jeho filtre aspoň raz ročne.

· Nepoužívaj trativod na odpadovú vodu.

· Nepoužívaj auto s emisiami 600 a vyššie každý deň

V záhrade

· Zváž nízkoúdržbovú úpravu záhrady.

· Ak máš bazén, zakrývaj ho keď nie je používaný.

Pri nakupovaní

· Hľadaj výrobky označené ako ekologické. Pri výrobe týchto výrobkov sa obmedzuje používanie materiálov nebezpečných pre životné prostredie, energetické zdroje sa používajú efektívne a využívajú sa recyklované materiály.

Doprava

· Choď do práce pešo, na bicykli alebo autobusom.

· Ak ideš autom, vezmi priateľa alebo kolegu.

· Daj si nastaviť motor aspoň raz za pol roka.

· Pravidelne kontroluj tlak v pneumatikách.

· Používaj alternatívne palivá - alkohol, biomasa, prírodné energie.

· Vyhni sa zbytočnému státiu so zapnutým motorom.

· V zime zapni ohrievač motora 2-3 hodiny pred zamýšľanou jazdou, nenechávaj ho zapnutý celú noc.

· Zmenši počet jázd autom.

· Nešoféruj prirýchlo.

· Na dlhšie cesty použi vlak alebo autobus.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017