Trnava a Trnavský kraj

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Frederik (17)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 03.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 431 slov
Počet zobrazení: 1 581
Tlačení: 68
Uložení: 68

Trnava a Trnavský kraj

Poloha - Západné Slovensko
- Obkľučuje BA kraj
- Susedí s 3 štátmy - ČR, Rakúsko, Maďarsko
- Susedí s 3 krajmy - NT (východ), BA (západ), TN (s. východ)
- Je menší kraj, tvorí 1/12 územia
- Žije v ňom len 1/10 obyvateľstva (najmenej zo všetk. krajov)
- Má vysokú hustotu zaľudnenia (nadpriemer) je na 3. miesta za
BA a TN
- Má 7 okresov -
- Nachádza sa v Podunajskej nížine (od Záhorskej nížiny
oddelená Malými Kapatmi)
→ Podunajská nížina

- Na SV zasahuje doňho vábežok Považského Inovca
- Na S Biele Karpaty
- Nížiny sa nachádzajú v teplej klimatickej oblasti
(Podunajská nížina - najsuhšie a najteplejšie na SK)
- Pohoria sú v miernej klimatickej oblasti
- Územím pretekajú rieky - Dunaj (Podunajská nížina = PN)
- Malý Dunaj PN
- Váh PN
- Dudváh PN
- Morava (Záhorská nížina = ZN)
- Myjava ZN
- Vodné diela - Vodné dielo Gabčíkovo (Dunaj)
- Sĺňava (pri Piešťanoch)
- Kráľová (na Váhu pri Seredi)
- Kúpele - vznikali pri minerálnych (termálnych) prameňoch
→ Pieštany
→ Smrdáky

Hospodárstvo -PN a Chvojnícka pahorkatina sú odlesnené
-V Borskej nížine rastú na pieskovcoch Borovice
-Malé Karpaty+Považský Inovec - Dubové lesy (nižšie polohy)
- Bukové lesy (vyššie polohy)
- Pozdĺž Dunaja, Malého Dunaja - zachovali sa zvyšky lužného
lesa
- TT kraj má najlepšie prírodné podmienky
- spolu s NT krajom sú najproduktívnejšie poľnohospodárske
oblasti na SK
- Poľnohosp. pôda zaberá 7/10 územia kraja

Na územie zasahujú CHKO Malé Karpaty
CHKO Biele Karpaty
CHKO Záhorie
CHKO Dunajské Luhy

Obyvateľstvo - Je nerovnomerne osídlené
- Husto zaľudnené je PN
- Riedko - Malé Karpaty, Považský Inovec, Borská nížina

Mestá - Trnava, Piešťany, Hlovec, Dunajská Streda, Galanta, Sereď
- Skalica, Senica, Holíč

Slovenská národnosť - prevláda 3/4
Maďarská národnosť - prevažuje v PN
Prevláda Rýmskokatolické vieroviznanie a evanjelické

Priemysel - v minulosti prevažoval - Strojársky, Potravinársky,
- teraz- pestrejšie
a) Energiu dodáva jadr. elektráreň v Jaslovských Bohuniciach
b) Vodné elektr. v Gabčíkove
- Výroba osobných áut - PSA Slovakia (Trnava)
-II- eletrotechniky - Galanta (Samsung)
- Voderady (Samsung)
- Chem. priemysel - umelý hodváb - Senica
- farby - Smolenice
- čistiace prostriedky Trnava
- Potraviny - cukrovar, pečiváreň, výroba šum. vína (Sered)
cukroviniek, sladu v TT
- Ostatné - Výroba a spracovanie nábytku v TT
- -II- drôtu a liekov HC
- obaly, etikety v Skalici

Doprava - hlavné žel. trate a diaľnice z BA → Ža
BA → Brno
(spája 9 hraničných priechodov) BA → Nitra

História - TT je najstarším mestom SK s univerzitnou tradíciou
- Centrum a hradby sú vyhlásené za mestskú pamiatkovú
rezerváciu
- V TT sa poriada veľa kulúrnych podujatí
- Nachádza sa tu kostolík v Kopčanoch - Jediná zachovaná
zachovaná stavba
od V. Moravy
- Turisti - Šaštín
- Holíč (barokový zámok)
- Skalica (hist. pamiatky a vinohradnícke t tradície)
- Malokarpatská vinná cesta (Horné, Dolné Orešany,
TT)
- Kúpele v Piešťanoch, Smrdákoch
- Termálen kupka.- Veľký Meder, DS, Galanta,
Sládkovičovo, Gabčíkovo)
- Rekreačné strediská M. Karpaty- Smolenice, Jahodník
, Jaskyňa Driny,
, Dobrá Voda,
, Buková
Zdroj: Učenica geografie pre deviaty ročník
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017