Maďarsko informácie

Prírodné vedy » Geografia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 236 slov
Počet zobrazení: 294
Tlačení: 15
Uložení: 11

Maďarsko

Poloha - vnútrozemský štát Strednej Európy - leží južne od SR

Rozloha: 93 030 km², počet obyvateľov: 10 mil, hlavné mesto: BUDAPEŠŤ (2 mil), - všetky hranice sú suchozemské – hraničí so Slovenskom, Rakúskom, Slovinskom, Chorvátskom, Srbskom, Rumunskom a Ukrajinou.

Povrch: - prevažne nížinatý - Veľká dunajská nížiny ( najväčšia), Malá dunajská nížina - pohoria - MÁTRA ( Kékes 1 014 m), Zemplínske vrchy, Bukové vrchy, Bakonský les...

Podnebie: - mierne prechodné - teplé letá a studené zimy, menej zrážok

Vodstvo: - rieky patria do úmoria Čierneho mora - najväčšia rieka DUNAJ - východ odvodňuje TISA - ďalšie rieky: Dráva, Rába... - jazerá: BALATON - najväčšie stepné jazero.

Hospodárstvo: a) poľnohospodárstvo: - stepi - označované ako PUSZTA - premenené na ornú pôdu – černozemnú- najúrodnejšiu - pestuje sa : obilniny ( pšenica, kukurica), cukrová repa, slnečnica, tabak, ovocie, zelenina.. - chov: hovädzieho dobytka, ošípané, hydina, kone b) nerastné bohatstvo: - nemá dostatok nerastných surovín – dováža ropu a zemný plyn - významná je ťažba BAUXITU - hlinikárne – vývoz.

c) priemysel: - strojársky - autobusy, automobily - chemický - spracovanie ropy - farmaceutický , potravinársky -energetický d) doprava: - dobrá sieť ciest a železníc - významnú úlohu má vodná doprava po Dunaji. Jadrová elektráreň – Pakš.

Potravinárstvo: červená paprika, čabajská klobása, Uherák – maďarská saláma, barackovica

Obyvateľstvo - počet obyvateľov: cca 10 miliónov - národnostne jednotné - hl mesto: BUDAPEŠŤ ( kultúrne a priemyselné stredisko) - ďalšie väčšie mestá: Debrecín, Miškovec,Segedín, Gyor, Niyregiháza, Sékesféhervár, Soproň, Pécs ...

Cestovný ruch: - Budapešť - starobylé centrum - kúpele, rekreačné strediská - SZENTENDRE - multinárodné mestečko ( hist. pamiatky, múzeá, galérie, Višegrád..) - EGER - kúpele , množstvo termálnych kúpalisk, jaskyne, vinárska oblasť : Tokaj.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#madarsko


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018