Grécko informácie

Prírodné vedy » Geografia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 372 slov
Počet zobrazení: 342
Tlačení: 16
Uložení: 12

Grécko

- je štát so starou a slávnou históriou; staroveké Grécko ovplyvnilo vývoj európskej kultúry a civilizácie

Hlavné mesto: Atény (4 mil. ob.)

Poloha: leží v južnej časti Balkánskeho polostrova, ktorá vybieha do Stredozemného mora

- pobrežie je veľmi členité; najväčší polostrov je Peloponézsky, na severe je polostrov Chalkidiky

Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΚΤ 

- Grécku patrí ostrov Kréta, Rodos, Korfu a ďalšie ostrovy a súostrovia (je ich asi 2000) v Iónskom a Egejskom mori, napr. Kyklady, Severné a Južné Sporady, Iónske ostrovy

Povrch: je väčšinou hornatý, menšie nížiny sú len na pobreží a pri riekach

- najvýznamnejšie pohoria sú: Pindos a Olympos

Podnebie: je prímorské subtropické; v horských častiach je chladnejšie a vlhkejšie

Vodstvo: rieky pritekajú väčšinou zo susedných štátov; z Bulharska priteká rieka Marica a tečie na hraniciach Grécka s tureckom; z Macedónska priteká rieka Vardar, ktorá sa na území Grécka volá Axios

- cestu lodiam z Egejského do Iónskeho mora skracuje Korintský prieplav

Rastlinstvo a využitie pôdy: lesov je v dôsledku výrubu stromov málo, prevládajú pasienky, ornej pôdy je menej

- na nížinách sa pestujú: pšenica, kukurica, vinič, olivy, figy, citrusy, tabak

-živočíšna výroba: ovce, kozy, rybolov

Obyvateľstvo: Gréci , na severe a severovýchode Turci a Macedónci – väčšinou pravoslávne kresťanstvo

Hospodárstvo: v minulosti Grécko patrilo k najzaostalejším štátom Európy, v jeho hospodárstve prevládalo poľnohospodárstvo; dnes je priemyselno-poľnohospodárskym štátom, avšak pre zlé hospodárenie veľmi zadlžené a prekonáva hospodársku krízu

nerastné suroviny: nemá dostatok; významnejšia je ťažba hnedého uhlia (3.miesto v Európe), mramorubauxitu

priemysel: potravinárskyolivový olej, syry, víno, koňak, jahňacie mäso, hrozienka

textilný,hutnícky, strojársky – stavba lodí, chemický

- najviac rozvinutý je juhovýchod štátu – ležia tu mestá AtényPireus

- na severovýchode leží obchodné a prístavné mesto Solún (Thessaloniki), druhé najväčšie mesto – pochádzali z neho bratia Cyril a Metod, ktorí pre našich predkov priniesli písmo a kresťanstvo

- Grécko má najväčšie obchodné loďstvo v Európe

- rozvinutý je cestovný ruch, ktorý je zdrojom príjmov: more, príjemné podnebie, množstvo historických pamiatok , napr. Akropola v Aténach, Olympia, Sparta, Mykény, Delfy

- Grécko je jednou z kolísok európskej civilizácie; jeho starovekí učenci sa zaslúžili o veľký pokrok vo filozofii, medicíne, matematike a astronómii; ich mestské štáty ako prvé vytvorili demokratické formyvládnutia; historické a kultúrne dedičstvo Grécka sa neustále prejavuje v celom modernom svete – v literatúre, umení, filozofii či politike

- grécka kuchyňa je založená na kozacine a baranine; obľúbené sú aj jedlá z rýb; olivový olej sa vyrába vo veľkom a dáva gréckym jedlám charakteristickú chuť

- vznikli tu aj olympijské hry

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Grécko #Solún #Grécko-poľnohospodárstvo #cestovný ruch Grécka #grecko cestovny ruch #grécko vodstvo


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014