Estónsko rieky

Prírodné vedy » Geografia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.06.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 207 slov
Počet zobrazení: 366
Tlačení: 22
Uložení: 21

Estónsko rieky 

Klimatické podmienky a reliéf územia Estónska zapríčinili vznik početných malých vodných útvarov. Priemerný ročný úhrn zrážok prevyšuje nad výparom (200 – 300 mm / rok) a územie je odvodňované prostredníctvom riek. Územie Estónska je rozdelené do štyroch povodí:

  1. povodie Čudského jazera zaberajúce 38 % z plochy územia,
  2. povodie Fínskeho zálivu zaberajúce 21 % z plochy územia,
  3. povodie Rižského zálivu zaberajúce 32 % z plochy územia,
  4. povodie ostrovov západného Estónska zaberajúce 9 % z plochy územia.

Estónsko má mnoho riek, z ktorých približne 420 je dlhších ako 10 km. Väčšina z nich je krátkych, s malým prietokom. Len tri rieky Estónska majú priemerný prietok pri ústí väčší ako 50 cm3.s-1 : Narva (399 cm3.s-1), Emajögi (72 cm3.s-1) a Pärnu (64 cm3.s-1).

Euro – Praegune valuutakursid EK 

Rieka Narva je napájaná z Čudského jazera a tečie do Fínskeho zálivu. Je najdlhšou estónskou riekou (77 km) a dve tretiny jej povodia ležia na území Ruska. Vďaka prirodzenej regulácie Čudského jazera, Narva nikdy nezaplavuje územie a nikdy ani nevysychá.

Valuutakalkulaator - Kalkulaator 

Emajögi spája dve najväčšie jazerá v Estónsku, Čudské jazero a jazero Vőrtsjärv. Emajögi je jedinou splavnou riekou v Estónsku po celej svojej dĺžke (101 km). Pärnu je najdlhšou riekou Estónska (144 km).

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012