Estónsko – štruktúra hospodárstva

Prírodné vedy » Geografia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.06.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 119 slov
Počet zobrazení: 312
Tlačení: 26
Uložení: 21

Estónsko – štruktúra hospodárstva 

Viac ako 67 % HDP Estónska je tvorené terciérnym sektorom, priemysel tvorí cez 28 % HDP a približne 5,5 % HDP je tvorených primárnym sektorom. Pri porovnaní štruktúry odvetví podieľajúcich sa na tvorbe HDP spred roku 1991 a v súčasnosti ( rok 2005), zistíme značný rozdiel.

Euro – Praegune valuutakursid EK 

Najvýraznejšie zmeny :

  1. pokles podielu odvetvia Poľnohospodárstva, poľovníctva a lesného hospodárstva z 22,01 % v roku 1989 na 3,9 % v roku 2005
  2. pokles podielu priemyselnej výroby z 35,1 % v roku 1989 na 18,5 % v roku 2005
  3. pokles významu verejnej správy
  4. vzrast podielu služobných odvetví, najmä vznik nových kategórií, ako napr. finančné sprostredkovateľstvo, či trh s nehnuteľnosťami
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#estónsko


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013