Historické udalosti na Slovensku

Prírodné vedy » Geografia

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 184 slov
Počet zobrazení: 258
Tlačení: 24
Uložení: 23

Historické udalosti na Slovensku

- územie SR prekonalo dlhý vývoj - povrch sa neustále menil (súš alebo morské dno)

- menil sa vzhľad = dvíhali sa pohoria, menilo sa rastlinstvo a živočíšstvo

- naše územie bolo osídlené veľmi dávno – dôkazom je travertínový odliatok lebky

Osídlenie a vývoj štátneho územia:

- žili tu kmene kočovných pastierov a usadlých roľníkov

 • - 6. stor. = príchod Slovanov
 • 623 - 658 - Samova ríša ( kmeňový zväz Slovanov)
 • 833 - 907 = VEĽKOMORAVSKÁ RÍŠA - prvý štátny útvar - vznikla spojením

Nitrianskeho (knieža Pribina) a Moravského kniežactva

 • 863 - príchod Cyrila a Metoda na VM - priniesli písmo a jazyk
 • – zač. 20. stor. - Slováci sa dostali pod nadvládu Maďarov (Uhorsko)
 • 1918 - rozpad Rakúsko-Uhorska - Pittsburská dohoda, Martinská deklarácia
 • 1918 - 1938 = prvá Československá republika
 • 11.1938 = 1.VIEDENSKÁ ARBITRÁŽ - násilné odobratie južnej časti SR
 • 3.1939 = vznik SLOVENSKÉHO ŠTÁTU (do roku 1945)
 • 8.1944 – Slovenské národné povstanie
 • po 2. sv. vojne = obnovenie ČESKOSLOVENSKA ( nástup komunistov)
 • 1969 – 1990 = Slovenská socialistická republika ako súčasť ČSSR
 • 11.1989 = pád totality (nežná revolúcia)
 • 1. 1993 = vznik SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • 2004 = vstup SR do EÚ
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011