Mierka mapy

Mierka mapy

Mierka mapy

- vyjadruje koľko krát je mapa zmenšená oproti skutočnosti.

Pomocou mierky mapy dokážeme vypočítať skutočnú vzdialenosť dvoch bodov na mape.

Mierka môže byť:

  1. a) číselná

 1: 100 000 = to znamená, že 1 cm na mape je 100 000 cm v skutočnosti (1km)

  1. b) grafická (nakreslená)

- úsečka s rovnako veľkými dielikmi, každý dielik uvádza skutočnú dĺžku

Príklady na precvičenie:

  1. Vzdialenosť dvoch miest na mape je 5 cm. Aká je vzdialenosť týchto miest v skutočnosti, ak je mierka mapy 1: 200 000 ?
  2. Vzdialenosť dvoch miest na mape je 3 cm. Aká je vzdialenosť týchto miest v skutočnosti, ak je mierka mapy 1: 2 000 000 ?
  3. Vzdialenosť dvoch miest na mape je 8 cm. Aká je vzdialenosť týchto miest v skutočnosti, ak je mierka mapy 1: 500 000 ?
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/geografia/18718-mierka-mapy/