Doprava, Členenie dopravy

Prírodné vedy » Geografia

Autor: miruska (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 335 slov
Počet zobrazení: 139
Tlačení: 4
Uložení: 5

DOPRAVA

 • cieľavedomá ľudská činnosť, pri ktorej sa uskutočňuje premiestňovanie ľudí, nákladov, energie, správ a informácií v priestore
 • základné zložky dopravy:

a.dopravné prostriedky (autá, vlaky, lode, lietadlá)

 1. dopravné siete (cesty, železnice, námorné linky)
 2. dopravné uzly (železničné stanice, letiská, prístavy)
 • výsledkom dopravného procesu je premiestňovanie nákladov a premiestňovanie osôb

Členenie dopravy

1. PEVNINSKÁ

 1. železničná
  • preprava nákladov na veľké vzdialenosti, preprava osôb tam, kde sa v pravidelných intervaloch prepravujú veľké počty cestujúcich
  • najväčší prepravný výkon v nákladnej doprave (Rusko, USA, Čína, Kanada), v osobnej doprave (Japonsko, Čína, Rusko)
 2. automobilová
  • preprava osôb a nákladov prevažne na krátke vzdialenosti
  • najväčšia hustota cestnej siete - západoeurópske krajiny a Japonsko, zaostáva Rusko a Čína
 3. potrubná
  • preprava ropy, ropných derivátov a zemného plynu na veľké vzdialenosti
  • USA - spájajú miesta ťažby pri Mexickom zálive a v Oklahome s hlavným priemyselným pásmom, Západná Európa - Marseille-Ingolstadt, Rotterdam-

Frankfurt nad Mohanom

 1. vnútrozemská vodná
  • preprava na stredné a veľké vzdialenosti
  • najväčší výkon – USA, Čína, Rusko, Nemecko
  • v Európe má hlavný význam rieka Rýn s prítokmi (Rýn-Mohan-Dunaj – vodná cesta v dĺžke 5000 km, spája Severné a Čierne more)
 2. špeciálne druhy dopravy

- rozvod elektrickej energie

- prenossprávainformácií(poštováslužba,telefón,rozhlas, televízia, mobilné telefóny, fax, telefax, videofón, videotext, internet, káblová televízia, elektronická pošta)

2. NÁMORNÁ

 • preprava hromadných nákladov na veľké vzdialenosti
 • 2 formy:trampová preprava(nepravidelná, podľa potreby)
 1. linková preprava(pravidelná, na pevne stanovených trasách podľa cestovného poriadku)
 • hlavný význam – Atlantický oceán (umožňuje najkratšie námorné spojenie medzi Európu a Amerikou)
 • prístavy:vývozné- nakládka väčšia ako vykládka
 1. dovozné - vykládka väčšia ako nakládka (najväčší Rotterdam)
 2. zmiešané – vykládka je rovnaká ako nakládka

3. VZDUŠNÁ (LETECKÁ)

 • preprava osôb na veľké vzdialenosti, výhodou je rýchlosť a relatívne značná bezpečnosť
 • najväčší výkon (v oskm) – USA, Rusko, Japonsko, Veľká Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Austrália, Holandsko, Španielsko
 • najväčšie letiská: Chicago (O´Hara), Dallas, Los Angeles, Atlanta, Londýn (Heathrow), Tokio (Haneda), New York (Kennedy)
 • veľké mestá majú viac letísk – Moskva (5), New York (3), Paríž, Londýn, Tokio (2)
 • hlavné trasy spájajú: Európu a Severnú Ameriku (30-35 /rok)

Európu a Južnú Ameriku Európu a Blízky východ

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#automobilova doprava


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017