Zonálnosť hlavných pôdnych typov zeme

Prírodné vedy » Geografia

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 14.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 114
Tlačení: 5
Uložení: 6

HORIZONTÁLNA ZONÁLNOSŤ HLAVNÝCH PÔDNYCH TYPOV ZEME

1. TUNDROVÉ PÔDY

 • subarktické oblasti (sever Eurázie a Severnej Ameriky)
 • v hĺbke 1 m – nepriepustná, dlhodobo zamrznutá pôda - permafrost
 • nevhodné na obrábanie, chudobné pastviny pre soby

2. PODZOLOVÉ PÔDY

 • pásmo tajgy (Škandinávia, sever Ruska, Kanada)
 • málo úrodné, pokryté ihličnatými lesmi

3. ČERNOZEME

 • stepné a lesostepné oblasti mierneho pásma (Ukrajina, juh Ruska, Kanada

od Alberty po Saskatchewan, USA – cez Dakotu, Nebrasku až do Kansasu)

 • najúrodnejšie pôdy (kvalitný humus, veľa živín) – tvoria svetové obilnice

4. ŽLOZEME A ČERVENOZEME

 • oblasť vlhkých subtropických lesov (juhovýchod USA, stredná a juhovýchodná Čína)
 • pri použití hnojív poskytujú dobrú úrodu bavlny, čaju, tabaku, podzemnice olejnej a sóje

5. PÚŠTNE A POLOPÚŠTNE PÔDY

 • najmä subtropické, ale aj mierne a tropické pásmo
 • málo humusu
 • využívajú sa len zriedka a chudobné pastviny

6. ČERVENÉ PÔDY

 • oblasť saván (najviac v Afrike a Južnej Amerike)
 • pomerne úrodné, slúžia ako pastviny, obrábajú sa len na plantážach

7. ČERVENOŽLTÉ PÔDY

 • ekvatoriálna oblasť (Amazonská nížina, Konžská panva)
 • cukrová trstina, kakaovník, tropické ovocie

VERTIKÁLNA ZONÁLNOSŤ HLAVNÝCH PÔDNYCH TYPOV STREDNEJ EURÓPY

1. NIVNÉ PÔDY (FLUVIZEME)

 • vznikli v najnižšie položených miestach pozdĺž riek a potokov
 • bývajú zaplavované, majú rôznu úrodnosť
 • využívajú sa ako polia, lúky a pastviny

2. LUŽNÉ PÔDY (ČIERNICE)

 • vznikli ďalej od vodných tokov
 • patria k najúrodnejším pôdam strednej Európy

3. ČERNOZEME

 • vznikli na sprašiach v najsuchších a najteplejších územiach do 300 m

4. HNEDOZEME

 • lemujú černozeme na svahoch pahorkatín
 • úrodné poľnohospodárske pôdy

5. ILIMERIZOVANÉ PÔDY (LUVIZEME)

 • nadväzujú na hnedozeme smerom do vyššie položených oblastí
 • stredne úrodné

6. HNEDÉ LESNÉ PÔDY (KAMBIZEME)

 • vznikli v pohoriach, prevládajú v strednej Európe
 • využívajú sa najmä na lesnú produkciu
 • menej náročné plodiny

7. PODZOLOVÉ PÔDY

 • pôdy vyšších hornatín pri hornej hranici lesa a v kosodrevine
 • väčšinou sú zalesnené

8. RENDZINY

 • horské pôdy vytvorené na zvetralinách karbonátových hornín (vápence, dolomity)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#horizontálna zonálnosť


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018