Bolívia

Prírodné vedy » Geografia

Autor: mat32
Typ práce: Referát
Dátum: 15.02.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 244 slov
Počet zobrazení: 2 875
Tlačení: 427
Uložení: 406
Praktické!

Bolívia

- vnitrozemský stát ve střední části JA
- hraničí na S a V s Brazílií, na JV s Paraguayí, na J s Argentinou, na JZ s Chile a na Z s Peru
- rozloha: 1 098 581 km2
- počet obyvatel: 7 767 000
- hlavní město: Sucre a La Paz
- státní zřízení: republika
- úřední jazyk: španělština, kečuánština, aymarština
- měna: 1 Boliviano (BOB) = 100 centavů
- nejvyšší bod: Nev.Ancohuma 6550 m.n.m.
- nejnižší bod: řeka Paraguay na hranicích s Paraguayí 90 m.n.m.
- náboženství: římští katolíci 85%, protestanti 11%
- průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,4%
- členství v mezinárodních organizacích: OSN
 
Hospodářství: Bolívie patří k nejchudším a nejméně rozvinutým zemím JA. Hlavním odvětvím hospodářství je těžba nerostných surovin (antimon, cín, wolfram, ropa, zemní plyn …). Hlavní odvětví průmyslu jsou potravinářství a petrochemie. Nejdůležitějšími zemědělskými plodinami jsou kukuřice, rýže, ječmen, brambory, maniok … Živočišná výroba je orientována na chov skotu, prasat, ovcí. Důležitá je produkce surové vlny. Významná je těžba dřeva a sběr kaučuku. Dopravní, silniční a železniční síť je orientována na jihu země. Nejnavštěvovanější turistická oblast je jezero Titicaca.
 
Fyzicko-geografické poměry: Bolívijské Andy jsou v podstatě náhorní plošinou, ohraničenou vysokými horskými hřbety. Severní část země je odvodňována systémem řek Beni a Mamoré, J a JV přítoky Paraguaye. Průměrné teploty v – La Paz (lednové – 11,5°C, červencové – 7°C)
-  Concepción (měsíční 20 – 25°C – díky podnebí Yungas)
-  Amazonské nížině (roční 24 - 27°)
 
Zajímavosti: Koka (zdroj kokainu) se vysazuje ilegálně na plantážích a nezákonný obchod s ní přináší vysoké finanční příjmy.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#bolivia


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026