Klimatotvorné činitele

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 16.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 166 slov
Počet zobrazení: 19 561
Tlačení: 1 168
Uložení: 1 188
KLIMATOTVORNÉ ČINITELE
-  ovplyvňujú klímu. Sú to:
1.  geografická šírka: jej zmenou klesá teplota od rovníka k pólom, príčinou klesania intenzity slnečného žiarenia a tým aj prídelu tepelnej energie je výška Slnka nad obzorom v priebehu roka.
2.  vzdialenosť od oceánov a morí : - určuje stupeň oceanity alebo kontinentality klímy, pevnina sa zohrieva rýchlejšie ako oceán a rýchlejšie i chladne. Oceánska klíma v porovnaní s kontinentálnou sa vyznačuje väčším množstvom zrážok rovnomerne rozložené počas roka, malými ročnými amplitúdami teploty.
3.  všeobecná cirkulácia ovzdušia : premiestňovanie teplých a studených vzdušných hmôt na veľké vzdialenosti, ktorých smer ovplyvňuje Coriolisova sila,
4.  morské prúdy:  teplé a studené, teplý Golfský prúd, studený Humboltov prúd
5.  nadmorská výška : so stúpajúcou nadmorskou výškou klesá teplota a stúpa množstvo zrážok  
teplotný gradient- na 100m klesá teplota o 0,6°C,
6.  charakter zemského povrchu : rozloženie horských pásiem, rôzna orientácia georeliéfu voči
Slnku
7.  činnosť človeka : skleníkový efekt – globálne otepľovanie, ozónová diera ,

  Makroklíma – podnebie veľkých oblastí , vplyv hlavne prvých troch činiteľov,
  Mikroklíma – podnebie malých území
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030