Zóny pre každého študenta

Spojené štáty americké

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
Hlavné mesto : Washington  Rozloha: 9,5 miliónov km2
Počet obyvateľov : 300 miliónov Hustota obyv. : 29 obyvateľov na  km2
- federatívna republika- 50 štátov a územie hlavného mesta( dva štáty ležia oddelene ostatných – Aľjaška, Havajské ostrovy)- zámorské teritóriá“ Portoriko, Americké Panenské ostrovy, Wake, Americká Samoa, severné Mariány, Guam,....
História: - vyhlásenie nezávislosti –  4.júla 1776- 13 štátov
1865- koniec vojny sever proti juhu- zrušenie otroctva 1869- vybudovanie transkontinentálnej železnice- rozvoj priemyslu
-  I. a II. svetová vojna- upevnenie postavenia USA vo svete
- mena: Americký dolár
 
HOSPODÁRSTVO
 Priemysel: - zamestnáva 23 % obyvateľstva
-  dostatok nerastných surovín a elektrickej energie, schopnosť rýchlo sa prispôsobiť požiadavkám trhu
½ priemyselnej výroby trojuholník: Boston Washington, Chicago
-  postupný presun priemyselnej výroby do západných a južných oblastí
nerastné suroviny: ropa, zemný plyn, uhlie, železná ruda, meď, urán,striebro, zlato
olovo, síra, zinok, fosfáty, molybdén,
výroba elektickej energie: 75% tepelné elektrárne,25% jadrové a vodné elektrárne
hutníctvo železa a farebných kovov- strediská :Detroit, Cleveland, Pittsburg
pobrežie atlantického oceánu: Baltimore,
strojárstvo- 40% z celkovej  priemyselnej výroby USA- výroba automobilov
-  ( Detroit)- konkurencia japonských a nemeckých automobilov, výroba lietadiel a kozmických dopravných prostriedkov- Chicago, Buffalo, Kansas City, Houston, Los Angeles,
elektrotechnický, elektronický priemysel- ( IBM, General Electric)-výskumné centrum Silicon Valey- južne o d San Francisca
  -  chemický priemysel- nové technológie: oblasť Mexického zálivu( Houston), oblasť
  s dlhou  tradíciou( New York), oblasť s výrobou elektrickej energie na riekach Ohio
-  tradičné odvetvia : textilný a potravinársky priemysel
Poľnohospodárstvo: - 3% hospodárskej produkcie,- zamestnáva 3 % obyvateľov
-  vývoz 15% z celkovej poľnohospodárskej produkcie
-  sebestačnosť v poľnohospodárskych plodinách ( okrem tropického ovocia)
-  prevaha rastlinnej produkcie nad živočíšnou
-  popredné miesto vo svete v pestovaní: kukurice, sójových bôbov, pšenice, ovsa, bavlníka, podzemnice olejnej, tabaku, citrusového ovocia, tabaku
  -  kukuričné pásmo- na juh a západ od Veľkých kanadských jazier- centrálne roviny
  pestovanie : kukurice, sójových bôbov, ozimnej pšenice
- pšeničné pásmo- na západ od kukuričného pásma- Veľké prérie, pestovanie pšenice,
  cukrovej repy, zemiakov, ovsa
  - bavlníkové pásmo- južné oblasti- pestuje sa: bavlník, tabak, citrusové ovocie, ryža, 
cukrová trstina
   - živočíšna produkcia- chov hovädzieho dobytka ( na mäso i mlieko ), ošípané-
v pšeničnom a kukuričnom pásme ( 1.miesto – v produkcii mäsa na svete, 2. miesto
  v produkcii mlieka na svete), chov hydiny, rybolov,
-  31 % povrchu Usa – lesy- ťažba dreva- štáty Montana, Washington)
Doprava: - zabezpečuje spoluprácu medzi jednotlivými oblasťami, rozvoj priemyslu
  železničná- 40% prepravy tovaru, surovín, potravín, malý význam osobná
  cestná- najrozsiahlejšia cestná sieť na svete, 140 miliónov automobilov,
¼ prepravy tovaru
vodná- riečna- Misssissippi, Veľké kanadské jazerá,
  námorná- najväčší obrat, Houston, New York
   letecká- prvoradý význam, preprava osôb, letiská Chicago, Atlanta, Dallas, Los
  Angeles,
Cestovný ruch:- prímorské oblasti – Florida, veľké mestá, národné parky, Niagarské
  vodopády,
Zahraničný obchod: -vývoz: stroje a dopravné zariadenie(46%),priemyselné suroviny, 
  spotrebný tovar- Kanada, Mexiko, Japonsko
-  dovoz: automobily a súčiastky, počítače- Kanada, Japonsko, Mexiko
 
HOSPODÁRSKE OBLASTI:
Severovýchod -priemyselná oblasť, obchod, stavba lodí, rybolov
  Boston- prístav,finančné inštitúcie, strojársky, textilný, polygrafický, potravinársky
priemysel, Harvardská univerzita, začiatok megalopolisu ( Providence, Hartford)
  New York- 18 miliónov obyvateľov v aglomerácii, soch slobody,ekonomické jadro-
  Manhattan –  obchodná, administratívna a finančná štvrť, ďaľšie štvrte: Harlem,
  Brooklyn, strojársky, petrochemický, potravinárska, textilný priemysel, kozmetika,
  dôležitá dopravná križovatka, kultúrne centrum
Philadelphia, Pittsburg- hutnícky, strojársky priemysel , Buffalo- strojársky priemysel
- poľnohospodárstvo- pestovanie obilnín, zemiakov, chov hovädzieho dobytka na mlieko
  - spojenie tejto oblasti prieplavmi  s Veľkými kanadskými jazerami, výroba elektrickej 
energie na rieke Niagara- zásobovanie- New York
 
Stredozápadná oblasť- priemyselno- poľnohospodárska oblasť, ťažba nerastných surovín- 
  železná ruda, úrodné pôdy
  Cleveland- prístav, oceliarne, výroba automobilov, petrochémia, elektrotechnika
  Cincinnati- prístav na rieke Ohio,výroba lietadiel, obchod s poľnohospodárskymi
Produktmi
Chicago- prístav, Gary- najväčšie oceliarne v USA, vznik prvých zásielkových
obchodov, vytvorenie moderného detektora lži,
  Detroit- Fordové závody, petrochémia, hutníctvo, elektrtechnika
Duluth- prístav, ťažba železnej rudy,
St. Paul- prístav, dopravné strojárstvo, drevospracujúci priemysel, potravinársky
St. Lois- prístav, strojársky priemysel,( lietadlá), hutnícky,
Kansas City- strojársky, petrochemický, potravinársky, spracovanie diamantov
Omaha- prístav, železničný uzol
- poľnohospodárstvo- pšeničné a kukuričné pásmo
Južná oblasť – poľnohospodársko- priemyselný charakter, tradičné poľnohospodárstvo,
  ťažba ropy a zemného plynu v Mexickom zálive
Baltimore- prístav( export obilia, uhlia),strojársky (výroba lodí, lietadiel) 
  petrochemický a potravinársky priemysel
  Norfolk- strojársky (výroba lodí a lietadiel)
  Memphis- prístav, výroba nábytku, výroba  poľnohospodárskych strojov
  Atlanta- strojársky, drevársky, textilný priemysel
  Dallas- ťažba ropy, obchod s bavlnou,
  Birmingham- hutníctvo a ťažké strojárstvo
  Houston- chemický, stredisko NASA
  Tampa- potravinársky priemysel
  Miami- strojársky apotravinársky priemysel
Florida- cestovný ruch, mys Caneveral- raketové a kozmické stredisko
poľnohospodárstvo- bavlníkové pásmo
Západná oblasť- nerastné suroviny( ropa, plyn, zlato, striebro, volfrám, meď, urán)
  hydroenergetický potenciál, lacná pracovná sila
  - patrí tam Aľjaška( ťažba ropy, dreva), Havajské ostrovy( pestovanie ananásov,
   cukrovej trstiny, cestovný ruch)- Honolulu, sopka Mauna Kea
  Los Angeles- priemyselné stredisko( výroba lietadiel, lodíraketový priemysel),
filmársky priemysel Holywood,
San Francisco- stredisko bankovníctva,
San Diego- prístav, Seattle- strojársky priemysel
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/geografia/3533-spojene-staty-americke/