Austrália

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 17.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 538 slov
Počet zobrazení: 11 835
Tlačení: 644
Uložení: 632
Rozloha: 7,7mil km2  Hlavné mesto: Canberra ( 320 tis. obyvateľov )
Poloha: -južná a východná pologula,
-  prechádza ňou obratník Kozorožca
-  členitosť: ostrov: Tasmánia, polostrovy: Arnhémska zem, Yourský polostrov,
  zálivy: Veľký austrálsky záliv, Karpentársky záliv,
Geologický vývoj: najstaršia časť Austrálsky štít,pokrytý prvohornými a druhohornými
usadeninami,
Východoaustrálske hory: hercýnske vrásnenie
Povrch: 3 základné oblasti: a) Veľká západoaustrálska plošina: tabule, Musgravove vrchy,
Mac Donnellove vrchy, Uluru,
b) Stredoaustrálska panva: Veľká artézska panva
- zásoby podzemnej vody,
c) Veľké predelové pohorie ( Austrálske Kordilery)
- v treťohorách rozčlenené zlomami
- Austrálske Alpy ( Mount Kosciusko 2 230 m)
- Veľká koralová bariéra- najväčší koralový útes na svete
Podnebie: mení sa s geografickou šírkou od tropického k miernemu
tropické vlhké, tropické suché,tropické striedavo vlhké,subtropické, mierne
-  severovýchod a severné pobrežie- teplé vlhké podnebie- vplyv monzúnov
-  podnebie vo vnútrozemí ovplyvňuje hradba Východoaustrálskych hôr-
  spôsobuje suché až púštne podnebie vo veľkej časti austrálskeho vnútrozemia

Vodstvo: - slabo rozvinutá riečne sieť, veľká časť územia je bezodtoková
creeky- dočasné rieky, rieky Murray s prítokom Darling 
-  artézska voda- voda s napätou hladinou
Rastlinstvo, živočíšstvo:- veľa endemitov – dlhodobý izolovaný vývoj
-  eukalyptové lesy,tropické lesy- sever
-  živočíchy: klokan, koala, vtákopysk, ježura, pes Dingo, 
-  živočíchy prinesené prisťahovalcami: ovce, kone, zajace- premnoženie
Obyvateľstvo: 18 miliónov obyvateľov
-  pôvodní obyvatelia – austrálski černosi ( aborigini )
-  holanďan Tasman- Austrália je svetadiel,
James Cook – britská kolónia, 
-  1901- nezávislý federatívny štát,člen britského spoločenstva, hlavou štátu je britská kráľovná zastupovaná generálnym guvernérom,
austrálsky zväz- 6 štátov  a dve teritóriá: Nový južný Wales, Viktória, Queensland,
-  Južná Austrália, Západná Austrália, Tazmánia,Severné teritórium, Teritórium hlavného mesta Canberry,
-  urbanizácia 85 %: mestá Sydney, Melbourn, Brisbane, Perth, Adelaide
-  austrálsky vidiek-  osamelé farmy veľké vzdialenosti medzi nimi,
-  nízky prirodzený prírastok,
Hospodárstvo:
- vyspelá krajina, s pretrvávajúcimi znakmi rozvojových krajín

Poľnohospodárstvo:
-  najstaršie odvetvie národného hospodárstva, do 50 rokov 20.storočia bola hlavným odvetvím,
-  prevažne extenzívny charakter v živočíšnej výrobe, nízke náklady na jednotku produkcie,
-  využívanie mechanizácie a chemizácie,
rastlinná výroba: obmedzená klimatickými podmienkami,
-  orná pôda 6,4 %,vlastní ju štát, ktorý ju prenajíma,
-  pestovanie pšenice od západných svahov Austrálskych Álp až po Spencerov záliv,
-  prevláda živočíšna výroba: 15 % svetového stavu oviec, 30 % svetovej produkcie vlny,
-  chov hovädzieho dobytka špecializovaný na mlieko a mäso,
-  stúpajúcu tendenciu má chov hydiny,
-  rybolov nestíha kryť domácu spotrebu,

Priemysel:
-  rozhodujúca zložka spracovateľský priemysel,
-  nerastné suroviny: hnedé a čierne uhlie, železná ruda, bauxit, ropy,
-  prevaha tepelných elektrární v oblastiach ťažby čierneho uhlia,
-  odvetvia priemyslu: hutníctvo železa, hutníctvo neželezných kovov,
-  strojárstvo- najdôležitejšie a najrozvinutejšie odvetvie
-  potravinárstvo – objemom výroby druhé odvetvie priemyslu, 
-  ložiská ropy. rozvoj petrochémie a výroby plastových látok,
-  textilný a kožiarsky priemysel využíva domáce suroviny
-  zamestnanosť 26 % ekonomicky činného obyvateľstva

Doprava:
-  rozvinuté všetky druhy dopravy okrem riečnej,
  - v nákladnej doprave dominuje automobilová doprava, aj v doprave osôb na kratšie 
vzdialenosti,
-  železničná doprava- doprava rúd, význam osobnej dopravy klesá,
-  námorná doprava- významná pobrežná plavba, preprava veľkých nákladov,
-  letecká doprava- dôležité postavenie, hustota leteckých liniek 2. miesto vo svete,
Cestovný ruch: Veľká koralová bariéra, mestá : Sydney, Melbourne
Zahraničný obchod:
-  prevažuje vývoz nad dovozom
-  vývoz vlny, obilia, mäsa, mliečnych výrobkov, cukru, a ovocia,
  - vývoz nerastných surovín: bauxit,
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018