Juhovýchodná Európa

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 28.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 639 slov
Počet zobrazení: 11 535
Tlačení: 594
Uložení: 595
JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA
Oblasť juhovýchodnej Európy sa rozkladá na Balkánskom polostrove- balkánske štáty

ALBÁNSKO
  - najzaostalejší štát Európy
-  prímorská poloha v južnej časti Jadranského mora pri Otranskom prielive
pohoria ( 2/3 územia) – najvyššie Prokletie, jazerá Skadarské, Ochridské, Prespanské
-  bohatstvo lesov- ťažba dreva, lúky, pasienky- chov oviec a hovädzieho dobytka
-  pestovanie pšenice, kukurice, olivovníka, viniča, figy, citrusy, tabak, bavlna
-  nerastné suroviny: hnedé uhlie, ropa( domáca spotreba), prírodný asfalt
-  vodné elektrárne, potravinársky priemysel

MACEDÓNSKO
-  malý vnútrozemský štát, získalo nezávislosť v roku 1991
-   hornatý povrch, rieka Vardar, stredomorské podnebie
-  pestovanie pšenice, kukurice, vinič, ovocie, tabak, bavlník, ryža
-  nerastné suroviny: rudy chrómu, medi ,železa, mangánu – hutnícky priemysel
-  slabo rozvinutý strojársky priemysel, potravinársky, textilný
-  obyvateľstvo: 2/3 Macedónci- pravoslávne náboženstvo ¼ - Albánci- islam

SRBSKO A ČIERNA HORA
-  zväzový štát dvoch republík – Srbska ( v rámci neho Vojvodina a Kosovo) a Čiernej hory
Srbsko: -priaznivé prírodné podmienky, nížina s úrodnými pôdami- pestovanie
-   pšenice, kukurice, slnečnice a tabaku ,repka olejná, konope, chmeľ
- priemysel hutnícky ( spracúva olovnaté a medené rudy), strojárstvo,
potravinárstvo, chemická výroba
  - najväčšie priemyselné stredisko : Belehrad ( 1,5mil.obyv.)
-Vojvodina : pestré národnostné zloženie- Maďari, Slováci
   potravinová zásobáreň Juhoslávie, stredisko: Novi Sad, intenzívny chov
  hovädzieho dobytka a ošípaných
  - Kosovo :najzaostalejšia oblasť Srbska- niekoľko priemyselných podnikov
  ( spracovanie rúd, drevárske textilné, chemické závody)
  1999-NATO- bombardovanie Juhoslávie ako odpoveď na potláčanie
  kosovských Albáncov, hlavné mesto – Priština( 80-90% Albánci)
- Čierna Hora- najhornatejšie oblasti Európy s najmenej narušenou prírodou
( Kotorská boka, ostrov Sv. Štefana)
  - hlavné mesto Podgorica( bývalý Titograd)-ťažba bauxitu
dôležitá železničná trať- Bar- Podgorica- Belehrad
- 1991- vyhlásená Čierna hora za ekologický štát

BOSNA A HERCEGOVINA
- 1995 Bosna a Hercegovina jednotný štát, ktorý tvoria dva štátne celky: federácia Bosny a Hercegoviny(51%územia, obyvatelia Moslimovia a Chorváti) a Republika srbská ( 49% územia- oddelené zónou 4km širokou a 1030km dlhou
- hornatý povrch- Dináre, nížiny pozdĺž riek Sáva, Neretva- pestovanie pšenice, kukurice a ovocia, v pohoriach- pasienky s chovom oviec, dobytka a kôz
-priemysel- hutníctvo (na báze domácej ťažby uhlie, železná ruda, farebné kovy)
 strojárstvo-( najmä vojenská výroba),chemický a drevospracujúci priemysel,tkanie kobercov,
mestá : hl.mesto  Sarajevo, Zenica, Tuzla

CHORVÁTSKO
- obopína Bosnu a Hercegovinu, patrí mu väčšina pobrežia Jadranského mora- Dalmácie
- leží na rozhraní strednej Európy a Balkánskeho polostrova, veľká pobrežná členitosť
- nížiny pozdĺž riek Dráva, Sáva, Kupa, pohorie Dináre, ostrovy Hvar, Brač, Krk
 rieka Korana- Plitvické jazerá
- pásma pohorí tvoria klimatické rozhranie medzi stredomorským a vnútrozemským podnebím, studený vietor - bóra
-pestovanie pšenice, kukurice,viniča, ovocia
- nerastné suroviny bauxit( Istria)- hlinikárne, elektrotechnika, spracovanie kovov,spracovanie ropy, stavba lodí- vodné elektrárne, mestá Záhreb, Rijeka
- cestovný ruch: Dubrovník, Zadar, Split,

SLOVINSKO
- alpské pohoria- Júlske Alpy,, Karavanky, nížiny – rieky Sáva, Mura
- lesy 1/2 územia, veľká rozloha lúk a pasienkov- chov hovädzieho dobytka
- bohaté ložiská rúd- hutníctvo, strojárstvo( autobusy, elektronika, elektrotechnika)
  textilný priemysel, nábytkársky priemysel, Mestá : Ľublana, Maribor, prístav Koper
-elektrárne- tepelné, vodné, jadrové – Krško
- mena tečaj evro: Aktualni menjalni tečaji

BULHARSKO

-  pohoria Rila, Pirin, Rodopy, Stará planina, rieky krátke- vodnaté
-  podnebie sever- vnútrozemské,  hornotrácka nížina v povodí Marice - subtropické
  - poľnohospodárstvo prevláda rastlinná výroba-pestovanie teplomilných druhov zeleniny
a ovocia, pšenica, kukurica, slnečnica, tabak,vinič, bavlník,živočíšna výroba- chov oviec
-priemysel- potravinársky, tetilný,hutníctvo-( domáce suroviny rudy olova, medi, zinku)
  chemický-( spracúva dovezenú ropu a zemný plyn)- Burgas, ružové záhony- olej
  mestá- Sofia, Plovdiv, Varna, Ruse, cestovný ruch
 
RUMUNSKO
-hrebene , kotliny Východných a Južných Karpát,Transylvánska kotlina,Valašská  nížina
-  pásmo Karpát podnebné rozhranie: západ- vplyv Atlantického oceánu, juh a východ –
znaky vnútrozemského podnebia, najsuchšia Dobrudža- suchá step, rieky - Dunaj
 -poľnohospodárstvo- pestovanie obilnín- kukurice, pšenice,cukrovej repy, slnečnice,konope
 - chov hovädzieho dobytka, oviec, hydiny, koní priadky morušovej- rodinné farmy
- ťažba ropy – Ploješť, bohaté zdroje nerastných surovín,( železná ruda,soľ, mangán, bauxit,)
- priemysel- hutnícky, chemický, strojársky( dopravné a poľnohospodárske stroje), drevospracujúci ,zásoby trstiny v delte Dunaja- výroba celulózy,
- mestá Bukurešť, Brašov, Kluž, Konstanca, cestovný ruch
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018