Západná Európa

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča julka
Typ práce: Referát
Dátum: 23.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 219 slov
Počet zobrazení: 6 047
Tlačení: 457
Uložení: 489
- všetky štáty západnej Európy sú členmi Eu­rópskej únie, hospodársky najvyspe­lejšie štáty sveta
Poloha:- štáty, ktorých pobrežie ob­mýva Atlantický oceán alebo jeho moria.
-niektoré štáty ležia na samotnej pevnine Európy a hraničia so stredoeurópskymi
  štátmi, iné majú ostrovnú polohu.
 -prímorská poloha – výhodná- rozvoj moreplavby, námorného loďstva a obchodu. od 17. do konca 19. storočia si podmanili mnoho krajín najmä v Afrike a Ázii, koloniálne štáty - Anglicko a Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Nemecko.
Povrch:- rozmanitý, najväč­šia plocha- nížiny.
  -juh a východ Fran­cúzska, časť Belgicka a sever ostrova Veľká Británia- vysočiny.
Podnebie: -väčšina územia  mierne a vlhké prímorské, množstvo zrážok ubúda smerom na východ a pribúda s nadmor­skou výškou vo vyšších pohoriach.
Vodstvo :rieky majú dostatok vody po celý rok – doprava, výroba elektrickej energie
  - rovinaté  oblasti- pospájané  prieplavmi.
Poľnohospodárstvo:- najväčšie plochy lúky a pasienky, ¼-orná pôda, lesov je celkove málo.
  -prevláda živočíšna výroba :chov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny, rybolov,
  - rastlinná výroba: pšenica, jačmeň, raž, zemiaky,  cukrová repa,
Obyvateľstvo: -germánske a románske národy, najviac zaľudnené Holandsko a Belgicko.  
-  prevažná časť obyvateľov – mestské, zamestnanosť: priemysel a služby
Nerastné su­roviny:  čierne uhlie, železná ruda, ropa a zemný plyn, bauxit a uránová ruda
Priemysel:. -najdôležitejšia  strojárska a chemická výroba,
- výroba spotrebného a potravinárskeho tovaru,
Doprava :-hustota železníc a ciest,  námorná doprava- Lamanšskom prielive a Severnom mori.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014