Veľká Británia

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 23.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 543 slov
Počet zobrazení: 11 928
Tlačení: 653
Uložení: 650
VEĽKÁ BRITÁNIA  hlavné mesto: Londýn
- hospodársky a kultúrne vyspelý štát s popredným postavením v Európe i vo svete
-oficiálny názov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
- historické krajiny: Škótsko, Anglicko,  Wales, Severné Írsko
-súostrovie Britské ostrovy tvoria os­trovy Veľká Británia a Írsko a mnoho menších ostrovov.
Poloha:- výhodná  ostrovná poloha-námorná veľmoc- koloniálna mocnosť- ¼ sveta( India, Egypt, Kanada,  
Austrália, via­ceré štáty v Afrike)- súčasnosť -Gibraltár, ostrovy Falklandy, Bermudy  
- od pevninskej časti Európy - Lamanšský prieliv, v Doverskej (Calaiskej) úžine-32km široký
- pobrežná členitosť: členité pobrežie, s početnými polostrovmi a zálivmi, zasahujú hlboko do pevniny- vznik  prístavov.

Povrch :-
juh a juhovýcho­d -nížiny a pahorkatiny, západ a sever- nižšie pohoria.
- najvyššie pohorie Grampiány v Škótsku ( Ben Nevis 1343m)
Podnebie: - výrazne oceánske, prí­značné  časté hmly, vetry, veľká oblačnosť a dos­tatok zrážok  počas  
  celého roka.
Vodstvo: -najdlhšia rieka je Temža (336 km), takmer rovnako dlhá je Severn.
-rieky  splavné- pospájané mnohý­mi prieplavmi- súvislé vodné cesty.
-mnoho jazier, močiarov a rašelinísk (prevažne ľadovcového pôvodu),
Obyvateľstvo:- 4/5 Angličania, zvyšok Škóti, Walesania a Íri,líšia sa navzájom náboženstvom, kultúrou
- veľa cudzincov, prisťahovalectvo sa omedzuje, hustota obyvateľstva 247 obyvateľov na km2
-  najväčšia hustota: priemyselné oblasti v strednom a ju­hovýchodnom Anglicku,
-  konurbácie: Liverpool- Manchester­, Londýn s okolím, v mestách 9/10 obyvateľov
-  zamestnanosť v služby 76%, priemysel 22,2 %, poľnohospodárstvo 1,8 %
Poľnohospodárstvo:- menšia rozloha lesov, prevažne menej úrodné pôdy.
  -najúrodnejšie pôdy- juh a juhovýchod Anglicka.
-pestuje sa: pšenica a jačmeň, zemiaky, cukrová repa, chmeľ a krmo­viny.
- živočíšna výroba- prevláda, chov hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny, rybolov,
  -dovoz poľnohospodárske produktov (obilnín, krmovín),


Priemysel:- rozvoj v prvom štáte na svete, základom bola ťažba čierneho uhlia a rúd.
  - v súčasnosti ťažba uhlia nízka,  rudy sa musia dovážať, vý­znam tradičného hutníctva poklesol.  
  - vzrástla ťažba ropy a zemného plynu v Severnom mori (3. miesto v produkcii po Rusku a
   Nórsku, v zemnom plyne 2. po Rusku).
  -vedúce postavenie strojárstvo (automobily, lietadlá, lode, elek­trotechnika, elektronika ) - chemický priemysel a textilná výroba( Manchester, Leeds-spracovanie vlny)
  -najväčšia priemyselná oblasť štátu - stredné Anglicku( black country- čierna krajina)
- Londýn ( 7 mil., ko­nurbácia asi 11 mil)- najväčšie kultúrne, priemy­selné, obchodné a finančné    stredisko svetového významu., strojársky, potravinársky a textilný priemysel, medzinárodné  letisko, námorný prístav  75 km od ústia Temže do mora a lode môžu doň vplávať len za prílivu.
- historické pamiatky (Westminster, Buckinghamský palác, Big Ben, Tower ) stredisko umenia a kultúry.
Mestá:  Birmingham, Liver­poole, Glasgow, Edinburgh
-hospodársky najmenej rozvinutou oblasťou je Severne' Írsko (Ulster), na SV ostrova Írsko,
- dodávateľom poľnohospodárskych produktov,  priemysel (stavba lodí, elektrotechnika a i).
- od 1969 - nepokoje a ozbrojené zrážky, najmä v hlavnom meste Belfaste,príčiny- sociálne, národnostné a náboženské rozpory (Íri sú katolíci, anglické obyvateľstvo v Severnom Írsku protes­tanti). Írsko- sa vzdalo nárokov na územie Severného Írska-1998, občasné nepokoje pretrvávajú naďalej.
Do­prava- vnútri štátu- automobilová, železničná ( význam značne poklesol), pobrežná plavba (. kabotáž).
- spojenie so za. hraničím - vyspelá námorná a letecká doprava.
- s Francúzskom urýchľuje spojenie železničný dvoj- tunel pod Lamanšským prielivom.
Cestovný ruch-Londýn (Westminster), Stonehenge v juhozápadnom Anglicku, národné parky (Snowdonia vo Walese, Lake District ), univerzitné mestá (Oxford, Cambridge), kúpele rekreačné strediská na pobreží, ostrovoch , jazerné  oblasti , vidiecka kraji­na,
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.027