Vodstvo Slovenska

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 24.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 469 slov
Počet zobrazení: 9 195
Tlačení: 526
Uložení: 469
- hlavné európske rozvodie medzi Baltským ( 4% , rieky:Poprad, Dunajec ) a Čiernym morom ( 96% )
-hlavná európska vodná cesta: Rýn- Mohan- Dunaj ( spojenie Severného a Čierneho mora )
Dunaj:  -  najväčšia európska rieka, pramení v Nemecku ( Čierny les )
-  najviac vody dodávajú prítoky z Álp,
priemerný prietok v Bratislave: 2000m3/s 
-  vytvára ramená, najväčšie  z nich Malý Dunaj ohraničuje Žitný ostrov,
pri Komárne sa vlieva do Dunaja,
Morava :  -  prirodzená hranica s Českou republikou a Rakúskom,
-  priemerný prietok v Moravskom Svätom Jáne: 109 m3/s
-  prítoky: Myjava, Rudava,
Váh: - najväčšia slovenská rieka, dĺžka 402,5km
-  priemerný prietok:  152 m3/s
-  dva pramene ( Biely Váh- Kriváň, Čierny Váh- Kráľova hola )
-  pravé prítoky:: Orava, Kysuca,
-  ľavé prítoky: Nitra ( 189 km) so Žitavou ( 99km )
Hron :  - dĺžka: 284 km, pramení pod Kráľovou holou,
-  perovitá riečna sieť, priemerný prietok v Novej Bani :  49,5 m3/s
-  prítoky Slatina, Sikenica,
Ipeľ: - dĺžka 232,5 km, priemerný prietok:  20,6 m3/s,
  - prítoky: Krtíš, Krupinica, ( pritekajú zo sopečných pohorí – málo vody )
Tisa: - dĺžka 5 km,do Dunaja sa vlieva v Srbsku,
Slaná :  - vejárovitá riečna sieť, prítoky: Rimava, Blh, Turiec, Muráň,
Bodrog:  - sútok Ondavy ( s Topľou ) a Latorice ( Laborec, Cirocha, Uh )
 
Rozdelenie slovenských riek podľa režimu odtoku: 3 typy
Vysokohorský typ: -najvyšší stav vody: začiatk leta ( topí sa sneh a ľad)
-  najnižší stav vody: zima ( zrážky vo forme snehu a ľadu )
Dunaj, tatranské potoky,
  Stredohorský typ : -najvyšší stav vody: jar ( topí sa sneh )
-  najnižší stav vody: zima
Váh, Hron,
Vrchovinn-nížinný typ:- -najvyšší stav vody: jar,
-  podružné maximum: zima ( v nízkych polohách sa často topí sneh a je malý výpar)
-  koncom leta a začiatku jesene. výpar vody veľký, zrážok málo – v riekach málo vody
Jazerá:  -  výskyt prevažne v pohoriach- najviac v Tatrách ( 175 )- plesá- vznik ľadovcvou
činnosťou  (Hincove plesá, Skalnaté pleso, Štrbské pleso, Popradské pleso,)
Umelé vodné nádrže: - zachytávajú vodu narôzne využitie: rybníky: pri Malackách, Trnave
  -tajchy – banská činnosť -Počúvadlo,
  - klauzy- splavovanie dreva- horské oblasti,
  - depresie vzniknuté ťažbou piesku, štrku- Senecké jazerá, Šaštínske jazerá,
  - priehradné vodné nádrže:- chránia pred povodňami, výroba elektrickej nergie,
zásobovanie vodou, šport, rekreácia
  - najviac na Váhu ( 19 ) : Liptovká Mara,Nosice,
Madunice, Sĺňava
  - Dunaj : Hrušovská zdrž pri Gabčíkove,
  - Orava: Oravská priehrada
  - Hnilec : Palcmanská Maša,
  - Hornád: Ružín,
  - Laborec: Zemplínska šírava
Podzemná voda: - nerovnomerné rozdelenie- ovplyvňuje:geologická stavba územia, zrážky,riečna sieť,
- rozdelenie podzemnej vody:
a) podzemná voda s plytkým obehom : nestačí sa mineralizovať,
  b) podzemná voda s hlbokým obehom : na povrch vystupuje ako minerálna a termálna voda
  - 1200 prameňov minerálnych vôd: Santovka,Slatina, Fatra, Salvador, Cígeľka,
   - termálne liečivé pramene: kúpele: Piešťany, Sliač, Bardejov,Dudince,
  rekreačné strediská: Štúrovo, Veľký Meder, Patince ,
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020