Stredná Európa

Prírodné vedy » Geografia

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 30.10.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 995 slov
Počet zobrazení: 9 590
Tlačení: 518
Uložení: 500
Stredná Európa

Nemecko
- hl.mesto Berlín (3,5mil.obyv.)
- r.1990 zjednotenie NDR a NSR
- veľmi výhodná geografická poloha, hraničí so Severným a Baltským morom
- Prírodné podmienky :

- Povrch : Severonemecká nížina (piesočnaté pôdy), Stredonemecká vrchovina, nížina v povodí Rýnu
- Podnebie : vplyv Atlantického oceánu na Z a S, najteplejšia oblasť-Porýnie, zrážky klesajú smerom na SV
- Vodstvo : Rýn, Labe,Dunaj-Čierne more, prieplavy-Stredomorsko-baltský, Stredonemecký-Rýn, Mohan, Dunaj

- Poľnohospodárstvo : prevláda živočíšna výroba-chov hovädzieho dobytka, ošípaných, rybolov, jačmeň, raž, pšenica, cukrová repa, zemiaky, chmeľ-Bavorsko, nížina Rýna-vinič, ovocie
- Obyvateľstvo : záporná prirodzený prírastok, 87% mestské obyvateľstvo, prisťahovalci (Turci, Srbi, Kurdi)
- Výroba elektrickej energie: tepelné elektrárne, 1/3 jadrové elektrárne (19)
- Nerastné suroviny : čierne uhlie Porúrie,hnedé uhlie, draselná a kamenná soľ, zemný plyn
- Priemysel :

- strojárstvo: výroba námorných lodí (Hamburg, Kiel, Rostock), výroba áut, lietadiel
- Hutníctvo: Porúrie-Duisburg, Dusseldorf, Dortmund 
- Elektrotechnika : Siemens, optické výrobky (Jena)
- Chemický : Porýnie, Porúrie, Sasko,textilný, potravinársky
- Rýnsko-Rúrska konurbácia (dlhá 100km,široká 20-30km)-najväčšia v Európe 12mil.obyv.-problémy ochrany životného prostredia
-  Hosp.oblasti:

-SZ- HAMBURG, BRÉMY, HANOVER
-Z – najpriemyselnejšia, DORTMUND, KOLÍN, ESSEN, DUSELDORF
-JZ – FRANKFURT N.MOHANOM, STUTGART
-J- MNÍCHOV, NORIMBERG
-V- LIPSKO, DRÁŽĎANY,
-SV- ROSTOCK, BERLÍN, COTTBUS, POSTUPIN

- Mestá : Berlín, prístavy:Hamburg, Brémy, najväčšie mesto Bavorska-Mníchov, Kolín nad Rýnom, Frankfurt nad Mohanom, Drážďany, Lipsko
- Doprava : výkonná, vodné cesty 
- Cestovný ruch :Alpy, pobrežie, mestá
- hospodársky najvýznamnejší štát Európy s vysokou životnou úrovňou obyvateľstva

Rakúsko
- hl.mesto Viedeň (1,6mil.obyv.)-spolková republika, neutrálny štát
- vnútrozemský štát, dôležitá dopravná poloha-Dunaj, medzištátne dopravné trasy
- Prírodné podmienky :
- Povrch : ¾ rozlohy Alpy (Grossglockner-3797m)-Vysoké Taury
- Podnebie : západná časť-Atlantický oceán, SV-menej zrážok, vplyv nadmorskej výšky-studené podnebie
- Vodstvo : rieky dostatok vody- výroba elektriny, v oblasti Álp-veľa jazier

- Poľnohospodárstvo :
- prevláda živočíšna výroba-chov hovädzieho dobytka na mlieko
- rastlinná výroby-pšenica, raž, jačmeň, cukrová repa, zemiaky

- Výroba elektrickej energie: vodné elektrárne, nemajú jadrové elektrárne
- Nerastné suroviny : magnezit, železná ruda, kamenná soľ, grafit
- Priemysel :

- strojárstvo-Viedeň, Gráz
- Hutníctvo : Linec, chemický priemysel, spracovanie dreva, výroba papiera
- Mestá : Salzburg-rodisko Mozarta, Innsbruck-rekreácia a zimné športy
- Doprava : Viedeň 
- Cestovný ruch : Alpy

Švajčiarsko
- hl.mesto Bern (1,2mil.obyv.)
- nieje členom OSN
- Prírodné podmienky :

- Povrch : Alpy, Švajčiarska plošina, Švajčiarska Jura
- Podnebie : vplyv Atlantického oceánu, dostatok zrážok, oblasti trvalej snehovej pokrývky a ľadovcov, najteplejšie oblasti-čistý vzduch, slnečné žiarenie-kúpele (Lugano,Locarno)
- Vodstvo : rieky-Rýn, Rhôna, Aare, jazerá (vyše 2000)-ženevské, Bodamské, Zurišské
- Poľnohospodárstvo : prevláda živočíšna výroba-chov hovädzieho dobytka na mlieko,  orná pôda-Švajčiarska plošina-pšenica, jačmeň, zemiaky, cukrová repa, ovocie,  lesy chránené zákonom (tvoria ¼ rozlohy)
- Výroba elektrickej energie: vodné elektrárne 2/3 elektriny
- Nerastné suroviny : nemá takmer žiadne
- Priemysel : zameriava sa na výrobky s nízkou spotrbou surovín, ktoré vyžadujú vysokú odbornosť- presné strojárstvo (výroba hodiniek, meracích a optických prístrojov, písacie a počítaie stroje, elektroniky),výroba likov, potravinársky priemysel- kvalitné syry, čokolády-podniky-Nestlé, Jacobs, Suchard
- Mestá : najväčšie hospodárske a kultúrne stredisko –Zurich (980tis.obyv.), Ženeva, Bazilej
- Doprava : hustá sieť ciest a železníc
- Cestovný ruch :St.Moritz, Davos

Lichtenštajnské kniežactvo
- hl.mesto Vadúz (6tis.obyv.)
- rozloha 160 km2
- počet obyvateľov 33tis.
- Prírodné podmienky : pravom brehu horného Rýna medzi Rakúskom a Švajčiarskom  ¾ územia-Alpy, nížina pozdĺž rieky Rýn
- Obyvateľstvo : viac ako polovica žije na vidieku, 1/3 sú cudzinci, Švajčiari pracujú prevažne v službách a v priemysle
- Hospodárstvo : cestovný ruch, obchod, bankovníctvo (veľké daňové úľavy), vydávanie poštových známok

Česká Republika
- hl.mesto Praha (1,2mil obyv.)
- vznik : 1.1.1993
- Historické územia :Čechy, Moravy, Sliezsko
- Prírodné podmienky :

- Povrch :Polabský nížina, Dolnomoravský, Dyjsko-svratecký úval, Hornomoravský úval, Českomoravská vrchovina, Krkonoše (Sněžka – 1602m), Krušné hory, Jeseníky, Šumava, Moravskosliezske Beskydy
- Podnebie :vplyv oceánskeho podnebia – miernejšie zimy, chladnejšie letá ako na Slovensku, najmenej zrážok – oblasť Žatecka, suché juhomoravské úvaly
- Vodstvo :Severné more-Labe,Vltava  Čierne more-Morava  Baltské more-Odra liečivé pramene-Karlové Vary, Marianske Lázne, Františkové Lázne

- Poľnohospodárstvo :
- 2/5 orná pôda-Polabie  úvaly-pestovanie raže, pšenice, jačmeňa, cukrovej repy, zeleniny, ovocie, vinič, chmeľ-Poohří, zemiaky-Českoomoravská vrchovina, krmoviny, ľan, lesy 1/3 územia
- chov hovädzieho dobytka a ošípaných, rybolov-Juhočeské rybníky

- Nerastné suroviny: hnedé uhlie-Mostecká a Sokolovská panva, čierne uhlie-Ostravsko, kaolín-Karlové Vary
- Výroba elektrickej energie : tepelné elektrárne-ťažba uhlia jadrové elektrárne-Dukovany, Temelín  vodné elektrárne-Vlatava(Lipno,Orlík)
- Priemysel :

- strojárstvo-autá(Mladá Boleslav, Liberec-Liaz  Kopřivnice-Tatra), zariadenia pre huty, lokomotívy, poľnohospodárske stroje-strediská : Praha, Brno (Zbrojovka,Zetor), Plzeň, Olomouc (čerpadlá, potravinárske stroje)
- Hutníctvo-Ostravsko potravinárstvo-cukor, pivo-suroviny na export-Olomouc, Plzeň, České Budejovice
- významné tradície : výroba porcelánu a skla, textilný priemysel-Liberec výroba nábytku, ceruziek-České Budejovice  obuvnícky priemysel-Zlín
- Zahraničný obchod : Nemecko, Slovensko
- Doprava : diaľnica Praha-Bratislava 
- Cestovný ruch-Praha, kúpeľné mestá, Moravský kras
 
Poľsko
- hlavné mesto : Varšava (1,6 mil.obyv.)-v 2.svetovej vojne 90% zničená
- výhodná geografická poloha, váznamný vplyv katolíckej cirkvi

- Prírodné podmnienky :
- Povrch : modelovaný ľadovcom-Pomoranská a Mazúrska jazerná plošina, nížiny – Veľkopoľská, Mazovská, Malopoľská vrchovina, Tatry (Rysy-2499m)
- Podnebie : prechodné medzi oceánskym a vnútrozemským
- Vodstvo : Baltské more-povodie Odry a Visly
- Pôdy : piesočnaté-borovicové lesy

- Poľnohospodárstvo : pestovanie raže, zemiakov, cukrovej repy, chov hovädzieho dobytka, ošípaných, rybolov
- Nerastné suroviny : čierne uhlie, hnedé uhlie, olovo, zinok, meď, kamenná soľ, síra
- Výroba elektrickej energie-tepelné elektrárne
- Priemysel : strojárstvo (výroba lokomotív, vagónov, obrábacích a poľnohospodárskych strojov, automobilov)-Varšava, Wroclaw, Poznaň, Lódž, Toruň, Krakow

- Hutníctvo-Katovice, Nová Huta, Czestochova
- Chemický-kyselina sírová, plasty, čpavok, umelé vlákna
- Textilný-Lódž  potravinársky-cukrovinárstvo

- Doprava-nedostatočne rozvinutá
- Cestovný ruch-turistika, Wieliczka (kamenná soľ), pútnické mesto-Czenstochova

Maďarsko
- hl.mesto Budapešť (1,8mil.obyv.)
- vnútrozemský štát, zmierňuje ju Dunaj, znižuje sa počet obyvateľov

- Prírodné podmienky :
- Povrch-tvoria prevažne nížiny-Veľká Dunajská kotlina, Malá Dunajská kotlina, pohoria-Bakoňský les, Mátra, Meček
- Podnebie : vnútrozemské, zrážky ubúdajú z JZ na SV-step-pusta  zavlažované suché oblasti-povodie Tisy
- Vodstvo : Dunaj, Tisa, jazero Balaton

- Poľnohospodárstvo : 3/5 územia orná pôda-černozeme, pestovanie pšenice, kukurice, cukrovej repy, slnečnice, zelenina, ovocie, vinič, chov ošípaných, dobytka a hydiny
- Nerastné suroviny : bauxit, hnedé uhlie-tepelné elektrárne
- Výroba elektrickej energie : tepelné elektrárne, jadrová- Pakš pri Dunaji
- Priemysel :

- strojárstvo (obrábacie a poľnohospodárske stroje, dopravné prostriedky-autobusy Ikarusy, nákladné autá, vagóny)-Budapešť, Gyor, Debrecen, Miskolc
- Hutníctvo : Miskolc, chemický (výroba vlákien, liečiv-Budapešť,Debrecen)
- Potravinárstvo : Debrecen, Szeged, Pécs

- Doprava : rozvinutá cestná a železničná Cestovný ruch : Budapešť, Balaton
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037