Sprievodcovské služby

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča maturanti (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.01.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 407 slov
Počet zobrazení: 9 479
Tlačení: 484
Uložení: 485
SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY
 
Sprievodcovské služby – poskytujú sprievodcovia CR
-  predmetom je opakované sprevádzanie skupín účastníkov CR
sprievodca vykonáva celý rad činnosti, kt. umožňujú účastníkovi bezproblémovú dovolenku: poskytuje informácie, podáva výklad o navštívenej krajine, pamiatke, oblasti, rieši mimoriadne situácie (strata dokladov, úraz, úmrtie, krádež a kontroluje plnenie záväzného programu.
 
ZÁKLADNÉ FUNKCIE SPRIEVODCU
 
Spoločensko-reprezentačná  - sprievodca reprezentuje CK, oblasť, štát, z ktorého pochádza,
-  do jeho prejavu nepatria pesimistické, politické a osobné negatívne komentáre, kt. by mohli poškodzovať dobré meno krajiny alebo CK.
 
Ekonomická – sprievodca je súčasťou balíka, kt. si zákazník objednal,
- sám služby poskytuje a dohliada na čerpanie služieb, kt. si klient objednal a zaplatil.
 
PREDPOKLADY NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI SPRIEVODCU CR:
 
Všeobecné podmienky – vek 18 rokov
- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
 
Zvláštne podmienky – stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
- osvedčenie na vykonávanie sprievodcovskej činnosti vydané akreditovanou a schválenou inštitúciou
 
POVINNOSTI SPRIEVODCU:
a) príprava na zájazdu – podľa druhu zájazdu si prevezme v CK potrebné dokumenty (pokyny z CK, dopravné ceniny, doklady o zabezpečených službách, menné zoznamy účastníkov,...)
-  pripravý si podklady na výklad, mapy a veci osobnej potreby.
 
b) činnosť počas zájazdu – v čas sa dostaví na miesto odchodu
- predstaví sa
- stručne oboznámi účastníkov s programom
- v prípade zahraničného zájazdu skontroluje platnosť pasov
- počas prepravy dbá na pohodlie a bezpečnosť účastníkov
- v prípade autobusovej dopravy dbá na dodržiavanie bezpečnostných prestávok
- počas prepravy môže poskytovať o zaujímavých miestach na trase
- pomáha účastníkom s ubytovaním
- podáva informácie o stravovaní, využití voľného času, možnostiach nákupu,...
- pomáha riešiť problémy účastníkov, prípadne ich reklamácie a sťažnosti
- je potrebné aby poznal zmluvné podmienky zájazdu
c) vyhodnotenie zájazdu – po skončení zájazdu odovzdá všetky doklady o zájazde a vyhodnotenie v CK
 
TYPY SPRIEVODCOV PODĽA PRACOVNEJ NÁPLNE
 
Vedúci zájazdu (tuor manager) – zodpovedá za priebeh zájazdu
-  je zástupcom CK
-  poskytuje základné informácie
-  kontroluje množstvo a kvalitu poskytovaných služieb
 
Sprievodca zájazdu (tour escort) – sprevádza skupinu v dopravnom prostriedku na miesto pobytu
- môže organizovať ubytovanie
- preberá skupinu, kt. sa vracia nazad
 
Turistický sprievodca (tourist qiude) – podáva odborný výklad z oblasti kultúry, histórie, prírody
-  musí byť držiteľom osvedčenia vydaného akreditovanou inštitúciou.
 
Špecializovaný sprievodca – je špeciálne terénovaný alebo vzdelaný v určitej oblasti,
- horský vodca, športový inštruktor, animátor, sprievodca na hradoch, zámkoch, jaskyniach.
 
Pobytový delegát (local reprezentative) – zástupca CK, kt. dlhodobo pôsobí v pobytovom mieste ako vedúci zájazdu,
- zisťuje dodržiavanie zmluvy medzi CK a zmluvnými partnermi,
- pomáha riešiť problémy účastníkov CR v náročných a mimoriadnych situáciách,
- ponúka fakultatívne výlety pripravené CK
- nemusí organizovať každodenný program
- návštevníkom je k dispozícii v určitom čase počas dňa alebo týždňa.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.2)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016