Hospodárstvo Slovenska

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča roxana279 (23)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 885 slov
Počet zobrazení: 10 675
Tlačení: 398
Uložení: 385
Vývoj a štruktúra hospodárstva
- Po r. 1948 – plánované hospodárstvo
- Po r. 1989 – trhové hospodárstvo – nezamestnanosť, priemyselne parky

Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
- Patria do primárneho sektora – závislosť od prírodných predpokladov
- Prevláda živočíšna výroba – trenčiansky, žilinský, banskobystrický, prešovský kraj
- znižuje sa počet chovaných hospodárskych zvierat – dovážajú sa lacné, menej kvalitné mäsové výrobky
-podľa prírodných podmienok sa poľnohospodárska krajina rozčleňuje na 2 typy:
• Typ poľnohospodárskej krajiny s prevahou oračín – ak prevažuje orná pôda.
o Kukuričný – najnižšie roviny s najsuchšou a najteplejšou klímou, najúrodnejšie pôdne typy, pestuje sa kukurica, zrno a pšenica
o Repársky – členitejší reliéf, nížiny, kotliny - záhorská, podunajská n. a juhoslovenská, košická k., pestuje sa pšenica, cukrová repa
o Obilninársky – vyššie položené časti nížin a stredne vysoké kotliny, menej náročné obilniny – jačmeň, raž a v podhoriach zemiaky
• Typ poľnohospodárskej krajiny s prevahou trvalých trávnych porastov – prevládajú trvalé trávne porasty, je vo vysoko položených kotlinách, vrchovinách a hornatinách, pestuje sa jačmeň, raž, pšenica a zemiaky

- Na SVK je 6 vinohradníckych oblastí: malokarpatská, južnoslovenská, stredoslovenská, nitrianska, východoslovenská a tokajská
- rozloha lesov je 41% a rozlišujú sa 3 kategórie:
• Hospodárske lesy (70%) – produkcia dreva
• Ochranné lesy (17%) – ekologická hodnota, protierózne, vodohospodárske funkcie
• Lesy osobitného určenia (13%) – zvláštne postavenie
-najväčšie plochy pokrývajú listnaté lesy, najviac je rozšírený buk, smrek, dub, borovica, jedľa, hrab, smrekovec

-vodné hospodárstvo – zabezpečuje vody, stará sa o čistenie odpadových vôd, vodné nádrže a vodné toky

Doprava
Patrí do terciálneho sektora
Cestná doprava
– 90% osôb a 80% tovarov
- nízka kvalita ciest
- Diaľnice - D1 až D4
- Rýchlostné cesty – R1 až R9
- Najväčší znečisťovateľ prostredia
Železničná doprava
- Prevažuje preprava tovarov
- Č. n Tisou – najväčšie prekladisko
- 3 hlavne trasy:
o KE-PO-ŽI-BA
o KE-RZ-LU
o KE-BRE-BB-ZV-BA
Vodná doprava
- Prístavy: Komárno, Bratislava
- Riečna doprava: Dunaj, Váh
- Námorné lode, ktoré využívajú prístavy: Štetín, Hamburg a Terst
Kombinovaná doprava
- Pomocou kontajnerov
- Najväčší terminál - Dobrá
Potrubná doprava
- Ropovod – družba – napája sa na ňu Adria
- Plynovod – bratstvo
Letecká doprava
- Letiská : BA, KE, PO, ŽI, Piešťany, Sliač
Telekomunikačná sieť
- TV, rozhlas, elektronické služby, mobilní operátory

Cestovný ruch, zdravotníctvo a školstvo

Regióny cestovného ruchu:
o medzinárodné ( Tatry )
o celoštátne ( Turčianska kotlina )
o regionálne ( Krupinská planina )
o miestne ( Východoslovenská planina )
Turistické oblasti:
o Horské – Tatry, Nízke Tatry, Malá Fatra, Slovenský raj
o krasové – jaskyne
o Kúpeľné mestá – Piešťany, Bardejov, Trenčianske Teplice, Bojnice
o Termálne kúpaliská, aquaparky – Thermal park Bešeňová, Aqua park Tatralandia
o Jazerá, vodné nádrže – Liptovská Mara, Gabčíkovo, Zemplínska šírava
o historické pamiatky, kultúrne aktivity – BA, KE, Bardejov, Spišské podhradie, Vlkolínec, BB
o folklórne slávnosti , festivaly, koncerty – Terchová, Detva, Bažant Pohoda,
o Agroturistika – jazda na koňoch, zber ovocia
Zdravotníctvo
- Dosahuje EU priemer
- Zvyšuje sa stredná dĺžka života obyvateľov
Školstvo
- Predškolské – jasle, materská škola
- Školské – základné, stredné, vysoké školy
- Vysoké školy: verejné, štátne, súkromné
Zahraničný obchod
- Pred r. 1989 – orientovala sa na východnú EU
- V súčasnosti – orientuje sa na EÚ
- Vývoz (export) - stroje, elektronika, autá ; najviac do: NEM, ČS, FR
- Dovoz (import) – stroje, elektronika, nerastné suroviny, vozidlá, chemické, textilné a potravinárske výrobky ; najviac z: NEM, ČS, RUS
- Ázia – máme s ňou záporný obchodnú bilanciu

PRIEMYSEL
- Patrí do sekundárneho sektora

Strojársky
Bratislava - Volkswagen,
Žilina- Kia motors
Trnava - PSA Peugeot-Citroen
Komárno – lode
Poprad, Martin – lokomotívy, vozne
Kysucké nové mesto, Skalica, Považská bystrica – ložiská, ozubené a prevodové kolesá
Galanta, Voderany – Samsung
Stará Turá, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom

Elektrotechnický

Nitra –Sony
Krompachy, trstená – Panasonic
Nové mesto n. Váhom – Emerson
Nižná, Orava, Liptovský Hrádok, Matejovce, Zlaté Moravce

Nerastné suroviny
Horná Nitra, Modrý kameň – hnedé uhlie a lignit
Gbely, Láb, Vysoká na Morave, Plavecký štvrtok – ropa a zemný plyn
Rohožník, Ladce, Horné Sŕnie, Lietavska Lúčka, Včeláre, Gombasek – vápenec, žula, andezit, piesky
Jelšava, Lovinobaňa – magnezit a mastenec

Hutnícky
Košice – U.S. Steel – železná ruda, oceľové výrobky
Podbrezová – železiarne
Hlohovec – drôtovňa
Žiar nad Hronom – hlinikáreň
Krompachy – kovohuty – meď
Istebná – ferozliatiny

Elektrárne

Jadrové: Jaslovské bohunice, Mochovce
Tepelné: Vojany, Zemianske Kostoľany
Vodné: Gabčíkovo, Ružín, Dobšiná, Domaša

Chemický
Bratislava – Slovnaft – rafinérsko-petrochemická
Šaľa – Duslo – hnojivá, postreky
Bratislava – Istrochem – súčasť Duslo
Smolenice – chemolak – nátery
Strážske, Svit – plasty, syntetické vlákna
Púchov Dolné Vestenice – gumárenský priemysel
Hlohovec, Nitra, Slovenská Lupča, Šarišské Michaľany – farmaceutika

Potravinársky
Bratislava – Kraft Foods, Palma-Tumys, Rajo
Prievidza – Nestlé
Rimavská Sobota –Tauris
Sereď – Cukrovary
Bratislava, Veľký Meder, Kežmarok, Levice, Liptovský Mikuláš – mliekarne

Textilný a odevný
Boli v minulosti: Trenčín, Púchov, Levice, Liptovský Mikuláš, Žilina, Prešov, Ružomberok
-viaceré však zanikli

Komárno, Partizánske, Prievidza, Martin, Bánovce nad Bebravou - Obuvnícky priemysel
Liptovský Mikuláš – garbiarstvo
Bošany, Holíč – kožiarska výroba

Sklársky
Katarínska Huť, Lednická Rovná, Poltár – úžitkové a olovnaté sklo
Nemšová – obalové sklo
Bratislava –laboratórne sklo
Trnava, Nitra

Papierenský
Ružomberok – kancelársky papier
Štúrovo – zberový papier
Skalica, Martin – obaly
Žilina, Gemerská Hôrka, Slavošovce, Harmanec

Drevospracujúci
Trnava, Bratislava, Topoľčany, Prešov, Spišská Nová Ves, Pravence – nábytkárstvo
Vranov nad Topľou - Bukoza
Zvolen - Bučina
Banská Bystrica - Smrečina
Krásno nad Kysucou, Turany, Rajecké Teplice

Polygrafický (časopisy, tlače, knihy)
Harmanec, BA – kartografické publikácie
Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Banská Bystrica, Trnava, Martin
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.2)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016