Obyvateľstvo Afriky

Prírodné vedy » Geografia

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 24.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 174 slov
Počet zobrazení: 21 512
Tlačení: 565
Uložení: 635

Obyvateľstvo Afriky

V r. 2012 mala Afrika 1 mld. obyvateľov, roku 2025 bude mať asi 1,3 miliardy obyvateľov a roku 2050 1,9 miliardy. Tento nárast sa predpokladá vďaka vysokej pôrodnosti (aj napriek  veľkej detskej úmrtnosti, AIDS apod.). Priemerná hustota zaľudnenia je 30,5 obyv. na km2. Najväčšia hustota  je pri Guinejskom zálive, vo vysokohorskej Afrike, údolí Nílu a Nigeru, pri pobreží Stredozemného mora a Indického oceánu. Najmenšia hustota zaľudnenia (do 1 človeka na 10 km2) vykazuje Sahara. Hlavným faktorom kt. ovplyvňuje  rozmiestenie obyvateľstva sú prírodné podmienky, ďalším dôležitým faktorom je ťažba nerastných surovín.

Prirodzený pohyb obyvateľstva:
Pôrodnosť: 38‰ ( najvyššia: Niger, Guinea Bissau, Libéria, Malawi, Mali, Angola – nad 50)
Úmrtnosť: 15‰ ( najvyššia: Botswana, LesothoSvazijsko, Angola, Siera Leone – nad 24)
Pr. prírastok: 23‰ ( Niger, Malawi, Mali, Uganda, Konšská demokrat. republika – nad 31 )
Ľudia vo veku do 15 rokov : 42%
Ľudia vo veku nad 65 rokov: 3%
Príčiny poklesu úmrtnosti: (V predkoloniálnom a koloniálnom období dosahovala úmrtnosť hodnoty 35 ‰). Príchod základných liečiv bežných vo vyspelých štátoch (napr. antibiotika), lepších potravín a pod. Vysoká pôrodnosť je spojená s náboženstvom, s tradíciami – kultúrou ( hl. v j. časti – počet detí je odrazom mužnosti, žena až 15 pôrodov), s nevedomosťou,...

Rasová štruktúra:

- belošské obyvateľstvo ( europoidná rasa) – sev. Afrika a Sahara ( Arabi, Berberi)
- černošské obyvateľstvo ( negroidná rasa) – južne od Sahary, Etiópie a Somálska ( Bantuovia, Niloti, Sudánci, Pygmejovia, ...)
- mongoloidná rasa – prisťahovalci z Ázie ( Uganda, Keňa, Tanzánia, Južná Afrika )
 
Jazyková štruktúra:
Obyvateľstvo Afriky hovorí 800 až 1 600 jazykmi, pričom niektoré jazyky sú iba nárečiami a postupne miznú. Všeobecne môžeme africké jazyky rozčleniť do štyroch veľkých jazykových rodín, a to: afroázijské, (sev. Afrika) konžsko-kordofánske, (asi 340 jazykov - západná, stredná a jv. Afrika) nílosaharské, khoisanské (jazyk starých černošských populácií – Hotentoti, Krováci). V dôsledku veľkej jazykovej rôznorodosti si dodnes zachovávajú význam koloniálne jazyky – hlavne anglický a francúzsky jazyk. Vážnym problémom je aj vysoká negramotnosť – dosahuje až 70-90%.

Náboženská štruktúra:
Rozlišujeme tri veľké náboženské systémy: tradičné náboženstvo(animismus), islam, kresťanstvo. Tradičné náboženstvo – hl. južne od Sahary, ale aj veľa ľudí, kt. formálne vyznávajú islam alebo kresťanstvo udržujú pohanské zvyky. Islam vyznávajú hl. obyvatelia sev. Afriky a kresťanstvo v okolí Guinejského zálivu, v stred. a juž. Afrike.

Zdravotný stav: Veľké rozdiely medzi sev. Afrikou a zbytkom svetadielu. Zdravotný stav je ovplyvnený slabou hygienou, zamorením príbytkov krysami a hmyzom, vhodnými klimatickými podmienkami pre šírenie chorôb, zlá skladba stravy – chýbajú hl. tuky a bielkoviny, nedostatkom  stravy – podvýživou. (minimum energie pre človeka  z potravy je 2 320 kcal denne, v Afrike je to priemerne 2 110 kcal, pričom v mnohých štátoch nedosahuje denná dávka potravy ani túto úroveň). Najviac podvýživených obyvateľov vykazuje Čad ( 54 %), Mali (49 %), Mauritánia (48 %) a Niger (47 %). V celej Afrike trpí cez 40 % detí do 5 rokov tak vážnou podvýživou, že ich ďalší rast je ohrozený po duševnej i fyzickej stránke. Choroby : Bilharzióza (močokrevnosť), malária, žltá zimnica, spavá nemoc, onchocerkóza (riečna slepota). Tradičné africké choroby spôsobujú červy, bičíkovce, vírusy, baktérie. Ďalej  sú značne rozšírené rôzne črevné  choroby – hnačkové ochorenia, úplavica a cholera. AIDS – touto chorobou trpí asi 25 mil. obyvateľov – hlavne v j. a v. Afrike. AIDS je doprevádzaný tuberkulózou ,lebo tá napáda vo veľkom  rozsahu dýchacie orgány ľudského tela, kt. je zoslabnuté AIDS .
Obyvateľstvo Ameriky

Počet obyvateľov (r.2012): 920 mil. (SA:530 mil., JA: 390 mil., USA, Brazília, Mexiko – najľudnatejšie). Pôvodní obyvatelia, Indiáni, prišli do Ameriky asi pred 20-30 tis. rokmi z Ázie cez Beringov prieliv. Ich počet pred príchodom Európanov sa odhaduje na 60-150 mil., potom došlo ku tzv. demografickému kolapsu – znížil sa počet( zachovalo sa 2-30% z pôvodného stavu) v dôsledku priameho vyvražďovania, chorobami, kt. priniesli európsky kolonizátori , alkoholom, zmenou sociálneho a kultúrneho prostredia. Na vzraste počtu obyvateľstva sa na území SA v súčasnosti podieľa hl. prisťahovalectvo – 500 000obyv. ročne( z Lat. Ameriky, Ázie, Európy), prirodzený prírastok je nízky. Pre Latinskú Ameriku je naopak typický vysoký prirodzený prírastok vplyvom vysokej pôrodnosti a zníženej úmrtnosti ( 45% obyvateľstva je mladších ako 15 rokov).

Hustota osídlenia:
osídlenie veľmi nerovnomerné, ovplyvnené prírodnými podmienkami a priebehom kolonizácie ( SA + Stred.A: 19 obyv./km², JA : 18 obyv./km² ). Nachádza sa tu niekoľko výrazných koncentrácií obyvateľstva.
1. sv. pobrežie USA ( megalopolis BosWash) = od Bostonu – New York – Philadelphia – Washington
2. oblasť Veľkých kanadských jazier ( ChiPitts) = Chicago – Detroit – Cleveland – Pittsburg – kanadská časť okolo Erijského j. a Ontária
3. oblasť San Francisco – Los Angeles – San Diego ( tzv. SanSan)
4. Belo Horizonte – Rio de Janiero – Sao Paulo
5. ústie rieky La Plata : Buenos Aires – Montevideo
6. severné a severozápadné pobrežie Južnej Ameriky: Caracas, Maracaibo, Medelín, Bogota
7. vnútrozemie Mexickej plošiny: Ciudad de Mexico, Monterrey, Puebla, Guadalajara

Rasová štruktúra obyvateľstva:
zastúpené sú všetky tri rasy – europoidná – hlavne potomkovia prisťahovalcov a prisťahovalci z Európy, z arabských štátov a Indie, sev. Afriky -  prevládajú na území SA, v JA iba v Argentíne, Uruguaji ( prírodné podmienky podobné Európe). Mongoloidná rasa – pôvodní Indiáni, Eskymáci ( Inuiti) a prisťahovalci z v. a jv Ázie – Eskymáci žijú hl. na severe Kanady, Indiáni v SA hlavne na západe, väčšinou v rezerváciách v suchých horských oblastiach, v  Mexiku, Andských štátoch ( Bolívia je jediný štát, kde prevládajú), v Amazonskej oblasti. Prisťahovalci z Ázie sa sústreďujú hl. na západnom pobreží SA, v Karibskej oblasti a v Brazílii. Dnes iba malá časť pôvodného obyvateľstva žije životom neovplyvneným modernou civilizáciou. Negroidná rasa – hlavne potomkovia dovezených otrokov z Afriky ( 18.st), aby mal kto vykonávať ťažkú manuálnu prácu, tvoria asi 10% obyvateľstva Ameriky. Žijú hlavne na jv . (bavlníkové plantáže), vo veľkých mestách na severe, východe a sv. USA, ostrovoch  Karibskej oblasti, na pobreží Brazílie.

Rasy žijú spoločne hlavne v oblastiach s vysokou hustotou zaľudnenia a to vedie k premiešaniu rás, ale aj k napätiu medzi rasami. Amerika je považovaná za miesto s najväčším podielom miešancov. Prakticky neexistuje väčšie územie obývané príslušníkmi iba jednej rasy. Miešanci:  -  mulati = europoidná + negroidná rasa
  -  mestici = europoidná + mongoloidná rasa
  -  zambovia = negroidná + mongoloidná rasa
Často sa objavuje pojem „ kreol“ je to pôvodné označenie pre belocha juhoeurópskeho  ( Španielsko) pôvodu, kt. sa už narodil v LA. Miešanci tvoria väčšinu obyvateľstva v Latinskej Amerike. Silné premiešanie rás, spoločenská kultúra a náboženstvo spôsobili, že v LA je rasová neznášanlivosť nižšia ako v iných častiach sveta.

Jazyková štruktúra:
rasové rozdelenie sa do určitej miery premieta i do jazykovej štruktúry. Pôvodní obyvatelia si v niektorých oblastiach zachovali svoje jazyky, černošské jazyky zanikli, jazyky európskych dobyvateľov prevzala aj  väčšina pôvodného obyvateľstva – tieto prešli vývojom a v súčasnosti sa odlišujú  od pôvodného európskeho jazyka.
Anglický jazyk:  Kanada, USA, Belize, Guyana, Falklandy, britské kolónie v Karibiku
Francúzsky jazyk: Kanada(Quebec), Haiti, francúzske zámorské departmenty
Holandský jazyk: Surinam, Holandské Antily, Aruba
Portugalský jazyk: Brazília
Španielsky jazyk: ostatné štáty Stred. a Južnej Ameriky
Dánsky jazyk: Grónsko

Náboženská štruktúra:
súčasné vierovyznanie obyvateľstva je odrazom náboženskej štruktúry európskych kolonizátorov– preto dominuje kresťanstvo, pričom prevláda rímskokatolícka cirkev ( Španieli, Portugalci, Francúzi, Íri), protestanti ( USA, britské kolónie). Vlastné náboženstvo si zachovávajú prisťahovalci z Ázie – budhizmus, hinduizmus, islam. Židovské náboženstvo hl. v USA, tu sa sústreďuje aj najviac náboženských organizácii a siekt. Náboženské pomery v USA zasahujú i do politického života - silná židovská lobistická skupina ovplyvňuje USA v podpore Izraela,... Miestami sa udržali animistické a africké kulty ( vúdú na Haity, ...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017